Trung tâm đào tạo lập trình & nghiệp vụ Odoo

Onnet Consulting Academy

Trung tâm đào tạo lập trình & nghiệp vụ Odoo

Hãy cùng với Onnet Consulting thay đổi công việc của bạn và cách bạn vận hành doanh nghiệp

Xem tất cả
Bảng thành tích

1 Vũ Thị Thúy Hằng
Vũ Thị Thúy Hằng
Cử nhân 753 xp
2 Ngo Thi Dieu Linh
Ngo Thi Dieu Linh
Cử nhân 614 xp
3 Đinh Tiến Dũng
Đinh Tiến Dũng
Học sinh 323 xp
4 Anne Pham Quynh Anh
Anne Pham Quynh Anh
Học sinh 170 xp
5 Tạ Thị Thanh Thuý
Tạ Thị Thanh Thuý
Học sinh 142 xp
Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Xem tất cả
Khóa học mới nhất