Phương pháp luận triển khai Odoo

Onnet Consulting với bề dày nghiên cứu, phát triển và triển khai Odoo từ năm 2012, từ phiên bản OpenERP 6 đến Odoo Enterprise 14, cam kết giúp các doanh nghiệp triển khai thành công ERP trên nền tảng Odoo Enterprise với ngân sách trong khả năng chi trả

Giữ giải pháp Odoo nguyên bản hết sức có thể

Onnet sẵn sàng tư vấn lại nhu cầu của khách hàng để tránh những chi phí phát triển tùy chỉnh quá mức cần thiết

Golive hệ thống Odoo và bàn giao nhanh hết sức có thể

Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh tất cả các luồng kinh doanh và 80% các tính năng dự kiến trong một vài tuần

Giữ chi phí triển khai trong khả năng chi trả

Onnet có trách nhiệm thực hiện và quyết định thiết kế sản phẩm để tiết kiệm thời gian và lợi ích của khách hàng

Quản lý dự án Odoo

Chìa khóa thành công của bất kỳ dự án triển khai nào là người quản lý dự án. Onnet đầu tư vào việc tuyển dụng những người có tiềm năng nhất cho công tác quản trị dự án và đào tạo trong phạm vi rộng. Các chuyên gia hàng đầu của Onnet, từ bên ngoài dự án, có thể xem xét và hỗ trợ các công việc của các quản lý dự án ở các bước quan trọng của dự án (có sẵn trong các gói triển khai)

Quy trình triển khai dự án Odoo theo phương pháp luận triển khai Onnet
Onnet cung cấp một giải pháp bao gồm tất cả các luồng kinh doanh và 80% các tính năng dự kiến trong một vài tuần chứ không không phải là một vài tháng
Bảng giá các gói triển khai Odoo
Gói hỗ trợ Success Pack của Onnet bảo đảm việc triển khai dự án Odoo của quý doanh nghiệp mang lại lợi ích dự kiến đúng kế hoạch và nằm trong ngân sách  

LITE

26,500,000 VNĐ

 • 25 GIỜ TRIỂN KHAI
 •  Phù hợp với nhu cầu triển khai những ứng dụng đơn giản
 • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ qua email 
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tư vấn tại chỗ *
 • Tuỳ chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình) **
 • Không tuỳ chỉnh Code

BASIC

51,500,000 VNĐ

 • 50 GIỜ TRIỂN KHAI
 •  Phù hợp với nhu cầu triển khai nhiều ứng dụng nâng cao
 • Quản lý dự án 
 • Hỗ trợ qua email
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tư vấn tại chỗ *
 • Tuỳ chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình) **
 • Không tuỳ chỉnh Code

STANDARD

92,800,000 VNĐ

 • 100 GIỜ TRIỂN KHAI
 •  Phù hợp với nhu cầu triển khai nhiều ứng dụng nâng cao
 • Quản lý dự án 
 • Hỗ trợ qua email
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tư vấn tại chỗ *
 • Tuỳ chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình) **
 • Tuỳ chỉnh Code 

PROFESSIONAL

185,600,000 VNĐ

 • 200 GIỜ TRIỂN KHAI
 •  Phù hợp với nhu cầu triển khai nhiều ứng dụng nâng cao
 • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ qua email
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng
 • Cấu hình hệ thống
 • Hỗ trợ nhập liệu
 • Tư vấn tại chỗ *
 • Tuỳ chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình) **
 • Tuỳ chỉnh Code 

Thời gian hỗ trợ hết hạn trong vòng 1 năm

* Thời gian di chuyển có tính trong thời gian của từng gói. Chi phí đi lại sẽ được tính riêng.

** Chỉ thực hiện được khi khách hàng mua ứng dụng Odoo Studio, sẽ phát sinh chi phí bảo trì hàng tháng cho phần phát triển (Code)