Cách tạo đơn sản xuất từ đơn bán hàng trên Odoo Enterprise 14

Cách tạo đơn sản xuất từ đơn bán hàng trên Odoo Enterprise 14

Odoo Enterprise cung cấp các tính năng giúp các công ty quản lý các đơn sản xuất, Định mức nguyên vật liệu, kiểm tra lệnh làm việc một cách tối ưu nhất và đạt được hiệu quả cao

Sản xuất có thể được định nghĩa như một quy trình chuyển hoá nguyên vật liệu thô thành một thành phẩm có thể sử dụng được. Theo dõi từng đơn sản xuất là việc bắt buộc đối với một công ty sản xuất. Hiểu rõ được vấn đề này, Odoo cung cấp các tính năng giúp các công ty quản lý các đơn sản xuất, Định mức nguyên vật liệu, kiểm tra lệnh làm việc một cách tối ưu nhất và đạt được hiệu quả cao. 

Mô đun Sản xuất của Odoo giúp người dùng cuối trong việc tạo và quản lý trạng thái của đơn sản xuất của một sản phẩm, trong một dây chuyền sản xuất. Mô đun sản xuất của Odoo có các tính năng như lên lịch sản xuất, quản lý phụ phẩm, các đơn sửa chữa, quản lý lệnh làm việc, khu vực sản xuất, năng lực sản xuất, v.v.

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng tạo một đơn sản xuất từ một đơn bán hàng. Một khi đơn bán hàng được xác nhận, hệ thống sẽ tự động tạo đơn sản xuất 

Hãy cùng xem cách một đơn hàng có thể tự động tạo được một đơn sản xuất 

Đầu tiên, chúng ta phải thiết lập Định mức nguyên liệu cho sản phẩm. Ví dụ, chúng ta muốn sản xuất một cái bàn. Để sản xuất bàn, một vài nguyên liệu thô bắt buộc phải có như mặt bàn, chân bàn, bu lông và ốc vít. Những nguyên liệu thô này sẽ được xác định trong Định mức nguyên liệu. 

Sau đó, chúng ta phải thiết lập tuyến cung ứng là sản xuất và thực hiện theo đơn hàng (MTO)

Đi đến mô đun Sản xuất > Sản phẩm > Định mức nguyên liệu > Tạo 

Từ đây, người dùng có thể tạo Định mức nguyên liệu cho thành phẩm. Sau khi nhấn vào “Tạo”, một cửa sổ sẽ được mở ra như bên dưới:


 
Hình ảnh trên minh hoạ cho định mức nguyên liệu để sản xuất một cái bàn họp. Số lượng chính là số lượng được sản xuất ra. Người dùng cũng có thể tạo định mức nguyên liệu cho sản phẩm biến thể. Mã phiếu được sử dụng để phân biệt các Định mức nguyên liệu khác nhau cho cùng một sản phẩm. Các kiểu định mức bao gồm Sản xuất ra sản phẩm này, bộ hoặc gia công ngoài. 

Tại tab Thành phần, chúng ta có thể chỉ định các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm này. Sau khi hoàn tât, người dùng nhấn lưu lại. 

Đi đến Sản phẩm > Sản phẩm, mở form sản phẩm và tại tab Kho vận, người dùng tích chọn tuyến cung ứng Sản Xuất và Bổ sung cho Đơn hàng (MTO)

 

Khác với Odoo 13, ở Odoo 14 thì tuyến cung ứng MTO đã bị lưu trữ, người dùng cần vào Kho vận > Cấu hình > Tuyến cung ứng để bỏ lưu trữ đi. 

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một đơn bán hàng cho sản phẩm Bàn họp và xác nhận đơn bán hàng đó
 


Một khi đơn đặt hàng đã được xác nhận, đơn sản xuất sẽ được tự động tạo ra. Người dùng có thể kiểm tra Đơn sản xuất trực tiếp từ đơn bán hàng hoặc đi đến mô đun sản xuất, tại trình đơn Hoạt động > Lệnh sản xuất 

 

 Khi bạn nhấn vào nút “Kiểm tra tính khả dụng”, hệ thống sẽ kiểm tra có đủ nguyên vật liệu để sản xuất hay không. Nếu có đủ nguyên vật liệu, người dùng có thể nhấn “Lập Kế Hoạch”


Người dùng có thể chuyển qua tab Lệnh làm việc để bắt đầu hoạt động sản xuất

 

Sau khi hoàn thành lệnh làm việc, người dùng có thể nhấn hoàn thành và đánh dấu hoàn tất cho đơn sản xuất 
 


Trên đây là toàn bộ các bước để hệ thống tự động tạo đơn sản xuất từ một đơn bán hàng

Cách tạo đơn sản xuất từ đơn bán hàng trên Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 11 tháng 11, 2020

Chia sẻ bài viết này