Trợ giúp (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

0

Plan triển khai Odoo cho 1 doanh nghiệp sản xuất có quy mô (15-30) người

Ảnh đại diện
Gavin Hieu Le

Cho mình hỏi về plan, step by step để triển khai Odoo cho 1 doanh nghiệp sản xuất có quy mô (15-30) người

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