Tầm quan trọng của định mức nguyên vật liệu kỹ thuật trong sản xuất

Tầm quan trọng của định mức nguyên vật liệu kỹ thuật trong sản xuất


Để đảm bảo mọi nhân sự liên quan trong quá trình sản xuất biết được chính xác những nguyên liệu và các công đoạn, chúng ta cần có một công thức sản phẩm chi tiết. Công thức này được gọi Định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials - BOM). 

Có nhiều loại BOM tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, hãy cùng Onnet Consulting tìm hiểu về tầm quan trọng của Định mức nguyên vật liệu kỹ thuật - Engineering Bill of Materials (EBOM).

Định mức nguyên vật liệu kỹ thuật là gì?


Định mức nguyên vật liệu kỹ thuật - eBOM là một tài liệu quan trọng đóng vai trò như một danh sách toàn diện của tất cả các bộ phận, thành phần và vật liệu cần thiết để sản xuất nên một sản phẩm. Một EBOM thường bao gồm thông tin chi tiết về mỗi mục, số phần, mô tả, số lượng và ghi chú hoặc thông số kỹ thuật liên quan nào.

Một EBOM là nền tảng cho toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, cung cấp thông tin quan trọng cho tất cả mọi người tham gia vào các giai đoạn thiết kế, kỹ thuật và sản xuất. Bằng cách tạo ra một nguồn thông tin duy nhất, chuẩn hóa về sản phẩm, EBOM giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong toàn bộ quá trình, từ thiết kế đến giao hàng.

Ngoài việc cung cấp một danh sách chi tiết về các bộ phận và thành phần EBOM cũng có thể bao gồm thông tin quan trọng về sản phẩm, các quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn chất lượng. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết.

Phương pháp tạo một định mức nguyên vật liệu kỹ thuật

EBOM là một tài liệu quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm, việc tạo và duy trì một EBOM chính xác và hiệu quả là một công việc phức tạp và khó khăn. Dưới đây là năm yếu tố cần xem xét để tạo ra một EBOM:

 1. Tổ chức dữ liệu: Điều quan trọng là phải thiết lập một hệ thống nhất quán và có tổ chức để quản lý dữ liệu liên quan đến EBOM. Điều này bao gồm việc sử dụng định dạng chuẩn cho số bộ phận và mô tả, đồng thời đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đều được cập nhật và chính xác.
 2. Kết hợp phản hồi - Khi quá trình phát triển sản phẩm, điều quan trọng là phải kết hợp ý kiến ​​đóng góp từ tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng EBOM phản ánh chính xác nhu cầu của tất cả những người tham gia.
 3. Duy trì kiểm soát phiên bản - Khi có thay đổi đối với thiết kế sản phẩm, điều cần thiết là phải duy trì hệ thống kiểm soát phiên bản để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đang làm việc với phiên bản EBOM cập nhật nhất.
 4. Chuẩn hóa các thành phần - Bất cứ khi nào có thể, tốt nhất nên tiêu chuẩn hóa các thành phần trên nhiều sản phẩm để giảm độ phức tạp và hợp lý hóa quy trình sản xuất.
 5. Xem xét các vấn đề về chuỗi cung ứng - Khi tạo EBOM, điều quan trọng là phải xem xét các vấn đề tiềm ẩn của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thời gian giao hàng, tính sẵn có và chi phí, để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có thể được sản xuất hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Bằng cách tuân thủ những phương pháp này, các kỹ sư có thể tạo ra EBOM hiệu quả, cung cấp nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển sản phẩm.

Tầm quan trọng của EBOM


EBOM chính xác là yếu tố quyết định sự thành công của bất kỳ dự án phát triển sản phẩm nào. Dưới đây là một số lý do chính tại sao EBOM chính xác lại quan trọng đến vậy:

 • Cung cấp một bức tranh rõ ràng về sản phẩm - EBOM đóng vai trò là danh sách toàn diện về tất cả các thành phần và vật liệu cần thiết để tạo nên một sản phẩm, cung cấp một bức tranh rõ ràng và chuẩn hóa về sản phẩm cuối cùng sẽ trông như thế nào.
 • Giảm lỗi - Bằng cách cung cấp một nguồn thông tin chính xác duy nhất về sản phẩm, EBOM có thể giúp giảm lỗi và hiểu lầm trong suốt quá trình phát triển sản phẩm, cuối cùng dẫn đến sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao hơn.
 • Tạo điều kiện tùy chỉnh - EBOM chính xác có thể giúp tùy chỉnh sản phẩm dễ dàng hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc thị trường cụ thể vì tất cả các thành phần và vật liệu đều được xác định và sắp xếp rõ ràng.
 • Tiết kiệm chi phí - Bằng cách theo dõi chính xác tất cả các thành phần và vật liệu cần thiết cho sản phẩm, EBOM có thể giúp xác định các cách để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như sử dụng các thành phần được tiêu chuẩn hóa hoặc đàm phán giá tốt hơn với nhà cung cấp.

Tóm lại, EBOM chính xác đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm bằng cách cung cấp một nguồn thông tin chính xác duy nhất về sản phẩm. Nó giúp giảm thiểu sai sót, tạo điều kiện tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí vì vật EBOM trở thành công cụ thiết yếu cho các dự án kỹ thuật.

