\

Hướng dẫn thiết lập hàng tồn kho ban đầu trong module Quản lý kho
Module Inventory của Odoo ERP giúp các công ty nhanh chóng quản lý kho hàng của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hàng tồn kho ban đầu.

Thiết lập hàng tồn kho ban đầu

Phần 1: Tạo và quản lý sản phẩm

Bước dầu tiên để sử dụng ứng dụng này là tạo những sản phẩm trong dữ liệu của bạn bằng cách truy cập vào menu Master Data > Products. Nhấp vào “Create” để tạo những sản phẩm cần quản lý của bạn.

Để có thể theo dõi được hàng tồn kho của những sản phẩm, bạn phải lựa chọn loại sản phẩm là “Storable Product” tại trường thông tin “Product Type”. Bằng cách này, bạn sẽ theo dõi được bao nhiêu sản phẩm đang có ở trong kho của bạn, số lượng của mỗi sản phẩm và lượng hàng tồn kho dự báo cho tương lai.


Phần 2: Điều chỉnh hàng tồn kho cho nhiều sản phẩm

Mỗi khi bạn đã tạo những sản phẩm cần quản lý tồn kho, bạn có thể điều chỉnh số lượng hàng tồn kho này để xác định số lượng hàng tồn kho hiện tại trên Odoo. Bạn cần phải truy cập vào: INVENTORY > Inventory Adjustment và tạo một cái mới.

Trường hợp 1: Chưa có hàng hóa trong kho

Bạn phải nhập một tiêu đề cho phiếu điều chỉnh hàng tồn kho của bạn và sau đó bạn có thể quyết định xem bạn có muốn tiến hành điều chỉnh hàng tồn kho của tất cả các sản phẩm hay chỉ một số trong số chúng. Để điều chỉnh lần đầu tiên, bạn có thể để trống tại trường sản phẩm. Sau đó bạn có thể bắt đầu quản lý hàng tồn kho.Trường hợp 2: Đã có hàng hóa trong kho

Nếu bạn đã có hàng hóa trong kho, Odoo sẽ thêm những dòng thông tin sản phẩm theo số lượng thực tế hiện có trong kho vào ô số lượng theo sổ sách. Bạn có thể thêm những dòng mới cho những sản phẩm khác của bạn.


Odoo sẽ đánh dấu màu đỏ các dòng có sự khác biệt giữa số lượng lý thuyết trên tay, được hệ thống tự động tính toán và số lượng đếm bạn đã nhập thủ công. Khi tất cả các sản phẩm cần thiết đã được nhập, bạn có thể nhấn Xác thực hàng tồn kho và số lượng tồn kho các sản phẩm khác nhau của bạn sẽ được cập nhật.


Trường thông tin:

  1. On hand: Số lượng sổ sách.

  2. Counted: Số lượng thực tế đếm được

  3. Difference: Sự chênh lệch giữa số lượng thực tế và sổ sách.

  • Nếu số này dương: Hàng hóa tồn kho thực tế > Số lượng sổ sách.

  • Nếu số lượng này âm: Số lượng sổ sách > Số lượng thực tế.

  • Nếu số lượng này bằng 0: Số lượng sổ sách = Số lượng thực tế.


Lưu ý: Nếu các sản phẩm của bạn được theo dõi theo số sê-ri / lô, bạn sẽ có một cột bổ sung cho phép bạn chỉ định những sản phẩm cho các đơn vị khác nhau được thêm vào điều chỉnh hàng tồn kho.

Phần 3: Điều chỉnh hàng tồn kho cho một sản phẩm

Để điều chỉnh cho sản phẩm cụ thể, bạn hãy nhấp vào nút “Update Quantity”.


Khi nhấp vào nút này, bạn sẽ thấy số lượng tồn kho tại thời điểm hiện tại của sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa dòng thông tin đang tồn tại hoặc tạo mới một cái khác để thêm thông tin vào sản phẩm tại một vị trí khác hoặc thêm những số serial/ số lot.


Hoặc nhiều vị trí:


Mỗi khi bạn quay trở lại sản phẩm, bạn sẽ thấy số lượng tồn kho nắm giữ sẽ được cập nhật.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với các biến thể sản phẩm, số lượng trong tay sẽ hiển thị cho bạn tổng số lượng trong kho cho mẫu sản phẩm, tính đến các biến thể khác nhau.

Theo mặc định, số lượng trên tay của mẫu sản phẩm sẽ hiển thị cho bạn số lượng sản phẩm là một phần của vị trí xem kho của bạn, nghĩa là một phần của vị trí tại nội bộ của kho này. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có bất kỳ sản phẩm nào ở một vị trí nằm dưới vị trí kho chính, nó sẽ không xuất hiện trong kho trên nút chỉ số.


Hướng dẫn thiết lập hàng tồn kho ban đầu trong module Quản lý kho
Trần Minh Ngọc 1 tháng 2, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Odoo ERP - Giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong đại dịch Covid 19
Đại dịch Covid 19 tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, đó là một thử thách lớn cho công tác quản trị doanh nghiệp trong suốt gần 1 năm qua.