Định giá hàng tồn kho trong Odoo 14 | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner

Định giá hàng tồn kho trong Odoo 14

Định giá hàng tồn kho là một công việc quan trọng đối với bất kỳ kho hàng nào.

Chúng ta đều biết rằng giá trị của hàng tồn kho thay đổi khi có thêm bất kỳ hàng mới nào đến kho. Nó cũng thay đổi khi hàng hóa trong kho được chuyển ra ngoài.

ERP cung cấp các cách khác nhau để xác định giá trị của hàng tồn kho và chúng được đặt tên là Phương pháp giá gốc và Phương pháp định giá hàng tồn kho. Ở đây, phương pháp giá gốc là giá trị thực tế của hàng hóa và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là cách bạn đăng ký giá trị của sản phẩm trong sổ nhật ký kế toán.


Chúng ta có thể thảo luận về cách định giá hàng tồn kho trong blog này. Chúng tôi có hai phương pháp là phương pháp Thủ công và phương pháp Tự động. Để kiểm tra chi tiết Định giá hàng tồn kho, chúng ta có thể chuyển sang Phân hệ Hàng tồn kho.

Đầu tiên của chúng ta phải truy cập vào Danh mục sản phẩm.


 Ở đó, chúng ta có thể tạo một danh mục sản phẩm mới và đặt danh mục chính.

 

Đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy Định giá hàng tồn kho của mình.


Chúng ta có thể tìm thấy trường Phương pháp tính phí cũng như trường Định giá hàng tồn kho tại đây.

Chúng ta có thể tìm thấy ba phương pháp tính giá tại đây. Giá tiêu chuẩn là một trong số đó cung cấp giá tiêu chuẩn cho sản phẩm. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) giữ nguyên giá của sản phẩm trên cơ sở FIFO của sản phẩm và Chi phí trung bình lấy giá trị trung bình.


Trước tiên, chúng ta có thể kiểm tra điều gì sẽ xảy ra nếu đặt giá tiêu chuẩn.

Sau đó, chúng ta có thể đi đến Định giá hàng tồn kho. Sẽ có hai tùy chọn ở đây là Thủ công và Tự động.


Nếu chúng tôi chọn thủ công, các mục sẽ không được đăng tự động. Mặt khác, các bút toán kế toán sẽ được tạo tự động bằng cách chọn các tùy chọn tự động. Trong trường hợp này, các nhật ký kế toán sẽ luôn được cập nhật. Vì vậy, chúng ta có thể chọn Tự động tại đây.

Khi chọn Tự động hóa, chúng ta nhận được phân đoạn thuộc tính kế toán bên dưới, nơi chúng tôi có thể tìm thấy Thuộc tính tài khoản và Thuộc tính kho tài khoản.


Bên dưới Thuộc tính kho tài khoản, chúng ta có thể thiết lập một tài khoản Định giá hàng tồn kho và Nhật ký hàng tồn kho.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy Tài khoản Chênh lệch Giá, Tài khoản Thu nhập và Tài khoản Chi phí tại đây.

Một trong những trường quan trọng ở đây là tài khoản Định hàng tồn kho. Điều này rất quan trọng vì tài khoản này sẽ giữ giá trị hiện tại của sản phẩm khi bật các tùy chọn tự động để định giá hàng tồn kho của một sản phẩm.

Chúng ta cũng có thể thiết lập tài khoản đầu vào và đầu ra hàng tồn kho. Nhật ký hàng tồn kho cũng phải được thiết lập ở đây. Sau đó, chúng ta có thể lưu các thay đổi.

Bây giờ chúng ta hãy vào Menu Sản phẩm và Chọn Sản phẩm.

Chúng tôi có thể tạo một sản phẩm mới để kiểm tra việc định giá hàng tồn kho với giá chuẩn như một phương pháp tính giá.Hãy đã chọn tên của sản phẩm là Giá Chuẩn của Sản phẩm Demo.

Chúng ta có thể chọn loại sản phẩm và danh mục sản phẩm tại đây. Chúng ta có thể chọn danh mục được tạo gần đây, tức là Tất cả / Có thể bán được / Đèn

Chúng ta có thể lưu sản phẩm và kiểm tra hóa đơn nguyên vật liệu.


Có thể nhấp vào biểu tượng để tạo BoM (Hóa đơn vật liệu)


Tạo BoM cho sản phẩm.


Chúng ta đã thêm ba thành phần ở đây. Bây giờ chúng ta có thể lưu các thành phần. Sau khi lưu, quay lại trang Sản phẩm, chúng ta nhận được tùy chọn để tính giá từ hóa đơn nguyên vật liệu.

Tính năng này chỉ có thể được xem nếu bạn chọn phương pháp tính giá cho danh mục sản phẩm là Giá chuẩn hoặc Chi phí trung bình.


Điều đó có nghĩa là ở đây chi phí được tính dựa trên Hóa đơn nguyên vật liệu.

Giá thành sản phẩm khi sử dụng phương pháp tính giá là Giá thành bình quân

Chúng ta phải tạo ra một sản phẩm mới cho mục đích. Ở đây chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi trong phương pháp tính giá. Định giá hàng tồn kho nên được tự động hóa.


 Chúng ta có thể thực hiện các thay đổi trong phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho của danh mục sản phẩm bằng cách nhấp vào liên kết bên ngoài bên cạnh Danh mục sản phẩm.


