CFO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CFO

CFO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CFO là gì?


CFO là gì?

CFO là viết tắt của từ gì? CFO là viết tắt của cụm từ Chief Finance Officer nghĩa là Giám đốc tài chính. CFO là chuyên gia tài chính cấp cao nhất trong một tổ chức và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trách nhiệm của CFO bao gồm việc xây dựng đội ngũ tài chính và kế toán, đảm bảo doanh thu và chi phí luôn cân bằng, giám sát các chức năng FP&A (lập kế hoạch và phân tích tài chính), đưa ra khuyến nghị về sáp nhập và mua lại, huy động vốn, làm việc với các trưởng bộ phận để phân tích dữ liệu tài chính và xây dựng ngân sách, kiểm chứng tính chính xác của các báo cáo và tư vấn cho ban giám đốc và CEO về chiến lược.

CFO cũng có thể giúp thiết lập định hướng công nghệ, đặc biệt là fintech và đưa ra khuyến nghị về mọi thứ, từ chuỗi cung ứng đến markerting dựa trên những hiểu biết sâu sắc về tài chính và kiến ​​thức về ngành của họ.

Các CFO được đánh giá cao nhất là những người có tầm nhìn xa - họ có tầm nhìn hướng tới tương lai, hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao và không ngại đề xuất các động thái chiến lược.

Key Takeaways

 • Giám đốc tài chính là một cấp quản lý cao cấp.
 • CFO là người điều khiển tài chính, người quản lý mọi thứ liên quan đến luồng tiền, kế hoạch tài chính và vấn đề thuế.
 • CFO thường là vị trí tài chính cao nhất và vị trí thứ ba cao nhất trong một công ty, đóng vai trò quan trọng trong các sáng kiến chiến lược của công ty.
 • Báo cáo tài chính hoàn thành dưới sự quản lý của CFO phải tuân theo các tiêu chuẩn tài chính.
 • Những người quan tâm đến việc trở thành CFO cần phải có nền tảng học vấn và chuyên môn về tài chính, kinh tế và hoặc phân tích.

Khác biệt giữa CEO và CFO là gì?

Phân biệt CEO và CFO

Giám đốc điều hành (CEO) là nhà quản lý cấp cao nhất của một công ty. Tùy vào cấu trúc tổ chức, CEO có thể chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của hoạt động và tình hình tài chính của công ty, hoặc một tổng giám đốc có thể chia sẻ một số nhiệm vụ. CEO là hình ảnh và giọng nói chính thức của công ty đối với báo chí và nhà phân tích, công chúng chung và, nếu có, hội đồng quản trị.

CFO là các quan chức tài chính cấp cao nhất trong một tổ chức. Họ báo cáo trực tiếp cho CEO và làm việc chặt chẽ với hội đồng quản trị.

Trong khi CEO chiếm vị trí cấp cao hơn từ góc độ sơ đồ tổ chức, trong các công ty hoạt động hiệu quả, CFO và CEO làm việc chặt chẽ với nhau, với CFO đóng vai trò như một người đưa ra ý kiến, nhà chiến lược và người giảm thiểu rủi ro.

Khác biệt kiểm soát viên tài chính (Financial Controller) và CFO là gì?

Phân biệt kiểm soát viên tài chính (Financial Controller) và CFO

Kiểm soát viên tài chính của một công ty thường là một CPA (kế toán công chứng) và thường có bằng MBA. Kiểm soát viên tài chính chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính và phân tích dữ liệu tài chính. Thông thường, kiểm soát viên tài chính chịu trách nhiệm về chức năng kế toán trong một tổ chức và báo cáo cho CFO. Một kiểm soát viên tài chính có thể là một phần của một nhóm bao gồm kế toán viên, nhân viên thu/chi phí, chuyên viên lương, người chuẩn bị thuế và kế toán viên.

CFO dựa vào báo cáo được tạo ra bởi bộ phận kế toán và kiểm soát viên tài chính để tư vấn cho CEO và hội đồng quản trị về hướng tài chính chiến lược của công ty.

