Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Quản lý cơ hội đã mất
Hướng dẫn cách quản lý cơ hội đã mất trong Odoo 15 CRM.

Quản lý các cơ hội bị mất

Trong khi làm việc với các cơ hội của mình, bạn có thể đánh mất một số trong đó. Odoo CRM có quy định riêng cho việc quản lý các cơ hội bị mất. Người dùng có thể phân bổ các lý do bị mất khác nhau trong menu lý do bị mất có sẵn trong tab cấu hình cho các cơ hội. Ngoài ra cũng có thể khôi phục nó trong tương lai.

Đánh dấu khách hàng tiềm năng là bị mất

Trong pipeline, hãy chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và  sẽ thấy nút Đánh dấu là đã mất.

Sau đó, bạn có thể chọn một Lý do bị mất có sẵn hoặc tạo lý do mới.


Quản lý và tạo danh sách lý do

Bạn dễ dàng quản lý các lý do đánh mất cơ hội của mình trong Cấu hình -> Lý do bị mất.

Bạn có thể chọn và đổi tên bất kỳ lý do nào trong số đó và cũng có tạo tên mới từ đó.

Lấy lại các cơ hội đã mất

Để lấy lại các cơ hội đã mất và thực hiện các hành động đối với chúng (gửi email, thực hiện cuộc gọi phản hồi, v.v.), hãy chọn bộ lọc Mất trong thanh tìm kiếm.


Khi đó bạn sẽ thấy tất cả các cơ hội đã mất của mình.

Nếu bạn muốn tinh chỉnh chúng hơn nữa, bạn có thể thêm bộ lọc trên Lý do bị mất. Ví dụ: quá đắt.


Khôi phục các cơ hội đã mất

Từ chế độ xem Kanban với (các) bộ lọc, bạn có thể chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và thực hiện nó như bình thường. Bạn cũng có thể khôi phục nó bằng cách nhấp vào Đã lưu trữ.


Bạn cũng có thể khôi phục hàng loạt từ chế độ xem Kanban khi chúng thuộc cùng một giai đoạn. Chọn "Restore Records" trong cột tùy chọn.


Để chọn các cơ hội cụ thể, bạn nên chuyển sang chế độ xem danh sách.

Sau đó, bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả các cơ hội và chọn các hành động bạn muốn thực hiện.Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Quản lý cơ hội đã mất
Minh Ngoc 6 tháng 10, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY


Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội
Hướng dẫn cách chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội trong Odoo 15 CRM.