Module chi phí Odoo 14

Quản lý chi phí nhân sự trên Odoo Enterprise 14


Module chi phí Odoo có thể được cấu hình để hoạt động theo tiêu chuẩn người dùng và người dùng có thể tùy chỉnh cấu hình này để trợ giúp các khía cạnh liên quan đến quản lý chi phí nhân sự.

Quản lý chi phí nhân sự trên module chi phí Odoo 14

Các chi phí hoạt động của công ty có thể xảy ra tức thời và nhu cầu về tiền để giải quyết một số hoạt động chức năng nhất định trong thực tế sẽ không bao giờ được cung cấp đủ thời gian để thông qua kênh phê duyệt và nhận được tiền. Để giải quyết vấn đề này, các hoạt động kinh doanh đã phân bổ một số quỹ nhất định cho các bộ phận tương ứng trong công ty. Các quỹ này có thể được hoàn trả sau các hoạt động chi tiêu. Bộ phận Nhân sự là một trong những bộ phận hoạt động như vậy trong công ty, chẳng hạn, bộ phận này đòi hỏi một khoản chi phí để tiến hành các hoạt động khác nhau được thực hiện bên trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty.

Một ví dụ về các hoạt động này là quá trình tuyển dụng trong đó các ứng viên được thăng tiến trong một công ty và được cung cấp đầy dủ các trang thiết bị máy móc cần thiết. Nhu cầu về việc vừa hoạt động hiệu quả vừa quản lý chi phí của các trang thiết bị máy móc đã cung cấp là rất quan trọng. Hơn nữa, các công ty sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đi lại cho các giám đốc điều hành của bộ phận nhân sự mà nhân viên đã chi tiêu ban đầu và cần phải được hoàn trả cho công ty tại thời điểm đó hoặc cùng với phiếu lương của họ.

Nền tảng Odoo, một trong những phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP được sử dụng phổ biến nhất với hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới, có một giải pháp đáng tin cậy để quản lý chi phí của các công ty. Tính mô-đun hóa và chỉ định ứng dụng của nền tảng Odoo cho phép người dùng sử dụng mô-đun quản lý chi phí để điều hành các chi phí hoạt động của các phòng ban và bộ phận khác nhau trong công ty. Module chi phí Odoo có thể được cấu hình để hoạt động theo tiêu chuẩn người dùng và người dùng có thể tùy chỉnh nó để trợ giúp các khía cạnh liên quan đến quản lý chi phí nhân sự.

Bài viết này sẽ cung cấp nội dung mô tả về cách các hoạt động quản lý chi phí nhân sự của Odoo 14 có thể được định cấu hình và sử dụng một cách hiệu quả.

Ban đầu để nhận được email từ nhân viên về nội dung chi phí được tự động tham gia vào nền tảng, người dùng phải cấu hình máy chủ email bên ngoài trong nền tảng Odoo. Điều này có thể được thực hiện trong tab Thảo luận của mô-đun Thiết lập trong nền tảng sau khi bật chế độ nhà phát triển cho nền tảng Odoo. Bật tùy chọn máy chủ email bên ngoài và người dùng sẽ được miêu tả bằng dòng mô tả tên miền bí danh. Tại đây có thể cấu hình tên miền của email nhận được.Ngoài ra, người dùng có thể xem các tùy chọn menu để cấu hình máy chủ nhận email và máy chủ gửi email cho nền tảng Odoo. Để tạo một máy chủ nhận email, người dùng có thể chọn menu sau đó chọn Tạo. Trong cửa sổ tạo máy chủ, người dùng có thể cung cấp tên và chỉ định kiểu máy chủ cho miền email. Ngoài ra, trong tab máy chủ và đăng nhập, người dùng nên cấu hình thông tin máy chủ như tên máy chủ và cổng. Thêm vào đó, thông tin đăng nhập cho các máy chủ email tương ứng phải được cấu hình bằng thông tin tên người dùng và mật khẩu.


Khi các máy chủ nhận email được tạo và cấu hình, người dùng phải thực hiện cấu hình tương tự đối với các hoạt động dành riêng cho ứng dụng. Đối với hoạt động trong module chi phí Odoo, người dùng có thể chọn menu chi phí trong mô-đun Thiết lập và kích hoạt các hoạt động email gửi đến và cung cấp tên miền bí danh.


Giờ đây, khi nhân viên hoặc giám đốc của bộ phận nhân sự chỉ ra các chi phí hoạt động chi tiết do họ cung cấp, họ có thể gửi email đến địa chỉ tương ứng với tên miền và mô tả chi tiết ở định dạng tương ứng.


Sau khi các email được gửi đi, chúng sẽ được mô tả trong mô-đun chi phí của nền tảng và người quản lý có thể thực hiện việc phê duyệt khoản chi phí này sẽ được hoàn trả ngay vào thời điểm đó hay được gửi cho nhân viên cùng với kỳ trả lương của họ.


Tạo chi phí thủ công

Để tạo chi phí theo cách thủ công trong nền tảng Odoo, người dùng có thể chọn menu Chi phí từ trang dashboard và chọn button Tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng mô tả tên chi phí được phân bổ và chọn loại chi phí được mô tả sẵn trong nền tảng cùng với các loại đơn vị được sử dụng và số tiền của từng đơn vị. Ngoài ra, các chi tiết khác của chi phí đang tạo cũng nên được mô tả.


Sau khi dự thảo báo cáo chi phí được lưu, người dùng có thể đính kèm biên lai nếu có, và tạo báo cáo để xác minh.


Giờ đây, người dùng có thể xem tùy chọn gửi báo cáo chi phí để phê duyệt cho người quản lý liên quan như được mô tả trong loại chi phí tương ứng.


Bây giờ, khi người quản lý hoặc người chịu trách nhiệm đăng nhập vào nền tảng, họ có thể chọn báo cáo chi phí muốn phê duyệt. Từ menu và bộ lọc tìm kiếm, họ có thể tìm các báo cáo đã có và xem những báo cáo mới được tạo...


Tại đây các tùy chọn phê duyệt hoặc từ chối có thể được nhìn thấy và người quản lý có thể thực hiện các hành động tương ứng sau khi xác minh chi tiết báo cáo chi phí. Khi được chấp thuận, tùy chọn Vào sổ bút toán sẽ hiển thị để nhập sổ chi tiết kế toán liên quan đến chi phí.


Sau khi vào sổ bút toán, người quản lý có thể chọn Ghi nhận thanh toán để trả cho nhân viên yêu cầu ngay thời điểm đó hoặc vào kỳ lương của họ như đã mô tả trước đây.

Ngoài ra, người dùng có thể vào module chi phí Odoo và xem báo cáo chi phí tương ứng và các hoạt động liên quan.

Liên hệ Onnet Consulting để được tư vấn về module chi phí Odoo nếu bạn đang quan tâm.

Nguyễn Việt Sơn 5 tháng 12, 2020

Chia sẻ bài viết này