Trợ giúp (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

0

Want to lauch ODOO Enteprise

Ảnh đại diện
Andrew Quach

We are using HubSpot Enteprise for Sales and Marketing Hub. We want to change to ODOO asap

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