Onnet Academy

Trung tâm đào tạo lập trình & nghiệp vụ Odoo

Hãy cùng với Onnet thay đổi công việc của bạn và cách bạn vận hành doanh nghiệp

View all
Leaderboard

1 Ngo Thi Dieu Linh
Ngo Thi Dieu Linh
Cử nhân 614 xp
2 Ngo Chau Nhi
Ngo Chau Nhi
Cử nhân 568 xp
3 Pham Quynh Anh
Pham Quynh Anh
Học sinh 170 xp
4 Phan Thi Hong Nhung
Phan Thi Hong Nhung
Học sinh 143 xp
5 Tạ Thị Thanh Thuý
Tạ Thị Thanh Thuý
Học sinh 142 xp
View all
Most popular courses

View all
Newest courses