Giải pháp quản lý vận hành dịch vụ với Odoo Enterprise 15

Hỗ trợ các nhân viên của bạn có thể làm việc một cách có hệ thống và chuẩn mực, giải quyết các vấn đề nhanh chóng giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả trong công việc, từ đó tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu cho công ty. 

Các ứng dụng Dịch vụ của Odoo Enterprise 15

Dự án

Kế hoạch dự án

Thời gian biểu

Hỗ trợ

Field service

Quản lý vận hành dịch vụ

Đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn từ quản lý các công việc tại hiện trường, kiểm soát chi phí hoạt động, thời gian làm việc của nhân viên… 

   Không còn tình trạng xung động trong việc phân công công việc, giúp công ty có cái nhìn tổng quát về kế hoạch làm việc của từng nhân viên

   Loại bỏ gần như hoàn toàn các thủ tục giấy tờ, từ đó ngăn ngừa khả năng mất mát và trùng lặp dữ liệu

   Giảm thiểu thời gian xử lý hỗ trợ do đó tăng sự hài lòng của khách hàng

   Chuẩn hoá luồng nghiệp vụ của công ty 

4
 Số app trung bình cần triển khai
2 tháng
Thời gian trung bình để triển khai
160%
Tăng trưởng doanh thu trung bình sau 12 tháng sử dụng

5 triệu người dùng đang sử dụng Odoo để phát triển việc kinh doanh và chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình

Tham khảo thư viện Odoo Enterprise 15 với nhiều bài viết chuyên sâu về các ứng dụng bán hàng