Sự khác nhau giữa kế toán trưởng và CFO là gì?

Có nhiều điểm tương đồng giữa kế toán trưởng và  CFO, như trách nhiệm quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, có những điểm khác nhau để phân biệt hai vị trí này. 

Kế toán trưởng chủ yếu chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ trong bộ phận kế toán của một công ty, đặc biệt là các hoạt động hàng ngày. Kế toán trưởng  giám sát tính chính xác của hồ sơ tài chính và các hoạt động kế toán nội bộ.

Trong khi đó, CFO chịu trách nhiệm phát triển chiến lược, quản lý rủi ro, phân tích hiệu suất tài chính và chuẩn bị báo cáo cho các bên liên quan bên ngoài. Mặc dù cả hai vị trí đều quan trọng đối với sự thành công của một công ty, thì vai trò chiến lược của CFO thường là lớn hơn.

Key Takeaways:

 • Yếu tố quan trọng của một công ty khi cần một CFO không phải là quy mô mà là mong muốn có một cố vấn chiến lược có chuyên môn tài chính sâu rộng. 
 • CFOs là những người lãnh đạo của một đội ngũ bao gồm cả kế toán và tài chính, và bao gồm các nhà lãnh đạo cấp cao như các nhà điều hành và các phó phòng tài chính, cũng như nhân viên vận hành - kế toán viên, kế toán viên sổ sách, chuyên viên thuế, chuyên viên phân tích dữ liệu. 
 • Để đảm nhận vai trò của CFO, cần có kiến thức về kế toán hoặc tài chính và bằng cấp kinh doanh cao cấp, thường bao gồm MBA. Tuy nhiên, cũng cần nhiều kỹ năng mềm khác.

Công việc của một CFO là gì?

Vai trò của CFO gồm có hai phần: Giám sát các hoạt động tài chính của tổ chức, bao gồm chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính và kế toán thực hiện các chức năng vận hành và đóng vai trò cố vấn chiến lược cho CEO và các đồng nghiệp của C-Suite. 

Việc đáp ứng các mục tiêu về doanh thu và thu nhập cũng như giữ dòng tiền ổn định rõ ràng là mục tiêu của CFO. Giám đốc tài chính cũng tư vấn cho các trưởng bộ phận trong toàn tổ chức, hỗ trợ họ tối đa hóa doanh thu nếu họ phục vụ với khả năng tạo doanh thu và kiểm soát chi phí mà không ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, nhân viên hoặc danh tiếng của công ty. 

CFO giúp lựa chọn nhân viên có kỹ năng cho đội ngũ tài chính và làm việc với các phòng ban để phân bổ ngân sách cho quản lý vốn nguồn nhân lực. 

Các CFO đưa dữ liệu phức tạp - kết quả tài chính hiện tại, quá khứ và dự đoán - theo quan điểm và giúp CEO đưa ra quyết định tài chính hợp lý:  Liệu chúng ta nên giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới này? Chúng ta có thể đủ khả năng để tái đặt chuỗi cung ứng ở trong nước? Những tác động thuế của việc nhân viên làm việc ở bất kỳ đâu là gì?

Trách nhiệm của CFO là gì?

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản đề cập đến khả năng của một tổ chức trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của mình - những khoản nợ sẽ đến hạn trong vòng chưa đầy một năm - bằng nguồn tiền sẵn có hoặc có tính thanh khoản cao. 

Tính thanh khoản thường được biểu thị bằng tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm giữa số tiền công ty nợ so với số tiền công ty sở hữu.

Các CFO quan tâm đến việc đảm bảo rằng các khoản thanh toán của khách hàng được thực hiện đầy đủ, đúng hạn và kiểm soát chi phí để có đủ tiền mặt đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Lợi tức đầu tư

Một phần trọng tâm chiến lược của CFO là đảm bảo lợi tức đầu tư (ROI) cao cho tổ chức của họ. ROI là thước đo khả năng nhận được tiền lãi từ số tiền đầu tư và số tiền lãi chính xác đó. Theo tỷ lệ, nó xem xét khoản lãi hoặc lỗ của khoản đầu tư theo tỷ lệ phần trăm của chi phí.

