Trợ giúp (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

0

Làm sao để cách xoá người dùng trong Odoo?

Ảnh đại diện
Minh Ngoc

Để hủy người sử dụng (deactivate user), các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Thiết lập


Bước 2: Chọn Người dùng từ cây thư mục (menu)

Bước 3: Chọn và mở người sử dụng cần hủyBước 4: Bấm Vô hiệu để hủy người sử dụng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