Thiết lập cảnh báo chất lượng Odoo 14

Thiết lập cảnh báo chất lượng cho một đơn sản xuất với Odoo Enterprise 14


Nền tảng Odoo Enterprise 14 cung cấp tính năng giúp người dùng có thể quản lý và tạo các kiểm tra, cảnh báo chất lượng.

Cảnh báo chất lượng là gì?

Đối với tất cả các doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm và dịch vụ đều được theo dõi và duy trì chặt chẽ để đạt được các tiêu chuẩn và tiêu chí nhất định đề ra từ phía khách hàng cũng như các cơ quan chức năng. 

Để loại bỏ các sai sót trong sản xuất và dịch vụ, ban lãnh đạo thường tiến hành kiểm tra chất lượng và chạy các thử nghiệm liên quan. Trong trường hợp của một dây chuyền sản xuất, các bài chạy thử kiểm tra về chất lượng sẽ được thực hiện sau mỗi một giai đoạn hoặc giữa các giai đoạn để đảm bảo chất lượng luôn được duy trì. Nền tảng Odoo cung cấp tính năng giúp người dùng có thể quản lý và tạo các kiểm tra, cảnh báo chất lượng. Với mô đun này, người dùng sẽ luôn nhận được thông tin về chất lượng của sản phẩm và thực hiện các hoạt động để duy trì chất lượng tốt nhất. 

Tất cả các hoạt động về chất lượng có thể được thực hiện trên mô đun quản lý chất lượng và quy trình kiểm soát chất lượng sẽ được thực hiện tại mô đun sản xuất, mua hàng và bán hàng. Người dùng sẽ cần thực hiện các cấu hình trên mô đun chất lượng như điểm kiểm soát, đánh giá chất lượng, cảnh báo chất lượng. 

Cấu hình kiểm soát chất lượng


Điểm kiểm soát


Các điểm kiểm soát chất lượng và cảnh báo chất lượng sẽ được thiết lập trong dây chuyền sản xuất tại nơi mà các đơn vị sẽ được tạo ra để kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng. Các điểm kiểm soát chất lượng cũng có thể được thiết lập cho hoạt động mua hàng, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Người dùng sẽ tạo một tiêu đề cho điểm kiểm soát đó, chọn sản phẩm, chọn loại kiểm soát và chỉ định nhóm kiểm tra chất lượng. 
  


Mô tả chi tiết sẽ được cung cấp để nhân viên biết mình cần phải làm gì cùng với các biện pháp khắc phục và phòng ngừa cần được thực hiện để lỗi đó không lặp lại nữa. 

Người dùng có thể kiểm tra các cảnh báo chất lượng tại bảng điều khiển của mô đun chất lượng và các hoạt động để biết rằng trạng thái của các trạng thái của các hoạt động kiểm tra chất lượng như mới, đã được xác nhận, hành động đề xuất và đã giải quyết. Người dùng cũng có thể tuỳ chỉnh như thêm hoặc sửa tên các trạng thái để phù hợp với hoạt động doanh nghiệp. Hình ảnh dưới đây sẽ mô tả bảng điều khiển chất lượng trên Odoo 14


Hãy xem ví dụ dưới đây để biết được cách tạo và kiểm tra một cảnh báo chất lượng trong quy trình sản xuất

Người dùng sẽ tạo ra một cảnh báo chất lượng cho sản phẩm “Bàn”, chỉ định ra nhóm và người sẽ chịu trách nhiệm chính cùng với độ ưu tiên cho yêu cầu này. 

Sau khi tạo ra cảnh báo chất lượng, chúng ta sẽ kiểm tra xem cảnh báo đó được thực hiện như thế nào bằng cách tạo ra một đơn sản xuất

Đơn sản xuất 


Khi tạo đơn hàng sản xuất cho sản phẩm Bàn họp trong mô đun sản xuất, người dùng sẽ nhìn thấy biểu tượng kiểm tra chất lượng nhằm mô tả các kiểm tra chất lượng cần được thực hiện cho sản phẩm này trong và sau khi sản xuất. 


Sau khi kết thúc quy trình sản xuất hoặc trong quá trình sản xuất, người dùng có thể click vào biểu tượng Đánh giá chất lượng để biết được danh sách các đánh giá sẽ được tiến hành. 

 

Người dùng sẽ cần phải kích hoạt tính năng đánh giá chất lượng cho sản phẩm mà mình sẽ sản xuất. Như bạn thấy thì hình bên dưới mô tả việc đánh giá chất lượng cần được thực hiện cho sản phẩm “Bàn làm việc”. Người dùng đã yêu cầu nhân viên kiểm tra về độ sắc nhọn của góc bàn

 

Nếu chất lượng của sản phẩm đạt yêu cầu thì nhân viên kiểm tra có thể nhấn “Đạt”. Người dùng cũng có thể xem đánh giá chất lượng này trong menu “Đánh giá chất lượng” cùng với các cập nhật về trạng thái của các đánh giá

 

Còn nếu chất lượng của sản phẩm không đạt yêu cầu thì người dùng có thể tạo một cảnh báo chất lượng để chuyển đến bộ phận khác liên quan nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục và phòng ngừa: 

 
 


Tổng quan về chất lượng


Khi xem mô đun Chất lượng, bảng điều khiển sẽ mô tả trạng thái của các đánh giá chất lượng do người dùng thực hiện. Nếu đánh giá chất lượng thành công và đạt yêu cầu, người dùng có thể thấy được trạng thái của đánh giá đó ở cột “Đã giải quyết”

 

Việc cảnh báo chất lượng và đánh giá chất lượng có thể là một nguồn giá trị để xác định và hiểu được các sai sót trong quá trình sản xuất để giúp cho người dùng thực hiện các sửa chữa cũng như hành động phù hợp nhằm duy trì tiêu chuẩn và chất lượng của sản phẩm. 

Thiết lập cảnh báo
chất lượng cho một đơn sản xuất với Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 3 tháng 11, 2020

Chia sẻ bài viết này