Bởi vì ROI là một KPI tương đối cơ bản không tính đến tất cả các biến số - ví dụ như giá trị hiện tại ròng - các CFO thêm bối cảnh để đánh giá liệu một dự án có mang lại ROI đủ mạnh để đáng đầu tư hay không.

Dự báo

Điều quan trọng của CFO không chỉ báo cáo những gì - một phần giá trị quan trọngcủa họ đối với tổ chức là khả năng dự đoán chính xác các kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Điều đó bao gồm dự báo và lập mô hình tài chính không chỉ dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của công ty mà còn dựa trên các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí. CFO  có nhiệm vụ tìm hiểu các dự báo cấp phòng ban khác nhau để đưa ra dự báo lợi nhuận cho CEO và các cổ đông.

Các yếu tố bên trong bao gồm xu hướng bán hàng, chi phí liên quan đến lao động và nhân sự, giá nguyên liệu thô, v.v., trong khi dữ liệu đầu vào bên ngoài có thể bao gồm chi phí cơ hội về vốn, sự thay đổi nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh mới nổi và tiến bộ công nghệ.

Để giám sát môi trường bên ngoài, các CFO có thể dựa vào dữ liệu của chính phủ, các công ty phân tích, doanh nghiệp và các phương tiện truyền thông nói chung, bổ sung những hiểu biết sâu sắc thu thập được thông qua các thành viên hiệp hội và thương mại cũng như ý kiến ​​đóng góp của các thành viên hội đồng quản trị, người cho vay và những người khác.

Báo cáo

Các báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận và lỗ (P&L) cùng với báo cáo luồng tiền giúp cả lãnh đạo nội bộ và các bên liên quan bên ngoài hiểu về tình hình tài chính của doanh nghiệp, và việc xác nhận rằng những báo cáo này chính xác và đầy đủ theo nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận (GAAP) thuộc trách nhiệm của CFO.

Mặc dù các công ty tư nhân chỉ bắt buộc phải nộp các báo cáo tài chính với Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi (SEC) nếu họ có tài sản từ 10 triệu đô la trở lên và 500 cổ đông trở lên, nhiều doanh nghiệp vẫn tạo ra những báo cáo này để sẵn sàng trong trường hợp công ty cần một khoản vay ngân hàng hoặc vốn mạo hiểm hoặc vốn cổ phần.

Các thành viên trong đội ngũ của CFO là gì?

Các nhiệm vụ chính của vị trí CFO có thể thay đổi tùy theo quy mô của tổ chức, ngành công nghiệp và liệu đó có phải là một công ty niêm yết hoặc tư nhân, nhưng nó thường được chia thành ba lĩnh vực chức năng chính: điều hành, quản lý tài trợ và chiến lược và dự báo.

Tổ chức có thể có các chuyên gia giám sát một số hoặc tất cả các vai trò này và báo cáo cho CFO.

 1. Điều hành (Controller): Người điều hành quản lý các hoạt động kế toán và tài chính hàng ngày và thường có bằng CPA hoặc MBA. Họ chịu trách nhiệm tạo ra các báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty, bao gồm tài khoản phải thu, tài khoản phải trả, hàng tồn kho và lương thù lao.
 2. Thủ quỹ (Treasury): Người thủ quỹ chịu trách nhiệm về thanh khoản, nợ và tài sản của công ty. Điều này bao gồm bất kỳ đầu tư nào mà công ty có thể có, dù đó là tài sản vật chất như tòa nhà và thiết bị hoặc đầu tư tài chính.
 3. Chiến lược & Dự báo (Strategy & Forecasting): Chiến lược và dự báo liên quan đến việc sử dụng dữ liệu và báo cáo có sẵn, cả nội bộ và bên ngoài, để tư vấn trong các lĩnh vực bao gồm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, quản lý vốn nguồn nhân lực, sáp nhập và mua sắm và đầu tư vốn. Đây cũng là nơi mà các bài tập kế hoạch và dự báo có cấu trúc, như kế hoạch kịch bản và FP&A, được thực hiện.
 4. IT và người quản lý hệ thống: Quản lý hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, đảm bảo rằng hệ thống tài chính và kế toán hoạt động hiệu quả và bảo mật.

Người điều hành, người thủ quỹ và các chuyên gia FP&A đều là những thành viên quý báu của đội ngũ, nhưng trong tất cả các lĩnh vực này, quyết định cuối cùng đều nằm trong tay của CFO.

Lợi ích khi có một CFO là gì?

CFO chỉ đạo đội ngũ tài chính và kế toán và có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của tổ chức, cho phép CEO cũng như các đồng nghiệp bao gồm CMO, COO và các Phó giám đốc nhân sự và bán hàng tập trung vào mục tiêu của họ và các vấn đề vận hành. 

Trong khi CEO hoặc COO có thể có background trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính, họ thường không sở hữu cùng mức độ am hiểu kỹ thuật và kinh nghiệm mà một CFO mang lại.

Ngoài ra, một CFO còn đem đến các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

 1. Kỹ năng lãnh đạo giúp họ tạo ra một đội ngũ tài chính và kế toán thành công. CFOs hiểu rõ tại mình cần thêm nhân sự gì, kỹ năng ra sao. Ví dụ như một chuyên gia về thuế, và sẽ xác định vai trò và phân công trách nhiệm.
 2. Kiến thức về ngành giúp một công ty so sánh với các đối thủ cùng ngành. Có một lý do mà các doanh nghiệp tập trung vào người có chức vị CFO từ các đối thủ cạnh tranh, như việc Netflix đã tuyển dụng CFO của Activision. Điều tương tự cũng áp dụng cho ngành sản xuất và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Kiến thức chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các chỉ số hiệu suất và số liệu đo lường cho các loại công ty khác nhau.
 3. Kinh nghiệm phát triển từ việc giúp các nhà tuyển dụng trước đây mở rộng thành công, bằng cách tự nhiên hoặc thông qua sáp nhập và mua sắm, rất quý báu đối với các CEO, đặc biệt là những người đang tìm cách đưa công ty của họ lên sàn. Một CFO giúp tìm kiếm cơ hội đầu tư và sử dụng vốn một cách khôn ngoan.
 4. Đánh giá và quản lý rủi ro, cả trong việc tuân thủ quy định pháp lý và cả nguy cơ phát sinh từ nợ quá nhiều và thanh khoản quá ít, chuỗi cung ứng dễ vỡ, những nhà thầu thuê không đúng cách và công nghệ triển khai không tốt.

Mặc dù việc thuê một CFO có kinh nghiệm là một khoản đầu tư, nhưng lợi nhuận có thể rất đáng kể.

5 thách thức hàng đầu của CFO

5 thách thức hàng đầu của CFO

CFO hiện nay đối mặt với nhiều thách thức từ nhiều mặt, trong khi họ cũng được hưởng lợi từ sự tiến bộ liên tục của công nghệ và khả năng phân tích và dự đoán dựa trên lượng lớn dữ liệu. Dưới đây là năm thách thức hàng đầu mà các CFO phải đối mặt:

 1. Quản lý quá nhiều trách nhiệm (51%): Như chúng ta đã thấy, vai trò của CFO là rộng và ngày càng phát triển. Bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển, công nghệ phát triển nhanh chóng và sự thay đổi lớn của thị trường trên toàn thế giới đang tạo áp lực lên các CFO. Trong khi đó tìm kiếm và giữ chân nhân tài tài chính kế toán phù hợp cũng là một cơn đau đầu không hề nhỏ.

