Cách quản lý Hoạt động CRM trong Odoo 14 | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner

Cách quản lý Hoạt động CRM trong Odoo 14


Bạn đã bao giờ nhận được một cuộc điện thoại hoặc email hỏi về các dịch vụ của công ty? Hãy theo dõi hoạt động kinh doanh ngay từ bước đầu tiên này với Odoo! Lĩnh vực CRM là  trụ cột cơ bản giúp đảm bảo quản lý doanh nghiệp thành công. Vì lý do này, Odoo xây dựng module CRM được cập nhật theo từng phiên bản để luôn dẫn đầu về ERP. Odoo phiên bản 14 tiếp nối quá trình này, với một module CRM được tối ưu hóa để theo dõi tiến trình của các cơ hội của công ty bạn. Việc tích hợp đầy đủ với các module khác, chẳng hạn như Bán hàng và Mua hàng, sẽ đẩy nhanh quá trình tạo ngân sách bắt nguồn từ CRM:

Quản lý Quy trình bán hàng theo từng giai đoạn

Với Odoo, bạn có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của các tiềm năng ban đầu nhờ module CRM được phân theo từng giai đoạn. Hệ thống Odoo tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát các cơ hội kinh doanh trong quy trình Bán hàng. Tạo, di chuyển hoặc xóa các giai đoạn của Quy trình bán hàng theo ý thích của bạn, điều chỉnh hoàn toàn Odoo theo nhu cầu thương mại của công ty.


Bạn có thể di chuyển các tiềm năng/cơ hội quacác giai đoạn khác nhau của Quy trình bán hàng. Đặt từng cơ hội vào giai đoạn phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của bạn, nhờ vào thiết kế dạng Kanban của Odoo.


Tạo các hoạt động để theo dõi cơ hội của bạn trên Odoo


Một trong những quảng cáo của bạn gần đây đã tạo ra một cơ hội trên CRM. Bây giờ đến lượt bạn! Lập kế hoạch hành động tiếp theo cho nhóm bán hàng và tối đa hóa các tùy chọn để biến cơ hội thành ngân sách bán hàng. Để làm điều này, tính năng trò chuyện Odoo cho phép bạn tạo các hoạt động và gán nó cho một trong các quảng cáo của công ty bạn:


Bạn có thể lập kế hoạch cho các loại hoạt động khác nhau, chẳng hạn như gửi email, gọi điện hoặc gặp gỡ khách hàng. Bạn có thể thêm loại hoạt động và mô tả tóm tắt với dữ liệu phù hợp nhất để người chịu trách nhiệm về cơ hội này có thể thực hiện.


Bằng cách ấn định ngày đến hạn, Odoo sẽ tạo bản ghi hiển thị cho người được giao nhiệm vụ. Bản ghi này sẽ được hiển thị trong phần dành riêng cho các hoạt động như một lời nhắc nhở.


Khi tạo cuộc họp, bạn có thể thêm tóm tắt về cuộc họp và tiếp tục ấn định ngày bằng cách click vào "Cuộc gặp". Sau khi chuyển hướng đến module Lịch, bạn có thể xem thời gian trống của những người liên quan. Nếu chọn phạm vi ngày và giờ, một cửa sổ sẽ mở ra để bạn lên lịch cuộc họp.