\

Sử dụng các mẫu báo giá trong Odoo 15
Cách sử dụng mẫu báo giá trong Phân hệ bán hàng Odoo 15

Báo giá sản phẩm là tài liệu chính thức mà Công ty cung cấp cho khách hàng với thông tin về các chi phí liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sử dụng các mẫu báo giá tùy chỉnh có sẵn trong Odoo 15 sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Để bật tính năng này, hãy chuyển đến Cài đặt Bán hàng -> Cấu hình -> và kích hoạt Mẫu Báo giá.


Để thuận tiện hơn nữa, bạn cũng nên thêm tính năng Trình tạo Báo giá, tính năng này sẽ giúp bạn thiết kế các mẫu báo giá của mình rất dễ dàng. Tùy chọn này sẽ tự động cài đặt Ứng dụng trang web Odoo.


Tạo mẫu đầu tiên của bạn

Các mẫu báo giá nằm trong Cấu hình Bán hàng -> Cấu hình

Bạn có thể tạo một mẫu mới hoặc chỉnh sửa một mẫu hiện có. Sau khi đặt tên, bạn sẽ có thể lựa chọn sản phẩm và số lượng cũng như thời gian hết hạn của báo giá.


Thiết kế mẫu của bạn

Bạn sẽ có khả năng thiết kế mẫu và chỉnh sửa giao diện khách hàng để quản lý những gì khách hàng sẽ thấy trước khi chấp nhận và thanh toán báo giá. Ví dụ: bạn sẽ có thể mô tả công ty, dịch vụ và sản phẩm của mình. Để làm như vậy, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa và bạn sẽ được đưa đến trình tạo báo giá.


Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung của mẫu bằng cách kéo và thả các blocks khác nhau để xây dựng báo giá. Ví dụ: bạn có thể thêm một blocks nội dung để mô tả sản phẩm của mình.


Sử dụng mẫu báo giá

Khi tạo báo giá, bạn có thể chọn một mẫu cụ thể.


Xác nhận báo giá

Mẫu tạo thuận lợi cho quá trình xác nhận bằng cách cho phép khách hàng ký điện tử hoặc thanh toán trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hai tùy chọn này trực tiếp trong chính mẫu báo giá.
Sử dụng các mẫu báo giá trong Odoo 15
Trần Minh Ngọc 12 tháng 10, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Quản lý nhiều nhóm bán hàng
Cách tạo kênh bán hàng, thêm nhân viên bán hàng mới trong Odoo 15 CRM.