 2. Quản lý dòng tiền (43%): Tất cả các tổ chức đều cần thời gian để phát triển, nhưng duy trì một dòng tiền mạnh là một việc cân đối. CFO phải quản lý cả doanh thu đang tới và tài khoản phải thu trong khi theo dõi các khoản thanh toán ra và các trách nhiệm ngắn hạn và dài hạn. Phân tích dòng tiền là một quá trình liên tục.

 3. Xây dựng kịch bản tài chính chính xác (43%): Tương tự như phân tích dòng tiền, phân tích kịch bản là một quá trình liên tục. Bằng cách hướng dẫn phân tích chi tiết về các tác động tiềm năng của nhiều điều kiện kinh tế khác nhau đối với doanh thu của tổ chức, CFO có thể lập kế hoạch cho cả kết quả tích cực và tiêu cực.

 4. Tạo báo cáo chính xác và kịp thời (37%): Báo cáo kịp thời luôn luôn quan trọng, nhưng trong một môi trường kinh doanh toàn cầu nhanh chóng, truy cập thông tin là nền tảng của các quyết định chiến lược đúng đắn và xác định và tránh các rủi ro. Hơn nữa, các báo cáo được phát hành bởi đội ngũ tài chính, như báo cáo P&L, có thể tạo hoặc đánh bại nỗ lực để đạt được tài trợ.

 5. Triển khai công nghệ cho tài chính (33%): CFO được hỗ trợ trong vai trò của họ bởi công nghệ ngày càng tinh vi có thể giúp cả trong việc báo cáo và dự đoán, bao gồm các bảng điều khiển với thông tin kinh doanh tích hợp sẵn. Tuy nhiên, công nghệ đòi hỏi một đầu tư đáng kể cả về vốn và nguồn nhân lực.

Thay đổi vai trò của CFO

Những công ty coi vai trò của CFO là gì? CFO thiên về báo cáo mà ít quan tâm đến chiến lược đang hoặc sẽ sớm gặp bất lợi. Đúng là các người đứng đầu tài chính cần đảm bảo rằng họ và đội ngũ quản lý có dữ liệu kịp thời để hỗ trợ quyết định nhưng việc lập kế hoạch chiến lược và hợp tác trên tất cả các bộ phận của doanh nghiệp mới là yếu tố thúc đẩy thành công.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cuộc khảo sát về CFO luôn cho thấy sự tiến triển đó. Đặc biệt ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các CFO có xu hướng đóng nhiều vai trò. Họ không chỉ làm công việc CFO truyền thống mà còn đánh giá rủi ro an ninh mạng, quản lý hệ thống và tích hợp dữ liệu, đáp ứng nhu cầu nhân tài và đánh giá các công nghệ mới như Blockchain và AI.

Khi nào bạn nên tuyển dụng CFO?

Khi nào bạn nên tuyển dụng CFO?

Các tổ chức nên xem xét việc tuyển dụng một CFO khi CEO và các nhân viên tài chính cấp thấp không còn đủ kỹ năng để đánh giá đúng đắn tình hình tài chính của tổ chức, đánh giá luồng tiền, dự báo nhu cầu tài chính trong tương lai và hỗ trợ chiến lược kinh doanh. Một số chuyên gia khuyên nên tuyển dụng một CFO Fulltime khi doanh thu hàng năm đạt mức 10 triệu đô la trở lên. Tuy nhiên, đừng quên rằng còn có dịch vụ CFO bán thời gian hoặc virtual CFO (các công ty cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp đóng vai trò giống như một giám đốc tài chính)

Mặc dù nhiều tổ chức có thể đợi đến khi gặp khó khăn tài chính mới suy nghĩ đến việc tạo ra vị trí này, tuy nhiên chúng ta nên chủ động hơn. Hãy tự đặt câu hỏi:

