Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số


Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng không thể bỏ qua trong kinh doanh hiện đại. Các doanh nghiệp đang tận dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ để cải thiện hiệu suất hoạt động và tạo ra lợi nhuận bền vững. Trong quá trình này, vai trò của giám đốc tài chính trở nên vô cùng quan trọng, đóng góp không thể thiếu cho sự thành công của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là quá trình sử dụng công nghệ số hóa để cải thiện và thay đổi toàn bộ khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các ứng dụng di động để tối ưu hóa quy trình, tăng cường trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất lao động.

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số

Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính là gì? Giám đốc tài chính (CFO - Chief Financial Officer) là người đứng đầu bộ phận tài chính trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Vai trò của giám đốc tài chính không chỉ giới hạn trong việc quản lý tài chính, mà còn mở rộng ra việc phân tích, lập kế hoạch tài chính và tham gia vào quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Giám đốc tài chính có trách nhiệm đảm bảo rằng tài chính của tổ chức được quản lý một cách hiệu quả và bền vững.

Giám đốc tài chính và chuyển đổi số

Ngày nay, khi mà các doanh nghiệp đang dần từ bỏ các phương thức vận hành quản lý truyền thống và hướng đến việc chuyển đổi để hoạt động hiệu quả hơn, các giám đốc tài chính ngày càng được yêu cầu phải dẫn đầu tổ chức và bộ phận kế toán trong các giai đoạn chuyển đổi số. 

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số

Việc các giám đốc tài chính không còn chỉ đơn giản là xử lý các con số và báo cáo về hiệu quả tài chính nữa, giờ đây họ còn phải hiểu rõ về cách sử dụng công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả trong công ty của mình.  Để là được điều này, đòi hỏi các giám đốc tài chính phải luôn thay đổi kỹ năng quản lý của mình cũng như bổ sung các kiến ​​thức trong lĩnh vực như phát triển phần mềm, triển khai hệ thống và phân tích big data. 

Cho dù đó là việc phát triển kế hoạch chiến lược cho chuyển đổi số, giám sát việc triển khai các hệ thống mới hay giám sát hiệu suất so với các mục tiêu, giám đốc tài chính đều cần phải đứng đầu trong mọi vấn đề.

Trong nội dung tiếp theo, Onnet Consulting sẽ đưa ra một số câu hỏi và câu trả lời quan trọng để giúp bạn hiểu hơn về vai trò của giám đốc tài chính trong chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số là gì?

Vai trò chính của giám đốc tài chính là đảm bảo rằng các nguồn tài chính của công ty được sử dụng tốt nhất để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Giám đốc tài chính phải đảm bảo rằng các khoản đầu tư được thực hiện một cách khôn ngoan và rủi ro được quản lý tốt nhất. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn và triển khai các công nghệ mới cũng như đo lường kết quả. Điều này đòi hỏi phải làm việc với các thành viên khác trong ban điều hành để phát triển chiến lược, lộ trình và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số.

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch và đảm bảo rằng nó vẫn đi đúng hướng. Vì chuyển đổi số có thể là một quá trình phức tạp và nhiều mặt, Giám đốc tài chính phải là một nhà lãnh đạo hiểu biết và giàu kinh nghiệm để đảm bảo sự thành công của nó và có thể điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đáp ứng với các điều kiện thay đổi. Cuối cùng, giám đốc tài chính phải đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi số thành công và mang lại giá trị lâu dài cho công ty.

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số

Lợi ích của chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là một trong những sáng kiến ​​quan trọng nhất mà một công ty có thể thực hiện trong môi trường kinh doanh ngày nay. Theo định nghĩa, chuyển đổi số là quá trình sử dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến. Mặc dù lợi ích của chuyển đổi số là rất nhiều, nhưng một số lợi ích quan trọng nhất bao gồm tăng hiệu quả, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nguồn doanh thu mới. Với tư cách là Giám đốc tài chính của một công ty, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tổ chức đang khai thác tối đa tiềm năng của những lợi ích này. 

Đầu tiên, chuyển đổi số có thể giúp tăng hiệu quả bằng cách tự động hóa các quy trình thủ công và giảm sai sót. Nó có thể giúp công ty thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn, giúp xác định các vấn đề cần cải thiện một cách dễ dàng hơn. 

Về mặt nâng cao trải nghiệm của khách hàng, chuyển đổi số có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng, đồng thời phát triển các giải pháp mục tiêu. 

Cuối cùng là số hóa cũng có thể mở ra các nguồn doanh thu mới bằng cách cho phép công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới hoặc tiếp cận các thị trường mới. Giám đốc tài chính phải có tầm nhìn chiến lược về cách tổ chức của bạn có thể tận dụng những cơ hội này.

Rủi ro liên quan đến chuyển đổi số là gì? 

Ngày nay, hầu hết mọi doanh nghiệp đều cố gắng bắt kịp những công nghệ, xu hướng mới nhất và ngày càng chuyển sang các giải pháp số để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, tuy nhiên quá trình này không phải là không có rủi ro.

Một trong những rủi ro lớn nhất liên quan đến chuyển đổi số là bảo mật dữ liệu. Khi các doanh nghiệp thu thập và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn, bạn sẽ trở nên dễ bị tấn công mạng hơn. Giám đốc tài chính phải hợp tác với bộ phận CNTT của công ty để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ đúng cách.

