\

Hướng dẫn nhập kho hàng hoá trong Odoo quản lý kho
Làm thế nào để nhập kho hàng hoá trong Module quản lý kho trên Odoo?

Nhập kho hàng hóa trên Odoo

Phần 1: Tạo và quản lý sản phẩm

Bước dầu tiên để sử dụng ứng dụng này là tạo những sản phẩm trong dữ liệu của bạn bằng cách truy cập vào menu Master Data > Products. Nhấp vào “Create” để tạo những sản phẩm cần quản lý của bạn.

Để có thể theo dõi được hàng tồn kho của những sản phẩm, bạn phải lựa chọn loại sản phẩm là “Storable Product” tại trường thông tin “Product Type”. Bằng cách này, bạn sẽ theo dõi được bao nhiêu sản phẩm đang có ở trong kho của bạn, số lượng của mỗi sản phẩm và lượng hàng tồn kho dự báo cho tương lai.

Trong trường hợp bạn muốn quản lý giao hàng và nhận hàng nhưng không muốn theo dõi số lượng của những sản phẩm trong kho, hãy chọn “Consumabe” thay vì “Strorable Product".


Phần 2: Nhận hàng tại kho

Trường hợp 1: Nhận hàng trực tiếp

Mỗi khi bạn có những sản phẩm đang tồn tại để quản lý, bạn có thể quyết định tạo những phiếu nhập kho để nhập những sản phẩm từ nhà cung cấp vào kho. Quy trình được sử dụng để nhập kho ngay lập tức những sản phẩm vào kho mà không phải thực hiện những quy trình khác (Ví dụ: mua hàng, sản xuất, v.v..)


Trên phiếu nhập kho, bạn có thể lựa chọn số lượng cho những sản phẩm khác nhau mà nhận hàng từ những nhà cung cấp đã giao hàng cho bạn. Khi việc nhận hàng hoàn thánh, bạn đánh dấu vào nút “Validate” và hàng hóa sẽ được ghi nhận nhập vào kho của bạn.Trường hợp 2: Nhận hàng theo kế hoạch

Trong trường hợp bạn nhận hàng hóa theo kế hoạch nhưng không phải xác nhận ngay lập tức. Bạn có thể tạo những phiếu nhập kho kế hoạch với lịch trình trong tương lai. Bạn có thể chỉ định số lượng yêu cầu cho từng sản phẩm, tương ứng với những gì đã đặt hàng với nhà cung cấp.


Khi chứng từ được điền đầy đủ thông tin, bạn đánh dấu vào “Mark as to do” để ghi nhận vào số lượng dự báo.Trường hợp 3: Nhập hàng hóa vào kho từ đơn mua hàng

Nếu bạn có sử dụng ứng dụng mua hàng, việc nhập kho hàng hóa có thể được tạo trực tiếp bằng cách xác nhận RFQ, Khi bạn xác nhận RFQ, bạn có thể nhìn thấy phiếu nhập kho tương ứng được tạo trên màn hinh và truy cập trực tiếp để nhận hàng ngay trên màn hình đơn mua hàng.


Hướng dẫn nhập kho hàng hoá trong Odoo quản lý kho
Trần Minh Ngọc 18 tháng 2, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Kế toán nội bộ: ưu và nhược điểm
Bạn có thể cắt giảm chi phí và tiết kiệm bằng cách cắt giảm nhân viên kế toán bên ngoài không?