Odoo 15 Helpdesk

Odoo 15 Helpdesk: Tính năng mới

Những tính năng mới trong phân hệ Trợ giúp trên Odoo 15.

Helpdesk là bộ phận hỗ trợ dịch vụ, có vai trò cung cấp thông tin và các dịch vụ quản lý hỗ trợ, nhằm xử lý các yêu cầu bên trong hoặc ngoài công ty. Có thể xem Helpdesk chính là điểm kết nối mấu chốt giữa người dùng và doanh nghiệp, tổ chức.

Odoo Helpdesk là module được xây dựng nhằm quản lý tốt các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, nhằm giúp cho bạn chuyên nghiệp hóa và nâng cao dịch vụ khách hàng

Cũng giống như những module khác, trong phiên bản Odoo 15 chuẩn bị ra mắt cũng đem đến những tính năng mới cho Helpdesk:

1. Plugin Email mới cho Gmail và Outlook

Odoo 15 có thêm một plug-in email MS-Outlook mới cho phép bạn tạo một phiếu trợ giúp trực tiếp từ email của mình.

2. Tự động đóng phiếu trợ giúp

Có thêm tùy chỉnh tự động đóng phiên hỗ trợ nếu như không nhận được phải hồi của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Việc cài đặt thời gian chờ bao lâu trước khi đóng là tùy thuộc vào bạn.

Tính năng mới Odoo 15 Helpdesk

3. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) cho mỗi khách hàng

Trước đây bạn có có thể tạo SLA nội bộ cho bộ phận trợ giúp, nhưng bây giờ bạn cũng có thể tạo SLA cho mỗi khách hàng hoặc thậm chí cho mỗi đơn đặt hàng cụ thể.

Tính năng mới Odoo 15 Helpdesk

4. Biến một phiếu trợ giúp thành khách hàng tiềm năng

Bây giờ bạn có thể chuyển đổi phiếu trợ giúp này thành khách hàng tiềm năng cho bộ phận bán hàng. Và… ngược lại.

Tính năng mới Odoo 15 Helpdesk

5. Hợp nhất phiếu helpdesk

Giờ đây, trong Odoo 15 có thể hợp nhất các phiếu hỗ trợ.

6. Quản lý quy trình RMA của bạn từ quầy trợ giúp

Bây giờ bạn có thể tạo bản thống kê trong kho từ một phiếu trợ giúp.

Tính năng mới Odoo 15 Helpdesk

7. Thiết lập sản phẩm trên phiếu hỗ trợ

Tính năng mới Odoo 15 Helpdesk

8. Cải thiện thông tin chi tiết về đánh giá của khách hàng

Một báo cáo mới hiện đã được thêm vào cho các đánh giá của khách hàng.

Tính năng mới Odoo 15 HelpdeskOdoo 15 Helpdesk: Tính năng mới
Minh Ngoc 5 tháng 10, 2021

Chia sẻ bài viết này