Làm thế nào để cấu hình thanh toán lương trong Odoo 14

Làm thế nào để cấu hình thanh toán lương trong Odoo 14

Blog này sẽ thảo luận về cách cấu hình bảng lương trong Odoo 14.

Odoo sở hữu nhiều mô-dun giúp cho việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả. Quản lý việc trả lương cho nhân viên của một doanh nghiệp là một công việc đòi hỏi sự chính xác trong từng bảng lương và tốn rất nhiều thời gian. 

Cấu hình bảng lương trên Odoo được tích hợp với các mô-dun khác như Chấm công, Hợp đồng nhân viên, Thời gian nghỉ, Kế toán và nhiều phân hệ quản lý nhân sự khác. Trước khi tạo phiếu lương cho nhân viên, một công ty cần cấu hình hợp đồng lao động tương ứng với hồ sơ nhân viên. Phiếu lương sẽ được lập dựa trên lịch trình làm việc, lương cơ bản, thời gian và lương làm thêm giờ được đề cập trong hợp đồng nhân viên. Chỉ với sai sót nhỏ trong bản lương cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn, ảnh hướng đến mối quan hệ giữa nhân viên và công ty.

Odoo giúp đơn giản hóa tất cả các hoạt động liên quan đến tính lương với sự trợ giúp của mô-đun Odoo Payroll.  Odoo sẽ giúp bạn đảm bảo tính chính xác trong việc tính lương bằng việc tích hợp với các phân hệ quản lý nhân sự khác.

Blog này sẽ thảo luận về cách cấu hình bảng lương trong Odoo 14.

Trước tiên, hãy cài đặt mô-đun Bảng lương vào cơ sở dữ liệu của bạn từ mô-đun Ứng dụng.


Mức lương của mỗi người lao động được xác định trên cơ sở hợp đồng giữa công ty và người lao động. Gói lương sẽ được thay đổi phù hợp với trình độ và vị trí công việc. Có thể dễ dàng cấu hình hợp đồng nhân viên với hồ sơ của nhân viên từ mô-đun này.

Xác định gói lương trong hợp đồng

Khi chúng ta vào mô-đun, chúng ta sẽ nhận được danh sách tất cả các hồ sơ nhân viên trên trang tổng quan. Nếu bạn muốn thay đổi gói lương hoặc tạo hợp đồng mới, hãy chọn nhân viên tương ứng và cấu hình hợp đồng mới cho họ.


Sử dụng nút ‘Tạo’ ’, chúng tôi có thể thêm thông tin chi tiết về nhân viên mới và hợp đồng của họ. Tại đây, chọn một nhân viên và bạn có thể xem chi tiết hợp đồng đính kèm trong hồ sơ của họ.


Khi chọn biểu tượng hợp đồng từ menu, bạn sẽ biết các hợp đồng hiện có của nhân viên này. Từ danh sách, bạn có thể xem rõ trạng thái của các hợp đồng và chọn hợp đồng đang chạy để ước tính chi tiết về mức lương.


Bạn sẽ nhận được tất cả các chi tiết về hợp đồng và thông tin lương bằng cách nhấp vào hợp đồng tương ứng. Nếu bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu, hãy sử dụng tùy chọn chỉnh sửa để thêm hoặc thay đổi các chi tiết hiện tại.


Cùng với thông tin chi tiết về vị trí công việc và công ty, hợp đồng còn bao gồm thời gian hợp đồng và lịch trình làm việc. Trong tab Thông tin lương, bạn có thể xác định mức thù lao của nhân viên. Hợp đồng mới được tạo có thể được gửi đến nhân viên qua thư bằng cách tạo một liên kết bằng cách sử dụng ‘Tạo liên kết mô phỏng’. Loại cấu trúc tiền lương của nhân viên được xác định bằng cách sử dụng liên kết bên ngoài 'Loại cấu trúc tiền lương', khi cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để thêm các chi tiết cần thiết về tiền lương.


Bạn có thể chọn Quốc gia, Loại lương, Loại trả theo lịch trình, Giờ làm việc, Cơ cấu trả lương và Loại đầu vào làm việc. Bạn cũng được phép thiết lập các tùy chọn theo vị trí công việc của nhân viên.

Tạo bảng lương từ các mục nhập công việc

Thời gian làm việc và thời gian nghỉ của mỗi nhân viên được ghi lại cụ thể trong các phân hệ Odoo và dữ liệu này sẽ được tích hợp với phân hệ Tính lương để tính toán thanh toán. Phiếu lương được tạo ra từ các mục nhập công việc này và bạn phải giải quyết các lỗi xung đột xuất hiện.


Chọn mục nhập hàng tháng của nhân viên và bạn có thể thấy các lỗi xung đột xuất hiện trong danh sách tương ứng. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để giải quyết xung đột bằng cách chọn ngày xung đột tương ứng.


Bạn có thể giải quyết tất cả các xung đột trong một tháng bằng phương pháp này. Sau khi xóa tất cả các lỗi, bạn có thể tạo phiếu lương cho từng nhân viên. Nhấp vào 'Tạo phiếu thanh toán' từ bảng điều khiển của Mục nhập công việc.


Bạn có thể tạo phiếu thưởng cho tháng tương ứng và phiếu hợp lệ có thể được xem từ cửa sổ như trong hình trên.

Phiếu thanh toán cho nhân viên

Phiếu lương sẽ bao gồm tất cả thông tin liên quan đến tiền lương của nhân viên trong một tháng đã chọn. Việc thanh toán sẽ được quyết định trên cơ sở mức lương cơ bản trong hợp đồng, tỷ lệ chuyên cần, thời gian nghỉ và làm thêm giờ được trả lương. Chọn tháng tương ứng từ Mục nhập Công việc, bạn có thể xem bảng lương của nhân viên. Những hồ sơ này sẽ hữu ích để ước tính tổng mức thù lao của một nhân viên.


Như bạn có thể thấy trong hình, phiếu lương bao gồm mã số nhân viên, Tên nhân viên, Tên bạch, Thời gian trả lương, Công ty, Mức lương cơ bản, Mức lương thực và Trạng thái của phiếu lương. Để xem chi tiết, hãy chọn phiếu lương của nhân viên tương ứng.


Trong phần "Ngày làm việc và đầu vào", bạn có thể xem thời gian làm việc của nhân viên tương ứng. Trong tab 'Tính toán tiền lương', bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ và cách tính khoản thanh toán.


Điều này bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, thuế, cơ cấu tiền lương và tất cả các khía cạnh được thêm vào lương hàng tháng của nhân viên. Nhấp vào 'Tạo một mục nhập nháp' để tiếp tục với phiếu lương.


Có các thao tác khác được phép trong phiếu lương này như nếu bạn muốn tính toán trang tính, bạn có thể chọn nút 'Tính toán trang tính'. Cũng có thể đếm lại số ngày làm việc bằng cách sử dụng 'Tính lại số ngày làm việc'. Nhấp vào ‘Cancel Payslip’ để hủy phiếu của nhân viên.

Sau khi tạo phiếu lương, bạn có thể thấy trạng thái của phiếu lương đã thay đổi như hình dưới đây.


Đây là cách Odoo giúp tính toán mức lương của từng nhân viên dựa trên cấu trúc tiền lương được chọn trong hợp đồng nhân viên, quản lý phiếu lương của nhân viên và tạo hồ sơ về mỗi khoản thanh toán.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
trong DX Blog
Làm thế nào để cấu hình thanh toán lương trong Odoo 14
Minh Ngoc 22 tháng 8, 2021

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại