Cách quản lý nhóm bảo trì với Odoo 14

Cách quản lý nhóm bảo trì với Odoo 14

Odoo là một giải pháp tối ưu cho những lo lắng về quản lý nhóm bảo trì của bạn.

Một nhóm các chuyên gia bảo trì thuộc một tổ chức hoặc làm việc cho các nhà sản xuất thiết bị khác nhau có thể được gọi là nhóm bảo trì. Sự hỗ trợ của đội bảo trì là điều cần thiết cho sự vận hành trơn tru của một ngành sản xuất. Trong một ngành sẽ có những loại máy móc, thiết bị khác phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp được suôn sẻ.

Trong tình huống đó, doanh nghiệp sẽ phải quản lý và bảo trì các chủng loại thiết bị khác nhau một cách có hệ thống. Ở đây có ý nghĩa của việc quản lý các đội bảo trì. Trong một ngành công nghiệp lớn, nơi chúng ta sử dụng các loại thiết bị khác nhau, chúng ta cũng sẽ phải quản lý các đội bảo trì khác nhau.

Odoo là một giải pháp tối ưu cho những lo lắng về quản lý nhóm bảo trì của bạn. Với công cụ phần mềm này, cung cấp cho bạn một nền tảng mở để xử lý tất cả các tác vụ liên quan đến kinh doanh; chúng tôi có thể quản lý các nhóm bảo trì và đánh giá hoạt động của họ. Chúng tôi có thể sử dụng mô-đun bảo trì của Odoo để quản lý tác vụ này. Tại đây, Odoo giúp chúng tôi định cấu hình các nhóm bảo trì, giao phó cho họ các nhiệm vụ khác nhau và xem xét hoạt động của họ.

Blog này có thể được sử dụng để biết cách sử dụng Odoo 14 để quản lý nhóm bảo trì. 

Mô-đun bảo trì Odoo là một mô-đun có thể được tích hợp hoàn toàn với mô-đun sản xuất Odoo. Do đó, chúng ta có thể coi đây là một công cụ hoạt động đồng bộ với mô-đun sản xuất. Sau khi cài đặt Odoo Maintenance, chúng ta có thể chuyển sang menu Cấu hình.


Đây là bảng điều khiển Bảo trì. Chúng tôi có thể tìm thấy thông tin chi tiết của tất cả các nhóm bảo trì đã được thành lập tại đây. Trước khi kiểm tra các nhóm này, trước tiên, chúng ta có thể tìm hiểu cách định cấu hình một nhóm mới bằng menu cấu hình.

Định cấu hình quản lý nhóm bảo trì


Đây là trang cấu hình và chúng ta có thể tạo một nhóm mới chỉ bằng cách nhấp vào nút tạo. Sau đó, chúng tôi sẽ nhận được một dòng nữa để chúng tôi có thể thêm nhóm mới.


Sau khi chúng tôi Lưu các thay đổi, một nhóm mới có thể được tìm thấy trong danh sách.

Sau đó, chúng tôi có thể quay lại Trang tổng quan để kiểm tra các đội.

Tại đây chúng ta có thể tìm thấy các đội bao gồm đội bảo trì khẩn cấp, đội bảo trì nội bộ, hợp đồng phụ, phụ kiện máy tính, v.v.


Chúng ta có thể tìm thấy danh sách các nhiệm vụ 'cần làm' bên dưới mỗi tên đội. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy các công việc bảo trì theo lịch trình cùng với các chi tiết của nhóm. 

Quản lý nhóm bảo trì


Trên bảng điều khiển, khi chúng ta nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh chi tiết nhóm bảo trì, chúng ta có thể tìm thấy trạng thái của các yêu cầu và hiệu suất của nhóm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể cấu hình các đội mới từ đây. 

Trong tùy chọn Cài đặt, chúng ta có thể tìm thấy ba phân đoạn cụ thể là Yêu cầu, Báo cáo và Cấu hình.

Yêu cầu: 

Bên dưới Yêu cầu, chúng ta có thể tìm thấy một vài phân đoạn khác bao gồm Tất cả, Việc cần làm, Đang tiến hành và Đã hoàn thành.

Điều này sẽ giúp nhóm bảo trì xem qua các yêu cầu bảo trì và xem trạng thái của các yêu cầu.

