\

Những ưu điểm của phần mềm Kế toán của Odoo 14
Nằm trong hệ thống giải pháp quản trị tổng thể ERP, phân hệ Kế toán của Odoo - ERPOnline có nhiều tính năng ưu việt, đã và đang trở thành giải pháp tối ưu cho nhiều Doanh nghiệp.

Đối với bất cứ hệ thống ERP nào, hệ thống kế toán – tài chính là yếu tố nền tảng, là phân hệ chức năng cốt lõi. Ứng dụng kế toán trong hệ thống ERP có những điểm ưu việt gì để doanh nghiệp quyết định đầu tư phần mềm này thay vì các phần mềm kế toán đơn lẻ khác?

Với tính liên kết dữ liệu đồng nhất toàn hệ thống ERP, phân hệ kế toán sẽ có sự kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Những ưu điểm của phần mềm Kế toán của Odoo 14


Chế độ xem danh sách với Ngày đến hạn thanh toán với các chỉ báo màu và hoạt động tiếp theo (Gọi, Thư, v.v.)

Quản lý AI và Tài liệu

 • Khi quét hóa đơn của nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động nắm bắt Nhà cung cấp, Ngày, Đơn vị tiền tệ, Tổng và Tổng phụ, Tham chiếu hóa đơn, Thuế và Tài khoản ngân hàng

 • Nhiều hóa đơn trong một tệp PDF có thể được tách thành từng hóa đơn

 • Các tài liệu chung có thể được gửi đến không gian làm việc thông qua một cú nhấp chuột

 • AI cho Chi phí - Bản chất của các chi phí sẽ được tự động ghi lại như Hóa đơn thức ăn, Hóa đơn taxi, v.v.

Báo cáo

 • Bảng tính Odoo - Tạo công thức của riêng bạn và lưu báo cáo được tạo từ Odoo.      

 • Mẫu ngân sách - Ngân sách hàng tháng và hàng quý có thể được tạo ngay lập tức

Tiền tệ

 • Báo cáo lãi / lỗ tiền tệ chưa thực hiện

 • Nhập tỷ lệ chuyển đổi áp dụng vào ngày cuối cùng của Tháng / năm và tất cả các khoản phải trả và phải thu đều thay đổi theo tỷ giá hiện tại đã nhập.

 • Nếu bạn muốn đăng, chỉ cần tạo mục nhập và chọn tài khoản thu nhập và chi phí mà bạn cần đăng và xác nhận.

 • Bạn cũng có thể cung cấp ngày đảo ngược, điều này sẽ tự động đảo ngược nhật ký

Thuế

 • Danh mục và báo cáo chi phí không được phép - Bạn có thể chỉ định% chi phí được phép theo cơ quan Thuế đối với từng khoản chi phí.

Tái cấu trúc thanh toán

 • Giao dịch ngân hàng theo thời gian thực. Tất cả các giao dịch ngân hàng được đồng bộ hóa và đăng trong tài khoản Ngân hàng tạm ngưng.

 • Khi đối chiếu, di chúc tương tự được đăng trong tài khoản Ngân hàng

 • Cấu hình thanh toán có thể được thực hiện dưới dạng biên nhận và thanh toán chưa thanh toán có thể được sử dụng để Đối chiếu Ngân hàng. 

 • Đối chiếu Ngân hàng có hai nút. Một cho Khách hàng / Nhà cung cấp phù hợp với một cho các hoạt động Thủ công (Được sử dụng cho các khoản phí Ngân hàng hoặc Chuyển khoản nội bộ)

Thực hiện kế toán kế thừa

 • Nếu ngày kế toán mới bắt đầu, tất cả trạng thái hóa đơn trước đó sẽ chuyển sang "Kế thừa của ứng dụng hóa đơn"

 • Đặt ngày trong “ Ngưỡng chuyển đổi lập hóa đơn ” - Tất cả các giao dịch trước đó được lưu trữ và bạn có thể nhập số dư đầu kỳ mới và bắt đầu kế toán mới.

 • Dễ dàng cập nhật Số thứ tự hoặc Tái trình tự

Những ưu điểm của phần mềm Kế toán của Odoo 14
Minh Ngoc 9 tháng 7, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Odoo 14 Kế toán – Doanh nghiệp được những gì?
Odoo Kế toán, trải nghiệm mới của ngành kế toán Việt Nam, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và tập trung phát triển toàn diện kinh doanh với Odoo 14.