Trợ giúp (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

0

Tích hợp Facebook Messenger & Odoo

Ảnh đại diện
Minh Ngoc

Cho em hỏi có thể tích hợp Facebook Messenger vào website Odoo được hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