Ở đây tôi đã thay đổi Phương pháp Định phí thành Chi phí Trung bình (AVCO).


Chúng tôi đã tạo một sản phẩm khác Chi phí trung bình Demo tại đây.

BoM có thể được cố định để quản lý các hoạt động.

Chi phí trung bình thủ công

Bây giờ chúng ta có thể quản lý một sản phẩm bằng cách sử dụng chi phí trung bình. Trong đó, phương pháp tính giá sẽ là AVCO và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho có thể được chọn theo cách thủ công.


Phương pháp Chi phí có thể được đặt làm chi phí trung bình. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho sẽ được chọn là Thủ công.

Chúng ta cũng có thể lưu điều này. Hiện tại, chúng ta đã tạo ra hai sản phẩm với chi phí bình quân theo phương pháp định giá - một sản phẩm với phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho thủ công và sản phẩm kia với phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho tự động.


Chúng tôi có thể thêm cả hai sản phẩm được tạo gần đây trong dòng sản phẩm.

 

Chúng ta có thể đặt số lượng và xác nhận đơn đặt hàng.


Chúng ta có một tùy chọn để nhận sản phẩm bằng cách nhấp vào xác nhận đơn đặt hàng.

Chúng tôi phải nhận những sản phẩm này ngay bây giờ.


Nhấn vào Xác thực để cửa sổ mớihiện lên và chúng ta có thể sử dụng nút áp dụng để quản lý hoạt động.


Tiếp theo, chúng ta có thể kiểm tra phân hệ Kế toán. Sau đó, kiểm tra Mục nhập Nhật ký.

Ở đây có thể tìm thấy một mục nhập tự động. Đó chỉ là mục nhập để định giá hàng tồn kho tự động mà giao dịch Demo Avco Automated sẽ được đăng.


Định giá hàng tồn kho sau khi giao dịch cũng có thể được tìm thấy tại đây.


 Nhấp vào mục nhật ký, chúng ta có thể tìm thấy tất cả các chi tiết bao gồm cả hàng tồn kho tạm thời và định giá cho sản phẩm. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy ngày kế toán và chi tiết nhật ký.

Các chi tiết của hướng dẫn sử dụng Demo Avco không được đăng tự động khi chúng ta đặt phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là thủ công. Do đó chúng tôi phải đăng mục nhập nhật ký theo cách thủ công.

Quay lại giao dịch mua và kiểm tra lại RFQ.

Tuy nhiên, một đơn đặt hàng khác có thể được tạo ngay bây giờ. Ở đây chúng ta sẽ tạo PO bằng cách đặt một mức giá khác.


Ở đây, tôi đã thay đổi giá trước khi đơn hàng được xác nhận. Sau đó, nhận các sản phẩm và cuối cùng xác nhận quá trình.

Nếu chúng ta đến xem sản phẩm ngay bây giờ và kiểm tra giá, chúng ta có thể thấy rằng giá của Demo Avco Automated đã tự động thay đổi. Chúng ta lấy trung bình của các mức giá mà chúng ta đặt cho sản phẩm.

Bây giờ hãy để chúng tôi kiểm tra Demo Hướng dẫn sử dụng Avco


 Ở đây chúng ta cũng có thể thấy sự thay đổi về giá của sản phẩm.

Trong hai trường hợp này, chúng tôi đã chọn phương pháp tính giá là Chi phí trung bình và đây là lý do tại sao chúng tôi lấy giá là giá trung bình của hai lần mua.

Vào trước ra trước

Tiếp theo, chúng ta có thể kiểm tra phương pháp tính giá thứ ba. Điều này có thể được thực hiện tại Danh mục sản phẩm trong kho.


Chúng ta có thể thay đổi phương pháp tính giá.


Hãy chọn FIFO

Bây giờ chúng ta có thể tạo một sản phẩm trong danh mục sản phẩm.


Chúng tôi đã tạo ra sản phẩm với phương pháp tính giá là FIFO. Sau đó, đặt phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là Tự động.

Tiếp theo, chúng ta có thể tạo đơn đặt hàng mua sản phẩm.


Ví dụ ta đang đặt giá là 50  cho mỗi chiếc và số lượng là 5 chiếc.


Bây giờ chúng tôi có thể xác nhận đơn đặt hàng, nhận sản phẩm và xác thực quy trình.

Khi kiểm tra sản phẩm bây giờ, chúng tôi có thể thấy chi phí là 50


 Bây giờ chúng ta có thể tạo một hóa đơn cho cùng một sản phẩm và thực hiện thanh toán.Thanh toán được thực hiệnGiờ đây, chúng tôi có thể tạo thêm một đơn đặt hàng cho cùng một sản phẩm nhưng ở một mức giá khác.


Ta đã xác nhận đơn hàng, nhận sản phẩm và xác nhận biên lai


 Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại sản phẩm.


 

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng giá là 50 vì chúng ta đã chọn phương pháp tính giá là Nhập trước xuất trước.

Đây là cách định giá hàng tồn kho được thực hiện với Odoo 14.

Nguồn: Cybrosys.com 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

 

trong DX Blog
Định giá hàng tồn kho trong Odoo 14
Minh Ngoc 13 tháng 7, 2021

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại