Cách Investology dễ dàng quảng bá các khóa học của họ
Triển khai Odoo dễ dàng và hiệu quả cho nhu cầu quảng bá website và online marketing

Prestige Investment Consultancy Limited là một khách hàng trực tuyến. Có trụ sở đặt tại Hong Kong, họ đăng ký Odoo trực tuyến và hoàn toàn độc lập với bất kỳ nhà thiết kế web nào. Winsome Hui, giám đốc Marketing, giải thích cho chúng tôi về dự án của họ.


Hãy giới thiệu cho chúng tôi về công ty và công việc kinh doanh

Investology cung cấp các khóa học giáo dục đầu tư và huấn luyện về cách quản lý danh mục đầu tư với các kỹ năng quản lý rủi ro phù hợp. Công ty cung cấp các loại khóa học khác nhau trong những danh mục như tài chính, cổ phiếu, tài sản.


Công ty đã phải đối mặt với những thách thức nào trước khi triển khai Odoo, và những nhu cầu cụ thể nào đã được giải quyết?

Chúng tôi cần thiết lập một trang web để quảng bá các khóa học và thương hiệu “Investology” của chúng tôi trong vòng một tháng.

Nhưng nhà cung cấp dịch vụ trang web mà chúng tôi đã liên hệ không thể phát triển một trang web trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Một điểm quan trọng khác là thiết kế trang web của họ không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.

Home Page -1.png


Giải pháp nào đã được chuyển giao?

Chúng tôi sử dụng Trình tạo web (Odoo Website Builder) và tiếp thị qua email (Odoo Email Marketing) của Odoo. Với ứng dụng Website Builder, chúng tôi đã tạo trang web của riêng mình với thông tin khóa học và kiến thức đầu tư của chúng tôi. Mặt khác, ứng dụng Email Marketing được sử dụng để quảng bá các hội thảo và khóa học tới các thành viên.

"Một trang web tuyệt vời được hoàn thành trong vòng một tháng nhờ một tân binh không có bất kỳ kiến thức lập trình nào." – Winsome Hui, giám đốc Marketing


Điều này đã tác động đến doanh nghiệp của ông như thế nào?

Vì trang web của chúng tôi mang mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến doanh thu nhưng chúng tôi cho rằng chi phí ban đầu để phát triển trang web thấp hơn nhiều so với một nhà cung cấp địa phương. Ngoài ra, tôi có thể thay đổi thông tin và cấu trúc mà không cần thông qua nhà cung cấp, đây cũng là điểm giúp chúng tôi giảm chi phí.


Công ty đánh giá Odoo cao nhất ở điểm gì?

Odoo là một công cụ rất tốt giúp chúng tôi phát triển một trang web tuyệt vời trong khoảng thời gian ngắn. Nó thân thiện với người dùng, đặc biệt là đối với những người không quen thuộc với mã html để phát triển một trang web.


(Bài viết được dựa trên nội dung tại đây)

Cách Investology dễ dàng quảng bá các khóa học của họ
Hailey Dương 23 tháng 9, 2020
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY


Công ty nội thất Elton Group
Nhà cung cấp sản phẩm của Úc Elton Group đã sẵn sàng phát triển với Odoo