Trợ giúp (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

0

Khi nào Odoo 16 ra mắt? Odoo 16 sẽ có những tính năng mới nào?

Ảnh đại diện
Minh Ngoc

Cho mình hỏi về lộ trình ra mắt của Odoo 16?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