Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 18.04 LTS

Cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 18.04 LTS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn có thể cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 18.04 LTS

Odoo là phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở (Open-source ERP software) hàng đầu trên thế giới hiện nay. Odoo tích hợp đầy đủ ứng dụng để phục vụ cho mọi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp: 

 • CRM (quản lý khách hàng)

 • e-Commerce (thương mại điện tử)

 • Website Builder (xây dựng website)

 • Inventory (quản lý tồn kho)

 • Accounting (kế toán)

 • Manufacturing (sản xuất)

 • Warehouse (quản lý kho)

 • Project Management (quản lý dự án)

Ưu điểm của Odoo là bạn có thể tự cài đặt bản Community Edition lên máy chủ của mình để sử dụng miễn phí, không tốn bất kỳ chi phí nào. Một số ứng dụng đặc biệt yêu cầu phải trả phí hàng tháng ($4-8$/tháng tuỳ ứng dụng) như Accounting, Planning, Helpdesk, Marketing Automation, Quality,…

Phiên bản mới nhất của Odoo, Odoo 15 chuẩn bị được ra mắt người dùng trong sự kiện Odoo Experience 2021. Trong bài viết này, Onnet Consulting sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Odoo 15 lên Ubuntu 18.04.

Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 18.04

Bước 1: Cập nhật máy chủ

sudo apt-get update
          
            
sudo apt-get upgrade -y

Bước 2: Tạo người dùng Odoo trong Ubuntu

sudo adduser -system -home=/opt/odoo -group odoo

Bước 3: Cài đặt Máy chủ PostgreSQL

sudo apt-get install postgresql -y

Bước 4: Tạo người dùng Odoo cho postgreSQL

sudo su - postgres -c "createuser -s odoo" 2> /dev/null || true

Bước 5: Cài đặt Python Dependencies

sudo apt-get install git python3 python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less libjpeg-dev gdebi -y

Bước 6: Cài đặt PIP Python Dependencies

sudo -H pip3 install -r https://raw.githubusercontent.com/odoo/odoo/master/requirements.txt

Bước 7: Cài đặt các packages bắt buộc khác

            
sudo apt-get install nodejs npm -y
          
            
sudo npm install -g rtlcss
          

Bước 8: Cài đặt Wkhtmltopdf

sudo apt-get install xfonts-75dpi
          
            
sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb
          
            
sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb
          
            
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimage
          
            
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf
          

Bước 9: Tạo thư mục Nhật ký

sudo mkdir /var/log/odoo
          
            
 sudo chown odoo:odoo /var/log/odoo

Bước 10: Cài đặt Odoo

sudo apt-get install git
          
            
sudo git clone --depth 1 --branch master https://www.github.com/odoo/odoo /odoo/odoo-server

Bước 11: Đặt quyền trên thư mục chính

sudo chown -R odoo:odoo /odoo/*

Bước 12: Tạo tệp cấu hình máy chủ

sudo touch /etc/odoo-server.conf
          
            
sudo su root -c "printf '[options] \n; This is the password that allows database operations:\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo su root -c "printf 'admin_passwd = admin\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo su root -c "printf 'xmlrpc_port = 8069\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo su root -c "printf 'logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo su root -c "printf 'addons_path=/odoo/odoo-server/addons\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo chown odoo:odoo /etc/odoo-server.conf
          
            
sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf
          

Bước 13: Khởi động Odoo


sudo su - odoo -s /bin/bash
 
cd /odoo/odoo-server
          
            
./odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf

Kết luận

Trên đây Onnet Consulting đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Odoo 15 lên Ubuntu 18.04. Chúc các bạn thành công.

Nếu gặp khó khăn và cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ chuyên gia Onnet Consulting để được tư vấn.

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
trong DX Blog
Cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 18.04 LTS
Minh Ngoc 21 tháng 9, 2021

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại