Lợi ích của module quản lý nhân sự Odoo trong ngành bán lẻ


Các moduel Quản lý nhân sự Odoo giúp doanh nghiệp ngành bán lẻ quản lý mọi hoạt động nhân sự của mình.

Khó khăn trong việc quản lý nhân sự chuỗi bán lẻ

Với loại hình kinh doanh chuỗi bán lẻ, các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn do số lượng nhân viên nhiều, chuỗi cửa hàng phân bổ ở nhiều nơi. Một số khó khăn các doanh nghiệp gặp trong quản lý nhân sự chuỗi bán lẻ như:

 • Khó khăn trong quản lý nguyên vật liệu, hàng tồn kho

 • Khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự 

 • Khó khăn trong Quản lý & đánh giá nhân viên 

 • Khó khăn trong việc trao đổi thông tin

 • Quản lý dữ liệu khách hàng

 • Khó khăn trong việc bảo đảm an ninh

 • Khó khăn trong vấn đề quản lý tài chính

Quản lý nhân sự Odoo: dễ dàng, hiệu quả, chuyên nghiệp

Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management: HRM) là cách tiếp cận chiến lược để quản lý hiệu quả con người trong tổ chức, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh. Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp cùng sự gia tăng nhanh về số lượng nhân sự khiến cho nghệ thuật quản lý nhân viên theo kiểu truyền thống chưa thực sự hiệu quả. Nhưng với sự phát triển của công nghệ thì bài toán này đã được giải quyết bằng những app quản lý nhân viên chuyên nghiệp, giúp ban quản trị cải thiện đáng kể khả năng quản lý.

Odoo cũng là một phần mềm như vậy. Phân hệ quản lý nhân sự Odoo giúp bạn quản lý mọi hoạt động nhân sự của mình. 

Phân hệ quản lý nhân viên được các doanh nghiệp sử dụng để kết hợp nhiều chức năng nhân sự, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu nhân viên, chấm công, tính lương thưởng và phúc lợi, quản lý quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá…Việc triển khai phân hệ này đảm bảo quy trình nhân sự hàng ngày được quản lý hiệu quả và dễ dàng truy cập. 

Trong Odoo, module HRM giúp quản lý nhân viên hiệu quả từ thông tin chi tiết về nhân viên, nghỉ phép và chuyên cần, lương, chi phí, đến tuyển dụng và đánh giá. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào năng suất làm việc của nhân viên. Module quản lý nhân viên của Odoo phép bạn quản lý các vấn đề quan trọng như kỹ năng, hợp đồng và thời gian làm việc từ đó giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Quản lý nhân sự Odoo được triển khai để cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Bạn có thể cài đặt các module sau dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Các module sau có thể giải quyết được hầu hết mọi tình huống trong việc quản lý nhân viên của bạn:

 • Quản lý tuyển dụng – Quản lý quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp và sắp xếp các đơn xin việc ở các vị trí tuyển dụng

 • Quản lý nhân viên – Thu thập tất cả thông tin thích hợp về một nhân viên dưới một nơi

 • Quản lý ngày nghỉ – Quản lý ngày nghỉ, ngày nghỉ hợp pháp và ngày nghỉ ốm

 • Ứng dụng khảo sát – Xác định các khảo sát trực tuyến / ngoại tuyến của riêng bạn. Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ và củng cố tài sản quan trọng của công ty bạn

 • Quản lý chi phí – Dễ dàng quản lý chi phí của nhân viên và tiết kiệm thời gian báo cáo chi phí

 • Chấm công – Theo dõi sự tham gia của nhân viên. Người quản lý R có thể dễ dàng báo cáo sự tham gia của nhân viên hàng tháng / hàng ngày với mục nhập và trạng thái menu

 • Thời gian biểu – Tạo bảng thời gian hàng tuần và hàng tháng và cũng theo dõi thời gian nhân viên của bạn dành cho các dự án được giao

 • Quản lý lương – Thiết lập các quy tắc tiền lương để tính toán dữ liệu như phụ cấp, net, thuế, sổ đăng ký đóng góp. Các quy tắc này được kết nối liền mạch để bạn có thể dễ dàng thực hiện các hành động mong muốn của mình mà không cần phải chuyển đến các module cụ thể, mọi tính năng đều được tích hợp hoàn hảo

 • Đánh giá nhân viên: Giúp doanh nghiệp triển khai Odoo đánh giá nhân viên hiệu quả

Các module quản lý nhân sự trong Odoo:

Các module quản lý nhân sự trong Odoo

Quản lý tuyển dụng

Trong một tổ chức, HRM bắt đầu bằng việc tuyển dụng một nhân viên. Bạn có thể dễ dàng quản lý quy trình tuyển dụng của mình và sắp xếp các đơn xin việc còn trống trong Odoo với sự trợ giúp của module. Bằng cách tùy chỉnh quy trình tuyển dụng, bạn có thể tạo chiến lược tuyển dụng của riêng mình, xác định các giai đoạn cần tuyển dụng và lập ra danh sách các ứng viên sáng giá.

Đăng tin tuyển dụng không còn là quá trình khó khăn đối với module HRM của Odoo. Module này giúp đăng tuyển chỉ trong một vài thao tác và cũng theo dõi các ứng viên đã nộp hồ sơ. Bạn có thể đánh dấu sao cho ứng viên, xem các hướng dẫn, hành động tiếp theo để nhắc nhở ngày phỏng vấn, nhập mức lương dự kiến & mức lương đề xuất, sắp xếp cuộc họp, bắt đầu phỏng vấn hoặc đi sâu hơn vào đề xuất hợp đồng.