 1. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện chiến lược tăng trưởng không? Nếu có, bạn sẽ cần hiểu biết sâu rộng về báo cáo P&L, báo cáo lợi nhuận và luồng tiền. Ai sẽ xem xét sách kế toán nếu bạn nhận thấy một cơ hội mua lại? Các ngân hàng và các nhà đầu tư tiềm năng khác muốn có một CFO chứng thực tính chính xác và đầy đủ...
 2. Chúng ta có quy trình lập kế hoạch và ngân sách có đáng tin cậy và có thể lặp lại không? Nếu không có, bạn thiếu một nền tảng tài chính vững chắc. Cách làm tùy tiện không phải là cách điều hành một doanh nghiệp.
 3. Chúng ta đang sử dụng dữ liệu của mình một cách đầy đủ? Ví dụ, chúng ta có khai thác dữ liệu thương mại điện tử để thông báo cho chương trình hỗ trợ khách hàng không? CFO thường ủng hộ việc sử dụng dữ liệu.
 4. Chúng ta tự tin với yêu cầu báo cáo tài chính? Ví dụ, tài sản vô hình có bị suy giảm do suy thoái kinh tế không? Nếu có, bạn sẽ làm thế nào để tính toán cho điều đó?

Sau đó, còn những xem xét cụ thể theo ngành. Đối với nhiều nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà phân phối, đại dịch đã bộc lộ những yếu điểm trong hoạt động chuỗi cung ứng mà một CFO có kinh nghiệm có thể giúp giải quyết.

Phần thù lao cho CFO trong các công ty niêm yết thường là sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu. Cả trong doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp tư nhân, thù lao dựa trên nhiều yếu tố, từ quy mô và ngành công ty đến địa lý, kinh nghiệm, cấp bậc và số lượng bộ phận hoặc phòng tài chính/kế toán báo cáo trực tiếp cho CFO. Vào năm 2021, người nhận lương cao nhất cho vị trí CFO là Stephen Scherr của Goldman Sachs, với tổng cộng $20.2 triệu. Theo dữ liệu từ Salary.com, trung bình lương CFO tại Mỹ vào đầu năm 2021 là $394,235. Tuy nhiên, ở các công ty nhỏ hơn, mức lương dao động từ $150,000 đến $200,000, theo dữ liệu từ các trang web về lương và việc làm.

Trình độ và kỹ năng của CFO là gì?

Trình độ và kỹ năng của CFO

Yêu cầu cho vị trí CFO là gì? CFO đòi hỏi phải có kiến ​​thức nền tảng về kế toán hoặc tài chính và bằng cấp kinh doanh nâng cao, thường bao gồm bằng MBA. CFO cũng phải có kinh nghiệm phân tích dữ liệu để đưa ra khuyến nghị về chiến lược tài chính và tổ chức. 

Ngoài việc có "kỹ năng cứng", bao gồm hiểu biết các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP), lập ngân sách và phân tích dữ liệu, các CFO ngày nay cần có khả năng lãnh đạo và quản lý vững chắc - "kỹ năng mềm" về giao tiếp, quản lý xung đột và đàm phán hiệu quả. 

Các cá nhân trong vai trò này phải dự báo và đưa ra định hướng chiến lược cho tổ chức không chỉ dựa trên dữ liệu nội bộ mà còn dựa trên môi trường bên ngoài - quy định, thị trường và kinh tế vĩ mô - đồng thời có thể tư vấn về những thách thức và cơ hội cụ thể của ngành. 

Cuối cùng, các CFO cần nắm vững công nghệ tài chính, hay còn gọi là fintech - sự phát triển không ngừng của nó, các lựa chọn sẵn có và ứng dụng của chúng, cách đưa ra quyết định hợp lý về mặt tài chính về đầu tư và cơ sở hạ tầng CNTT và cách giao tiếp cũng như đào tạo nhân viên để đảm bảo áp dụng đầy đủ trong toàn tổ chức - nếu công nghệ không được sử dụng, ROI của bạn sẽ giảm.

Các công nghệ mà CFO sử dụng 

Các CFO và đội ngũ dựa vào công nghệ để phân tích lượng dữ liệu khổng lồ có sẵn. Phần mềm quản lý tài chính hiện đại giúp đưa ra quyết định sáng suốt, giải phóng thời gian để tập trung vào chiến lược và vai trò tư vấn quan trọng.

