Onnet Consulting Group Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về Onnet Consulting Group instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Dự án
Organize and plan your projects
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thời gian biểu
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Track, prioritize, and solve customer tickets
Kế hoạch
Manage your employees' schedule
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Mạng xã hội Marketing
Manage your social media and website visitors
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn