Cách quản lý đơn giao hàng trong Odoo Enterprise 14

Cách quản lý đơn giao hàng trong Odoo Enterprise 14

Odoo Enterprise 14 cho phép quản lý đơn hàng giao hàng hiệu quả với các phương pháp vận chuyển khác nhau phù hợp với các loại công ty lớn, nhỏ

Mọi quy trình bán hàng chỉ hoàn hảo nếu nó được giao đúng cách cho khách hàng. Do đó, tất cả các thủ tục phải được kiểm soát và hàng hóa phải được giao đúng thời gian, không gây bất tiện. Tùy thuộc vào các yếu tố như loại hàng hóa bạn đang bán, quy mô kho hàng của bạn, số lượng đơn đặt hàng bạn nhận được hàng ngày, cách bạn xử lý giao hàng cho khách hàng sẽ khác nhau đáng kể. Vì vậy việc quản lý đơn hàng giao hàng có ý nghĩa quan trọng trong doanh nghiệp.

Đối với các công ty quy mô nhỏ, nó có thể không có nhiều kho hàng và việc giao sản phẩm chỉ trong một bước là đủ, vì nó không yêu cầu nhiều bước để xử lý một đơn đặt hàng. Trong khi đối với các công ty lớn hơn có số lượng hàng dự trữ lớn, thì kho hàng di chuyển theo các giai đoạn khác nhau như chọn sản phẩm để giao, sau đó đóng gói để giao và cuối cùng sản phẩm đến tay khách hàng. Quản lý những thứ đó khó hơn một chút so với phương pháp phân phối chỉ có một bước.

Odoo Enterprise 14 cho phép quản lý đơn hàng giao hàng hiệu quả hơn cung cấp các lựa chọn giao hàng trong quản lý kho hàng. Các phương pháp vận chuyển khác nhau mà Odoo cung cấp trong quản lý kho là: 

        1. Giao hàng trực tiếp (1 bước)
        2. Gửi hàng đầu ra và sau đó giao hàng (2 bước vận chuyển tức là nhận + ship)
       3. Đóng gói hàng hóa, gửi hàng hóa đầu ra và sau đó giao hàng (3 bước tức là. Lấy + đóng gói + ship)

Trong blog này, chúng ta sẽ thảo luận về cách quản lý các đơn hàng giao hàng.

TRƯỜNG HỢP 1: Phân phối hàng hóa trực tiếp (1 bước)

Trong phương thức vận chuyển này, các sản phẩm được giao trong một bước duy nhất, có nghĩa là sản phẩm chuyển trực tiếp từ kho đến tay khách hàng. Để kích hoạt tính năng này, bạn vào phân hệ Kho vận -> Cấu hình -> Quản lý kho -> Kho hàng . Chỉnh sửa kho hàng.

Dưới cấu hình kho hàng, bạn có thể tìm thấy lô hàng gửi đi. Bật tùy chọn ' giao hàng trực tiếp (1 bước) '.


 
Để biết điều này đang hoạt động như thế nào, hãy tạo một đơn đặt hàng bán và kiểm tra xem đơn hàng đó đang được giao hay không.
Chuyển đến mô-đun Bán hàng -> Các hoạt động -> Các hoạt động -> Tạo. Tạo đơn hàng bán và xác nhận.Bây giờ một nút xuất hiện ở góc trên cùng bên phải. Bạn có thể xác nhận việc giao hàng bằng cách nhấp trực tiếp từ đây hoặc từ các đơn đặt hàng trong mô-đun Kho vận ( mô-đun Kho vận - > Hoạt động -> Điều chuyển hàngTại đây, bạn có thể kiểm tra việc di chuyển của hàng hóa trong kho, từ WH / Stock đến Vị trí đối tác / Khách hàng . Do đó, sản phẩm được chuyển từ kho đến tay khách hàng trong một bước duy nhất.

TRƯỜNG HỢP 2: Gửi hàng đầu ra và sau đó giao hàng (2 bước)

Trong phương thức phân phối này, nó bao gồm hai bước. Đầu tiên nó chọn sản phẩm đến vị trí xuất hàng của nhà kho để vận chuyển và sau đó nó sẽ giao cho khách hàng.

