Onnet Consulting Academy

Trung tâm đào tạo lập trình & nghiệp vụ Odoo

Hãy cùng với Onnet Consulting thay đổi công việc của bạn và cách bạn vận hành doanh nghiệp

Xem tất cả
Bảng thành tích

1 Vũ Thị Thúy Hằng
Vũ Thị Thúy Hằng
Cử nhân 753 xp
2 Phạm Thị Minh Anh
Phạm Thị Minh Anh
Cử nhân 631 xp
3 Ngo Thi Dieu Linh
Ngo Thi Dieu Linh
Cử nhân 614 xp
4 Nguyễn Thị Thuý Hường
Nguyễn Thị Thuý Hường
Học sinh 481 xp
5 Đinh Tiến Dũng
Đinh Tiến Dũng
Học sinh 323 xp
Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Xem tất cả
Khóa học mới nhất