Các CFO cần có năng lực cốt lõi về báo cáo tài chính, kiểm toán và tuân thủ, đồng thời cũng nên tìm kiếm các hệ thống tích hợp có thể trợ giúp về FP&A, cơ cấu và phân bổ vốn và ngân quỹ, tuân thủ quy định cũng như quản lý và lập mô hình danh mục đầu tư của công ty.

Các CFO ngày nay đang làm việc nhiều giờ - 54% CFO trong một cuộc khảo sát gần đây của Brainyard cho biết họ làm việc 50 giờ trở lên mỗi tuần - và đảm nhận rất nhiều trách nhiệm. Nhưng đổi lại, họ có một công việc đầy đủ ý nghĩa, nơi các chuyên gia tài chính cấp cao có thể tận dụng kinh nghiệm của họ và làm việc chặt chẽ với các CEO để xây dựng không chỉ các công ty tốt mà còn là những sự nghiệp đáng mơ ước.

Các câu hỏi thường gặp về CFO

CFO có phải là kế toán không?

Mặc dù CFO có thể có kiến ​​thức nền tảng về kế toán nhưng điều đó không cần thiết để đạt được thành công trong vai trò CFO. Lĩnh vực kế toán bao gồm các hoạt động liên quan đến tài khoản phải thu, tài khoản phải trả và duy trì hồ sơ tài chính. Trong khi các CFO phụ thuộc vào các hoạt động này, nhiều CFO có kỹ năng tài chính rộng hơn và tập trung nhiều hơn vào việc quản lý tài sản và nợ, lập kế hoạch tăng trưởng trong tương lai, chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro. Không giống như kế toán viên, CFO đưa ra dự báo và đưa ra khuyến nghị chiến lược về định hướng tổ chức cho hội đồng quản trị, CEO và các lãnh đạo cấp cao khác.

CFO phụ trách công việc gì?

CFO giữ vị trí tài chính hàng đầu trong một tổ chức. Họ chịu trách nhiệm dự báo tình hình tài chính của tổ chức dựa trên dữ liệu và báo cáo tài chính và hoạt động do nhóm tài chính kế toán cung cấp, đồng thời tư vấn cho CEO và hội đồng quản trị về định hướng chiến lược.

CEO có cao hơn CFO không?

CEO là giám đốc điều hành của một công ty và đứng trên CFO trong sơ đồ tổ chức. Các CFO thường làm việc chặt chẽ với CEO và cân nhắc các quyết định chiến lược cấp cao. Cả CEO và CFO đều có mối liên hệ trực tiếp với hội đồng quản trị hoặc các giám đốc và được giao trách nhiệm quản lý tổ chức.

Làm thế nào để bạn trở thành một CFO?

Các CFO thường thăng tiến qua các cấp bậc, nắm giữ nhiều vị trí tài chính khác nhau, chẳng hạn như Phó chủ tịch tài chính hoặc kiểm soát viên, trước khi thăng lên C level. Nhiều người cũng có nền tảng kinh doanh sâu rộng, thường có bằng kép về kinh doanh và tài chính hoặc bằng MBA, có kiến ​​thức chuyên môn về ngành cụ thể. Kinh nghiệm ở cấp độ trách nhiệm thấp hơn sẽ giúp các chuyên gia tài chính đạt được vai trò CFO.

Cần những tố chất gì để trở thành CFO?

CFO là gì? CFO cần có kiến ​​thức vận hành liên quan đến kế toán, tài chính và thực tiễn kinh doanh nói chung cũng như khả năng suy nghĩ chiến lược và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Các công ty thường tìm kiếm bằng cấp cao hoặc kinh nghiệm tương xứng.

Do tác động đáng kể của công nghệ đến tất cả các khía cạnh kinh doanh, bao gồm cả tài chính, các CFO ngày nay cũng phải làm quen với phần mềm cần thiết để vận hành hoạt động tài chính kế toán hiện đại.

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
CFO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CFO là gì?
Minh Ngoc 25 tháng 8, 2023

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại


Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số