Ở đây thay vì di chuyển trực tiếp, sản phẩm di chuyển đến nơi xuất của kho hàng, được coi như là một lựa chọn và sau đó đến địa điểm đối tác / khách hàng. Để cho phép gửi hàng hai bước để kiểm tra lô hàng hai bước theo cấu hình kho.
Phân hệ  Kho vận -> Cấu hình -> Quản lý kho -> kho hàng.

Chỉnh sửa kho hàng và cho phép gửi hàng đi qua hai bước của kho ' Xuất kho và giao hàng ( 2 bước) ' và lưu.


 
Bây giờ hãy tạo đơn đặt hàng bán sản phẩm và xác nhận. 


 
Bạn có thể tìm thấy nút giao hàng thông minh với hai lệnh giao hàng.


 
Ở đây một trong các đơn đặt hàng ở trạng thái sẵn sàng và lệnh còn lại đang ở trạng thái chờ. Đơn hàng ở trạng thái chờ chỉ có thể được xác thực sau khi xác thực đơn hàng ở trạng thái sẵn sàng.

Bạn có thể xác nhận đơn đặt hàng bằng cách nhấp trực tiếp từ đây hoặc từ mô-đun Kho vận. Trong trường hợp này, bạn có thể tìm thấy giai đoạn chọn trong trang tổng quan của mô-đun Kho vận. 
Chuyển đến mô-đun Kho vận -> Pick , Bạn có thể tìm thấy một đơn đặt hàng để xử lý trong phần Pick.


 


Như vậy sản phẩm được đưa từ kho đến nơi xuất hàng của kho ( WH / Stock to WH / Output ). Khi xác nhận đơn đặt hàng này, người ta có thể tìm thấy một đơn đặt hàng để xử lý trong 'lệnh giao hàng'.


 
Khi xác nhận đơn đặt hàng, sản phẩm sẽ được vận chuyển đến khách hàng (đó là từ WH / Xuất hàng đến Vị trí đối tác / Khách hàng)

TRƯỜNG HỢP 3: Đóng gói hàng hóa, gửi hàng hóa ở nơi xuất và sau đó giao hàng (3 bước)

Trong phương thức giao hàng 3 bước này, đầu tiên sản phẩm được chuyển đến địa điểm xuất hàng của các kho hàng (Pick), sau đó được chuyển đến khu vực đóng gói (đóng gói) và cuối cùng là chuyển đến tay khách hàng.

Đầu tiên vào phân hệ Kho vận -> Cấu hình -> Quản lý kho -> kho và kích hoạt ba bước xuất kho ' Đóng gói hàng hóa, xuất hàng và giao hàng (3 bước) ' rồi lưu lại.


 
Vì vậy, ở đây người ta có thể tạo một đơn đặt hàng bán và sau đó xác nhận nó.


 
Bạn có thể tìm thấy nút giao hàng thông minh với ba lệnh giao hàng.Ở đây một trong những đơn đặt hàng ở trạng thái sẵn sàng và hai đơn đặt hàng còn lại đang ở trạng thái chờ. Đơn hàng ở trạng thái chờ chỉ có thể được xác thực sau khi xác thực đơn hàng ở trạng thái sẵn sàng.

Bạn có thể xác nhận đơn đặt hàng bằng cách nhấp trực tiếp từ đây hoặc từ mô-đun Kho. Trong trường hợp này, bạn cần xác thực giai đoạn 'Pick'. Do đó, sản phẩm chuyển đến WH / Pick từ WH / Stock . 


 


Bây giờ đơn đặt hàng đến giai đoạn 'đóng gói'.


 
Bằng cách xác nhận sản phẩm chuyển từ WH / Packing Zone sang WH / Xuất hàng . Sau đó, một đơn đặt hàng khác đến trong 'lệnh giao hàng', hãy xác nhận nó. 


 
Do đó, sản phẩm chuyển từ WH / Xuất hàng đến Vị trí đối tác / Khách hàng .

Bằng cách này, Odoo 14 quản lý việc phân phối sản phẩm.

Cách quản lý đơn giao hàng trong Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 2 tháng 11, 2020

Chia sẻ bài viết này