Odoo 15 CRM - Những tính năng mới

Odoo 15 CRM - Những tính năng mới

CRM trong Odoo 15 sẽ có nhiều cập nhật mới, tính năng mới để hỗ trợ việc Quản lý quan hệ khách hàng

Tạo mối quan hệ mới và duy trì các mối quan hệ với khách hàng là một công việc quan trọng cho công tác bán hàng của doanh nghiệp.

Odoo CRM là một module trong hệ thống quản lý hoạch định doanh nghiệp của Odoo ERP. Tuy nhiên, Odoo CRM là module phục vụ riêng cho bộ phận bán hàng (Sales) để quản lý quan hệ khách hàng.

CRM Odoo giúp thấu hiểu khách hàng, từ đó làm khách hàng cảm thấy hài lòng hơn về doanh nghiệp. Ngoài ra CRM Odoo còn hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí duy trì mối quan hệ giữa nhân viên kinh doanh và người mua hàng. 

Những tính năng cơ bản của CRM trong Odoo bao gồm:

  • Quản lý leads (thông tin của khách hàng tiềm năng)

  • Quản lý cơ hội (cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng)

  • Kiểm soát và quản lý thông tin khách hàng

  • Báo cáo và chỉnh sửa

Trong bản cập nhật mới nhất của Odoo, Odoo 15 CRM đã bổ sung nhiều tính năng mới giúp hỗ trợ công việc tốt hơn.

Dự báo ngắn hạn mới trong Odoo 15 CRM

Hiển thị dự báo ngắn hạn cho các cơ hội dựa trên ngày kết thúc dự kiến ​​và doanh thu được chia theo tỷ lệ cho từng thời kỳ (theo mặc định theo tháng).


Plugin Outlook

Odoo có một plugin email Outlook mới, với đó bạn có thể trực tiếp tạo khách hàng tiềm năng từ email của mình hoặc lưu email có liên hệ trong Odoo.

Tổng quan về các cơ hội bán hàng khác

Có thể tìm thấy một nút cho lead và opp từ cùng một khách hàng trên các trang khách hàng leads và opps.


Tự động chỉ định khách hàng tiềm năng

Việc bạn muốn tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng giờ đã có trên Odoo 15.  Nếu bạn sử dụng nó, bạn có thể tùy chọn chỉ định khách hàng tiềm năng tự động hay thủ công.

Cơ hội bán hàng của các cuộc hẹn trực tuyến

Nếu có một khách hàng tiềm năng đặt lịch hẹn qua ứng dụng đặt lịch hẹn trực tuyến với một nhân viên bán hàng ngẫu nhiên, Opp ngay lập tức sẽ được tạo ra để theo dõi trên Odoo 15 CRM.

Trên đây là những tính năng mới cập nhập trong Odoo 15 CRM so với Odoo 14. Nếu bạn quan tâm đến giải pháp Odoo CRM cho doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay Onnet Consulting để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tư vấn.

Odoo 15 CRM - Những tính năng mới
Minh Ngoc 29 tháng 9, 2021

Chia sẻ bài viết này