Tất cả: Điều này sẽ hiển thị cho chúng tôi tất cả các yêu cầu bảo trì được phân bổ cho nhóm bảo trì cụ thể

Việc cần làm: Các yêu cầu bảo trì vẫn chưa được bắt đầu

Đang tiến hành: Điều này sẽ giúp chúng tôi xem tất cả các công việc bảo trì đang được tiến hành.

Xong: Tại đây chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu bảo trì đã hoàn thành

Báo cáo:

Phần báo cáo giúp chúng tôi xem xét hoạt động của nhóm bảo trì. Khi mở cái này, chúng ta sẽ có thể xem tổng số yêu cầu đang thực hiện, thiết bị được sửa chữa, phế liệu và các yêu cầu mới. 


Cấu hình:

Trước đó, chúng tôi đã định cấu hình nhóm bảo trì mới bằng menu Cấu hình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể làm tương tự từ đây bằng cách nhấp vào tùy chọn Cấu hình.


Lợi ích của việc quản lý nhóm bảo trì

Một nhóm bảo trì sẽ giúp bạn quản lý tất cả các loại hoạt động liên quan đến bảo trì một cách dễ dàng. Nhóm có thể hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo tính phù hợp của các loại thiết bị khác nhau. Nhóm bảo trì sẽ chịu trách nhiệm thực hiện bảo trì phòng ngừa và sửa chữa trong một ngành công nghiệp.

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra những lợi ích chính của việc thành lập một nhóm bảo trì

1. Hệ thống hóa các hoạt động bảo trì

Một đội bảo trì sẽ giúp công ty quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến bảo trì một cách có hệ thống. Nhóm sẽ đảm bảo hỗ trợ để xóa tất cả các yêu cầu bảo trì trên cơ sở tình trạng khẩn cấp hoặc mức độ ưu tiên của yêu cầu. Nó sẽ giúp liệt kê và lên lịch các nhiệm vụ bảo trì khác nhau và quản lý các nhiệm vụ mà không bỏ sót các nhiệm vụ. Vì tất cả các công việc Cần làm sẽ được liệt kê trong chế độ xem Nhóm bảo trì Odoo, các thành viên trong nhóm chắc chắn đã thông báo tất cả các yêu cầu bảo trì và hoàn thành công việc sửa chữa.

2. Hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì

Trong một ngành công nghiệp sản xuất, cần có kế hoạch thích hợp để thực hiện các hoạt động bảo trì. Điều đó có nghĩa là, tất cả các bảo trì phòng ngừa phải được lên lịch phù hợp và tất cả đều được quản lý kịp thời. Thời gian dự kiến ​​phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Các nhóm bảo trì sẽ có thể quản lý điều này một cách hiệu quả vì lịch bảo trì sẽ hiển thị tất cả các hoạt động bảo trì đã lên lịch giúp lập kế hoạch hiệu quả.

3. Đảm bảo năng suất

Một nhóm bảo trì hiệu quả sẽ có thể hoạt động theo cách đặc biệt để giải quyết tất cả các hoạt động liên quan đến sửa chữa. Chúng tôi có thể quản lý các nhiệm vụ khác nhau theo cách có kế hoạch và do đó lập kế hoạch công việc bảo trì theo cách mà giờ làm việc hiệu quả không bị ảnh hưởng. Ví dụ: nếu chúng tôi đang thực hiện bảo trì phòng ngừa, một nhóm hiệu quả sẽ đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong những giờ không hiệu quả để trung tâm làm việc được sử dụng tối đa trong giờ làm việc. Theo cách tương tự, một nhóm bảo trì sẽ có thể cung cấp hỗ trợ bảo trì khắc phục nhanh chóng để giảm thiểu tổn thất năng suất.

4. Cải thiện hiệu quả của thiết bị

Đội ngũ bảo trì có khả năng tiến hành kiểm tra định kỳ các hạng mục thiết bị để máy móc không gặp bất kỳ hỏng hóc kỹ thuật nào. Một nhóm có thể phát triển và thực hiện kế hoạch bảo trì phòng ngừa hiệu quả nhất cho công ty. Bên cạnh đó, nó có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn khắc phục tất cả các vấn đề liên quan đến thiết bị và hạn chế tối đa việc tháo lắp thiết bị.

Nguồn: Cybrosys

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.


Cách quản lý nhóm bảo trì với Odoo 14
Minh Ngoc 15 tháng 7, 2021

Chia sẻ bài viết này