Quản lý nhân viên

Sau khi tiến hành công tác tuyển dụng, bạn có thể quản lý thông tin của nhân viên trong module quản lý nhân viên. Bạn có thể chọn đăng thông tin công khai của nhân viên vào trang web doanh nghiệp để khách hàng truy cập hiểu rõ hơn về đội ngũ nhân sự. Thêm thẻ và loại hợp đồng để giúp bạn ghi nhớ vai trò của từng nhân viên.

Ngoài ra, Odoo có thể dễ dàng tạo database quản lý nhân viên. Odoo theo dõi thông tin nhân viên một cách chính xác và cập nhật liên tục. Thông tin công việc bao gồm vị trí công việc, hệ thống cấp bậc, v.v. Ngoài ra, Odoo giữ dữ liệu cá nhân của nhân viên.

Quản lý ngày nghỉ của nhân viên

Odoo đơn giản hóa việc quản lý ngày nghỉ phép của nhân viên. Ngoài ra, khi một nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc, người quản lý sẽ xem xét đơn và quyết định có chấp thuận hay không. Ngay sau khi người quản lý phê duyệt đơn đăng ký, nhân viên sẽ nhận được email nhắc nhở và lịch của nhân viên được tự động cập nhật.

Ứng dụng khảo sát

Khảo sát có thể được sử dụng trong nhiều module để thu thập phản hồi nguồn cấp dữ liệu của người dùng nhằm cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm, thu thập thông tin nhân viên cơ bản cho việc tuyển dụng, gửi biểu mẫu để nhận câu trả lời cho các câu hỏi được thiết kế. Đối với các khảo sát nội bộ, bạn có thể xác định các giai đoạn khác nhau để giúp sắp xếp công việc của mình.

Quản lý chi chi phí

Quản lý nhân sự Odoo cho phép nhân viên gửi chi tiết chi phí của họ. Các nhà quản lý sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết của chi phí và chấp thuận hoặc từ chối trong một cửa sổ duy nhất. Sau khi được phê duyệt, các chi phí sẽ được cập nhật ngay lập tức trong module Kế toán của Odoo.

Bạn có thể tạo chi phí mới dựa trên doanh nghiệp của mình, chọn hoặc tạo tài khoản chi phí mới cho kế toán của mình.

Chấm công

Các thông tin chi tiết về nhân viên có thể dễ dàng theo dõi, đặc biệt là trong giờ làm việc với sự hỗ trợ của Odoo. Odoo cho phép việc sắp xếp trở nên đơn giản, dựa trên dự án, ứng dụng khách hàng, nhiệm vụ hoặc bất kỳ chức danh nào khác. Để theo dõi và đánh giá bảng chấm công, người dùng có thể truy cập số liệu thống kê, kiểm tra chuyên cần của từng nhân viên. Việc đăng báo cáo tự động dựa trên dữ liệu thời gian thực về thời gian dành cho các công việc sẽ được tạo ra nhờ tính năng kế toán tích hợp trong Odoo.

Bằng cách sử dụng Odoo Attendances, nhân viên có thể dễ dàng check-in và check-out với giao diện đơn giản, chỉ với một cú nhấp chuột.

Thời gian biểu

Các nhân viên sẽ thực hiện các mục bảng chấm công mỗi ngày. Vào các khoảng thời gian xác định, nhân viên xác nhận trang tính của họ và sau đó quản lý phải phê duyệt các thông tin trong phòng ban của mình. Các khoảng thời gian được xác định trong biểu mẫu công ty có thể được đặt để chạy hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày.

Quản lý lương

Trong Odoo, module Bảng lương có thể thiết lập các quy tắc tiền lương để tính toán dữ liệu như phụ cấp, lương net, thuế, sổ đăng ký đóng góp mà công ty hoặc nhân viên phải trả thuế. Ngoài ra Odoo cũng giúp thiết lập cấu trúc để xác định một bộ quy tắc áp dụng cho một nhân viên và xác định hệ thống phân cấp cấu trúc tiền lương, thiết lập mẫu hợp đồng lợi thế cho các khoản đãi ngộ khác nhau.

Bạn cũng có thể tạo phiếu lương, đăng ký bảng lương hàng tháng bằng module bảng lương. Sau khi tạo và xác nhận phiếu lương sẽ tạo mục nhật ký trên Tài khoản. Hệ thống Bảng lương Odoo phải tích hợp với phân hệ Kế toán.

Đánh giá nhân viên

Với Odoo, bạn có thể phân tích kỹ năng và tiềm năng của một nhân viên. Trong khi tuyển dụng một nhân viên vào tổ chức, điều cần thiết là đánh giá xem liệu họ có tiềm năng hoặc kỹ năng mà vị trí công việc yêu cầu hay không. Trong khi đánh giá các kỹ năng, các nhà quản trị cũng có thể tổ chức tập huấn, đào tạo để trau dồi khả năng của nhân viên và giúp họ làm quen với văn hóa doanh nghiệp.

Đánh giá nhân viên được thực hiện vô cùng dễ dàng. Odoo giúp duy trì chu kỳ tạo động lực bằng cách thực hiện đánh giá thường xuyên quá trình làm việc của nhân viên. Điều này cho phép tiếp cận nguồn nhân lực nhanh chóng, tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp.

Kết luận

Trên đây, Onnet Consulting đã có chia sẻ chi tiết về  module quản lý nhân sự Odoo. Nếu quan tâm, bạn có thể liên hệ chuyên gia của Onnet Consulting -Đối tác số 1 của Odoo tại đây để được tư vấn.

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.


Lợi ích của module quản lý nhân sự Odoo trong ngành bán lẻ
Minh Ngoc 9 tháng 3, 2021

Chia sẻ bài viết này