Tạo các sản phẩm thay thế và tùy chọn trong Odoo Enterprise 14

Tạo các sản phẩm thay thế và tùy chọn trong Odoo Enterprise 14

Trong trường hợp kinh doanh trực tuyến, việc cung cấp tùy chọn cho khách hàng trong số các sản phẩm đa dạng sẽ tăng thêm lợi thế cho hoạt động của công ty. Nền tảng Odoo Enterprise cung cấp cho người dùng thêm các sản phẩm này cũng như các sản phẩm thay thế phụ kiện vào trang web Thương mại điện tử trong mỗi sản phẩm.

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến cho doanh nghiệp đã được gia tăng rộng rãi. Từ các nền tảng Thương mại điện tử, các trang web của công ty, mạng xã hội, v.v. Kinh doanh trực tuyến là một sự đổi mới về công nghệ đã mở đường cho sự phát triển của nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Một trang web của công ty kết hợp với một Thương mại điện tử hiệu quả sẽ luôn đạt được nhiều khách hàng và lợi nhuận hơn cho bất kỳ cơ sở nào.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp hướng đến các nền tảng trực tuyến, lượng khách hàng cũng như lưu lượng truy cập trang web ngày càng tăng. Khả năng quản lý các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trang web Thương mại điện tử đã khiến các chủ sở hữu khác nhau phải chú ý. Họ nhận thấy nhu cầu về một phần mềm quản lý hiệu quả, tự động hóa sẽ giúp vận hành các hoạt động một cách dễ dàng và hiệu quả. Đây là lúc Odoo ERP trở thành công cụ quản lý hoàn chỉnh cuối cùng cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Nền tảng Odoo Enterprise giúp người dùng quản lý và vận hành tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Xem xét các khía cạnh hiện tại của mua sắm trực tuyến, nền tảng này cũng có cung cấp để tạo, kiểm soát, quản lý và giám sát tất cả các hoạt động của trang web Thương mại điện tử cũng như trang web của công ty. Tất cả các phân hệ của Odoo đều có mối liên hệ với nhau, việc quản lý hiệu quả có thể được thực hiện ngay cả khi công ty có hoạt động bán lẻ đang hoạt động.

Trong trường hợp kinh doanh trực tuyến, việc cung cấp tùy chọn cho khách hàng trong số các sản phẩm đa dạng sẽ tăng thêm lợi thế cho hoạt động của công ty. Ngoài ra, việc sử dụng thuật ngữ sản phẩm phụ kiện có thể được bán cùng với sản phẩm chính cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Hơn nữa, tất cả các tùy chọn này trên thực tế là không có khách hàng nào rời khỏi trang web mà không mua sản phẩm.

Các công ty phải có thể hiển thị các sản phẩm tùy chọn, các sản phẩm có thể tùy chỉnh, các phụ kiện liên quan đến sản phẩm chính và các lợi thế bổ sung khi mua sản phẩm. Nền tảng Odoo hỗ trợ tất cả các khía cạnh hoạt động cần thiết cho nền tảng Thương mại điện tử và sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cũng như lợi nhuận của công ty.

Các sản phẩm thay thế và phụ kiện trong Odoo
Các tùy chọn này sẽ hữu ích trong trang web Thương mại điện tử của công ty. Các sản phẩm thay thế là những sản phẩm cùng danh mục và có các thuộc tính khác nhau như màu sắc, chất liệu, kích thước và nhiều đặc tính khác. Đây cũng có thể là các sản phẩm khác nhau có thể liên quan đến sản phẩm chính. Các sản phẩm phụ kiện là những sản phẩm sẽ cho phép người dùng thêm vào sản phẩm chính để có thêm lợi thế về khả năng sử dụng, vận hành . Ở một khía cạnh nào đó, các sản phẩm phụ kiện này sẽ đơn giản hóa hoạt động sử dụng sản phẩm chính.
Nền tảng Odoo cung cấp cho người dùng thêm các sản phẩm này cũng như các sản phẩm thay thế phụ kiện vào trang web Thương mại điện tử trong mỗi sản phẩm. Một sản phẩm được đề cập là sản phẩm thay thế cũng có thể được thêm vào nhiều sản phẩm làm sản phẩm thay thế giống như trong trường hợp các sản phẩm phụ kiện.
Sản phẩm thay thế cũng như phụ kiện có thể được mô tả dưới sản phẩm chính tương ứng trong menu Thương mại điện tử. Tại đây người dùng có thể chỉ định nhiều sản phẩm thay thế cũng như phụ kiện.Các sản phẩm tùy chọn trong Odoo
Các sản phẩm tùy chọn là những sản phẩm có thể được mua cùng với sản phẩm chính sẽ bổ sung thêm về hình thức, cách sử dụng và hoạt động. Chúng rất khác so với các sản phẩm phụ kiện vì chúng được coi là các sản phẩm chính khác nhau sẽ bổ sung chế độ xem, trang trí hoặc thậm chí hoạt động của các sản phẩm đã chọnVì sản phẩm tùy chọn, thay thế và phụ kiện được mô tả khi khách hàng xem sản phẩm tương ứng mà họ được mô tả cùng với các sản phẩm thay thế có sẵn cho sản phẩm tương ứng.


Các sản phẩm tùy chọn được mô tả khi khách hàng kiểm tra sản phẩm tương ứng từ giỏ hàng.


Các tùy chọn sản phẩm như thay thế, phụ kiện và tùy chọn tùy chọn sẽ cho phép người dùng quảng cáo các sản phẩm tương tự cũng như các tùy chọn khác cùng với các phụ kiện được phân bổ theo từng sản phẩm. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể thúc đẩy doanh số bán hàng và cung cấp các tùy chọn cho khách hàng để họ mua nhiều hơn từ trang web Thương mại điện tử

Tạo các sản phẩm thay thế và tùy chọn trong Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 4 tháng 1, 2021

Chia sẻ bài viết này