Thách thức khi quản lý EBOM

Hãy điểm qua 5 thách thức phổ biến nhất mà các kỹ sư và quản lý dự án gặp phải khi làm việc với EBOM:

 • Luôn cập nhật EBOM - Khi thiết kế sản phẩm thay đổi, có thể khó đảm bảo rằng EBOM luôn cập nhật và chính xác. Bất kỳ sự khác biệt hoặc sai sót nào trong EBOM đều có thể dẫn đến sai sót hoặc chậm trễ tốn kém.
 • Quản lý thay đổi – Khi thực hiện thay đổi đối với thiết kế sản phẩm, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng EBOM được cập nhật tương ứng. Điều này có thể tốn thời gian và khó khăn, đặc biệt khi xử lý các sản phẩm phức tạp liên quan đến nhiều thành phần khác nhau.
 • Đảm bảo tính nhất quán - Với nhiều kỹ sư có thể khó đảm bảo mọi người sử dụng cùng một thuật ngữ và định dạng khi tạo và cập nhật EBOM.
 • Xử lý dữ liệu nhà cung cấp - EBOM thường bao gồm dữ liệu liên quan đến nhà cung cấp, chẳng hạn như số bộ phận và thời gian giao hàng. Có thể khó quản lý dữ liệu này, đặc biệt khi giao dịch với nhiều nhà cung cấp hoặc khi thông tin nhà cung cấp thay đổi thường xuyên.
 • Tích hợp với các hệ thống khác - EBOM cần được tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP) và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Đây có thể là một công việc phức tạp và đầy thách thức, đặc biệt khi xử lý các hệ thống cũ hoặc phần mềm được xây dựng tùy chỉnh.

Sự khác biệt giữa EBOM và MBOM

Trong khi EBOM là danh sách đầy đủ tất cả các thành phần và vật liệu cần thiết để tạo nên một sản phẩm từ góc độ kỹ thuật, thì định mức nguyên vật liệu sản xuất (MBOM) liệt kê tất cả các thành phần và vật liệu cần thiết để tạo nên một sản phẩm từ góc độ sản xuất. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa hai.


EBOMMBOM
Phạm vịTập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của sản phẩm, bao gồm cả thiết kế và chức năng.
Tập trung vào các khía cạnh sản xuất của sản phẩm, bao gồm hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn công việc và yêu cầu về dụng cụ
Mức độ chi tiết
Bao gồm thông tin chi tiết hơn về các thành phần riêng lẻ, chẳng hạn như số bộ phận, dung sai và các thông số kỹ thuật khác.
Bao gồm thông tin chi tiết hơn về quy trình sản xuất, chẳng hạn như các bước lắp ráp và dụng cụ cần thiết.
Thời gian
Thường được tạo sớm trong quá trình phát triển sản phẩm.
Được tạo sau khi thiết kế sản phẩm được hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sản xuất.
Trường hợp sử dụng
Chủ yếu được sử dụng bởi các kỹ sư và nhà thiết kế để xác định sản phẩm.
Được sử dụng bởi các nhóm sản xuất để xây dựng sản phẩm.
Định dạngThường được thể hiện dưới dạng danh sách phân cấp.
Thường được thể hiện dưới dạng sơ đồ trực quan hoặc sơ đồ.

Mặc dù EBOM và MBOM phục vụ các mục đích khác nhau nhưng chúng có liên quan chặt chẽ với nhau và phải được đồng bộ hóa để đảm bảo sản phẩm cuối cùng được xây dựng chính xác. Bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa hai yếu tố này và đảm bảo chúng được tích hợp phù hợp, các nhóm kỹ thuật và sản xuất có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Mặc dù EBOM và MBOM phục vụ các mục đích khác nhau nhưng chúng có liên quan chặt chẽ với và phải được đồng bộ hóa để đảm bảo sản phẩm cuối cùng được xây dựng chính xác. Bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa hai yếu tố này và đảm bảo chúng được tích hợp phù hợp, các nhóm kỹ thuật và sản xuất có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Phần mềm quản lý BOM hiệu quả


BOM là một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, vì vậy điều cần thiết là giải pháp phần mềm của bạn hỗ trợ tính năng đó.

Một phần mềm quản lý BOM hiệu quả cần cung cấp đầy đủ cấp tính năng như:

 • Quản lý hàng tồn kho - Có khả năng hiển thị theo thời gian thực về mức tồn kho để nhà sản xuất có thể tránh tình trạng hết hàng và tồn kho quá mức.
 • Tạo và quản lý BOM - Cho phép nhà sản xuất tạo và quản lý BOM của họ ở một vị trí trung tâm, với khả năng thêm và xóa các thành phần nếu cần.
 • Theo dõi quy trình sản xuất - Cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về quy trình sản xuất, cho phép nhà sản xuất xác định các điểm nghẽn và tối ưu hóa quy trình công việc của họ.
 • Tích hợp với các hệ thống khác - Tích hợp với các hệ thống phần mềm khác, chẳng hạn như QuickBooks Online và Shopify, để cung cấp trải nghiệm thống nhất và cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn.
Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Nếu bạn đang cần một phần mềm như vậy, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để xem demo về giải pháp.

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
trong DX Blog
Tầm quan trọng của định mức nguyên vật liệu kỹ thuật trong sản xuất
Minh Ngoc 24 tháng 4, 2024

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại