Onnet Academy

Trung tâm đào tạo lập trình & nghiệp vụ Odoo

Hãy cùng với Onnet thay đổi công việc của bạn và cách bạn vận hành doanh nghiệp

Xem tất cả
Bảng thành tích

1 Ngo Thi Dieu Linh
Ngo Thi Dieu Linh
Cử nhân 614 xp
2 Ngo Chau Nhi
Ngo Chau Nhi
Cử nhân 568 xp
3 Vũ Thị Thúy Hằng
Vũ Thị Thúy Hằng
Học sinh 477 xp
4 Anne Pham Quynh Anh
Anne Pham Quynh Anh
Học sinh 170 xp
5 Phan Thi Hong Nhung
Phan Thi Hong Nhung
Học sinh 143 xp
Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Xem tất cả
Khóa học mới nhất