Khóa đào tạo tư vấn kinh doanh Odoo
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 18/02/2022
Thời gian hoàn thành 12 giờ 58 phút
Thành viên 17
Cơ bản
 • Day 1: Overview of Odoo & Background information
  • Onnet Odoo Sales Training Day 1
  • Onnet Odoo Sales Training Day 1
 • Day 2: Odoo Project Gap Analysis (ROI analysis)
  • ROI GAP Analysis Overview
  • How to fill in the ROI GAP Analysis template, how to present the ROI GAP Analysis
  • Onnet BC Course | Day 2 | ROI Analysis
  • ROI Analysis Slide Lecture
  • ROI Documents
 • Day 3 HRM Demo
  • Onnet x Younet | Group Odoo HRM
 • Day 4 Effective Communication
  • Effective Communication via DISC
  • Giao tiếp hiệu quả với DISC
 • Day 5 Sales Process
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 1
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 2
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 3
 • Day 6 Objection Handling
  • Cách xử lý tình huống phản biện, phản đối trong bán hàng - Objection Handling
 • Day 7 Quick Intro about Onnet and Odoo
  • Quick Intro about Odoo - Onnet
  • Importance of Channel Partners