12 bước giúp doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner

12 bước giúp doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả

Gợi ý 12 bước chuyển đổi số trong mùa dịch Covid-19

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn 12 bước giúp doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả, theo Blake Morgan: 


 1. Khách hàng là trọng tâm. Sự thay đổi đầu tiên trước khi chuyển đổi số doanh nghiệp, công ty cần chuyển đổi sự tập trung vào sản phẩm sang tập trung vào khách hàng. Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng, từ đó, sẽ dễ dàng hơn trong các quyết định về chuyển đổi số của doanh nghiệp trong tương lai.

 2. Cơ cấu tổ chức. Chuyển đổi kỹ thuật số cần một nền văn hoá minh bạch, chấp nhận sự thay đổi. Phá bỏ các lỗ hổng nội bộ và thu hút các lãnh đạo với tầm nhìn kỹ thuật số mới.

 3. Thay đổi cách quản lý. Có nhiều chuyển đổi số không thành công do nhân viên không chấp nhận  sự thay đổi này. Mọi người luôn cố giữ nguyên và thường đấu tranh với sự thay đổi, ngay cả khi họ nhìn thấy những lợi ích tiềm năng. Các nỗ lực quản lý thay đổi hiệu quả nhất phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại, năng động.

 4. Lãnh đạo chuyển đổi. Một nhà lãnh đạo tốt là có thể giúp nhân viên tin tưởng trong thời kỳ thay đổi. Mọi nhà điều hành và lãnh đạo đều đống một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi kỹ thuật số.

 5. Các quyết định về công nghệ. Các quyết định chuyển đổi kỹ thuật số không phải phụ thuộc vào một người. Mọi người cần có sự thống nhất và mục tiêu chung trong việc thay đổi này mới mang lại hiệu quả tốt nhất.

 6. Tích hợp. Công ty càng lớn, việc tiếp cận dữ liệu càng trở nên phức tạp. Việc tích hợp dữ liệu vào quy trình nội bộ của công ty là vô cùng cần thiết. Một chiến lược dữ liệu hợp lý là yếu tố tạo nên thành công của chuyển đổi kỹ thuật số.

 7. Trải nghiệm khách hàng nội bộ. Chuyển đổi kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm khách hàng nội bộ. Nhận phản hồi của nhân viên và cung cấp các giải pháp công nghệ cấp người tiêu dùng giúp nhân viên có được trải nghiệm tuyệt vời.

 8. Logistics và chuỗi cung ứng. Chuyển đổi kỹ thuật số có thể rất mạnh mẽ trong việc cải thiện tốc độ và độ tin cậy của chuỗi cung ứng, từ tốc độ sản xuất sản phẩm đến tốc độ và hiệu quả của việc thực hiện và giao hàng. Để tận dụng triệt để chuyển đổi, các công ty cần xem xét cách thức số hoá và cải thiện chuỗi cung ứng.

 9. Bảo mật dữ liệu, Quyền riêng tư và Đạo đức. Đa số người tiêu dùng tin rằng thông tin của họ không được bảo mật. Khi cập nhật các quy trình và hệ thống trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, vấn đề bảo mật dữ liệu cần được chú trọng.

 10. Sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ và quy trình. Chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, ngay cả chính các sản phẩm và dịch vụ đó. Các sản phẩm mới, hiện đại hơn cần được thực hiện phân phối theo những cách sáng tạo và ấn tượng hơn.

 11. Số hoá. Số hoá doanh nghiệp là tạo ra sự tích hợp liền mạch giữa các cửa hàng kỹ thuật số và cửa hàng vật lý.

 12. Cá nhân hoá. Người tiêu dùng mong đợi dịch vụ được cá nhân hoá. Tận dụng các giải pháp kỹ thuật số để hiểu khách hàng và cung cấp các đề xuất và trải nghiệm dành riêng cho họ.

Tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình liên tục và có thể khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần tập trung vào khách hàng và làm theo những bước này, doanh nghiệp có thể đạt được những bước tiến vượt bậc.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
trong DX Blog
12 bước giúp doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả
Minh Ngoc 11 tháng 6, 2021

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại