\

Nghiệp vụ Kế toán Tài sản cố định với Odoo
Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn tổng quát hướng dẫn tạo mới và quản lý tài sản cố định với Odoo

Tài sản cố định là gì?

Hiện nay, trong các quy định pháp luật không có khái niệm chung về tài sản cố định nhưng để được xác định là tài sản cố định thì tài sản phải có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên...

Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định cách hiểu cụ thể về từng loại tài sản cố định như sau:

- Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

- Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

Cài đặt tính năng khấu hao tài sản trên Odoo 

Odoo phát triển thêm các tính năng quản lý khấu hao tài sản giúp giải quyết các vấn đề tính toán, trích khấu hao hàng tháng được tích hợp chặt chẽ với phần mua, kế toán mua hàng. Để sử dụng, bạn cần cài đặt ứng dụng Assets Management để bắt đầu sử dụng các tính năng về khấu hao tài sản

Cấu hình Kiểu tài sản

Thường người được quyền tạo Kiểu tài sản trong hệ thống là người ở cấp quản lý ở phân hệ Kế toán. 


Để đơn giản hóa công việc tạo mới tài sản, tính khấu hao tài sản..., Odoo cho phép chúng ta tạo các Kiểu tài sản và cấu hình sẵn những quy tắc cho từng kiểu. Ví dụ:


Dễ dàng tạo mới các kiểu tài sản phù hợp thực tế quản lý tại đơn vị:


Chọn tích tỷ lệ thời gian để phần mềm có căn cứ tính toán khấu hao, tự động xác nhận tài sản được kích hoạt cho phép khi hóa đơn mua tài sản được xác nhận, tài sản tương ứng được tự động sinh ra, chi tiết sẽ được trình bày ngay tại mục tiếp theo "Tạo mới và quản lý tài sản".

Ghi tăng tài sản

Liên kết tạo mới Tài sản

Hóa đơn mua tài sản được sinh ra bởi bộ phận mua hàng sẽ được kế toán xem xét, bổ sung thông tin trước khi ghi nhận.


Bổ sung thông tin nhóm tài sản (hay chính là Kiểu tài sản) sau đó Lưu và Vào sổ hóa đơn.Hệ thống cho bạn nút Xem tài sản tự động được sinh ra với cấu hình theo như Nhóm (Kiểu) tài sản.


Cửa sổ tài sản mở ra cho phép bạn sửa nếu như ngày bắt đầu tính khấu hao là một ngày khác với ngày mua tài sản...


Bảng tính khấu hao hiển thị chi tiết:


Các bút toán khấu hao chưa được vào sổ, chưa ghi nhận bút toán. Hệ thống cho phép kế toán vào ghi sổ ngay hoặc Odoo phát triển giúp cuối mỗi ngày, hệ thống tự động kiểm tra các bút toán đến ngày cần vào sổ để ghi nhận phát sinh. Việc này giúp kế toán tiết kiệm thời gian cũng như tránh bỏ sót bút toán.


Tiếp tục theo dõi tài sản khấu hao dở dang

Với truy cập Kế toán -> Kế toán -> Tài sản người dùng sử dụng các bộ lọc, các cách nhóm có thể xem được các thông tin như tên tài sản, nguyên giá, tiến trình khấu hao tài sản...


Ngay tại đây, người dùng có thể tạo mới và theo dõi khấu hao cho các tài sản đang được khấu hao do chuyển số liệu, đánh giá lại... bằng cách nhấn Tạo và bổ sung các thông tin:


Kiểm tra các thông tin sau đó bấm Tính khấu hao, phần mềm sẽ chạy ra các dòng khấu hao chi tiết


Lưu và xác nhận thông tin về tài sản cũng như bảng khấu hao tài sản


Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao là một yếu tố của của chi phí sản xuất kinh doanh, do đó nó cũng là một bộ phận của giá thành sản phẩm.

Báo cáo phân tích

Odoo cho phép báo cáo phân tích tài sản xem được chi tiết theo mong muốn, với truy cập Kế toán -> Báo cáo -> Tài sản:


Người dùng có thể xem báo cáo theo biểu đồ cột, tròn hay dòng... cũng như các tiêu chí phân tích


Trên đây là tổng quát hướng dẫn tạo mới và quản lý tài sản cố định với Odoo, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin bổ ích khác ở các bài viết tiếp theo.

Nguồn: Tổng hợp 


Nghiệp vụ Kế toán Tài sản cố định với Odoo
Trần Minh Ngọc 29 tháng 6, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
THẺ PHÂN LOẠI

\

Quản lý ngày hết hạn của sản phẩm trong Odoo
Với Odoo, bạn có thể theo dõi các sản phẩm dựa trên ngày hết hạn của chúng, ngay cả khi chúng đã được theo dõi theo số lô và số sê - ri.