Các rủi ro khác bao gồm những thách thức về tuân thủ khi các doanh nghiệp cố gắng đáp ứng các quy định mới, khả năng gian lận tài chính và không có khả năng tận dụng tối đa các cơ hội mới nếu bạn không có đủ kỹ năng và nguồn lực phù hợp.

Giám đốc tài chính có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến chuyển đổi số như thế nào?

Các công ty cần có sẵn chiến lược quản lý rủi ro  trước khi kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào hành trình chuyển đổi số. Mặc dù chuyển đổi số có thể giúp các tổ chức trở nên linh hoạt và đổi mới hơn nhưng nó cũng có thể làm cho bạn phải đối mặt với những mối đe dọa bảo mật mới và các rủi ro hoạt động. Đây là nơi mà các giám đốc tài chínhcó thể đóng một vai trò quan trọng để giúp xác định rủi ro và đảm bảo rằng nguồn lực đủ để giảm thiểu chú

Với tư cách là giám đốc tài chính, bạn có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này bằng cách phối hợp chặt chẽ với CIO để đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ cho vấn đề bảo mật và bằng cách phát triển các kế hoạch dự phòng tốt. Bạn cũng có thể giúp nâng cao nhận thức về rủi ro của ban quản lý cấp cao và ban giám đốc, đồng thời làm việc với CEO và các lãnh đạo cấp cao khác để xác định và đánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch giảm thiểu và theo dõi tiến độ.

Bằng cách áp dụng cách tiếp cận chủ động để quản lý rủi ro, giám đốc tài chính có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công. Ngoài ra, giám đốc tài chính có thể giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội mới bằng cách đầu tư vào đúng người và đúng công nghệ.

Những thách thức giám đốc tài chính đối mặt khi dẫn đầu quá trình chuyển đổi số là gì?

Một trong những thách thức lớn nhất là quản lý ngân sách. Chuyển đổi số có thể tốn kém và không phải lúc nào cũng rõ ràng về ROI sẽ đạt được. Vai trò của giám đốc tài chính là đảm bảo sự ổn định tài chính của công ty, do đó, việc quản lý ngân sách cho chuyển đổi số có nghĩa là ngân sách phải được giám sát và nguồn vốn phải được phân bổ một cách khôn ngoan.

Giám đốc tài chính đứng đầu quá trình chuyển đổi của công ty cần chuẩn bị cho khả năng gây ra sự đảo lộn đối với các mô hình kinh doanh hiện tại và phải sẵn sàng quản lý chúng. Ví dụ, việc áp dụng công nghệ mới có thể khiến các phương pháp kế toán cũ trở nên lỗi thời. Bạn phải luôn cập nhật các xu hướng và sự phát triển công nghệ mới nhất để đảm bảo rằng quyết định ​​chuyển đổi số của công ty đang đi đúng hướng.

Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số

Làm thế nào giám đốc tài chính có thể đảm bảo rằng chuyển đổi số thành công?

Đầu tiên và quan trọng nhất là phải hiểu rõ ràng về những gì chuyển đổi số đòi hỏi. Khi điều đó đã được xác định rõ ràng, giám đốc tài chính có thể làm việc với các thành viên khác trong ban điều hành để phát triển chiến lược nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI). Sau đó, vấn đề chỉ đơn giản là đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp được phân bổ và tiến trình đó được theo dõi thường xuyên.

Để duy trì sự dẫn đầu và đảm bảo thành công, việc hiểu rõ về dữ liệu của tổ chức và sử dụng dữ liệu này để hỗ trợ quyết định và thúc đẩy sự thay đổi là vô cùng quan trọng. Bạn nên có một chiến lược rõ ràng cho quản lý dữ liệu. Chiến lược này nên được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức và các bên liên quan. Nếu không có sự hiểu biết về dữ liệu và chiến lược được xác định rõ ràng, sẽ khó có thể chuyển đổi kỹ thuật số thành công.

Giám đốc tài chính nên sử dụng số liệu nào để đo lường thành công khi dẫn đầu quá trình chuyển đổi số?

Các chỉ số và KPI sẽ phần lớn phụ thuộc vào loại hình chuyển đổi và hồ sơ của công ty. Nhưng nhìn chung, có một số số liệu chính mà các giám đốc tài chính có thể tập trung vào.

Đầu tiên, bạn nên theo dõi xem mình có thể triển khai các công nghệ và quy trình mới nhanh như thế nào. Thứ hai, bạn nên theo dõi mức độ hài lòng của nhân viên, vì những nhân viên hạnh phúc có nhiều khả năng trở thành những nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Và cuối cùng, bạn nên giám sát tác động tài chính của các quyết định ​​chuyển đổi số, bao gồm cả chi phí trực tiếp khi triển khai hệ thống mới và chi phí gián tiếp liên quan đến việc tăng năng suất của nhân viên.

Ví dụ: một số số liệu khác bao gồm mức độ hài lòng của khách hàng có thể được đo lường thông qua khảo sát hoặc biểu mẫu phản hồi của khách hàng hoặc lưu lượng truy cập trang web có thể được theo dõi bằng các công cụ phân tích như Google Analytics.

Một số lỗi phổ biến mà giám đốc tài chính nên tránh khi dẫn đầu quá trình chuyển đổi số là gì?

Dưới đây là một số lỗi phổ biến nên tránh trong quá trình chuyển đổi số:

  1. Bỏ qua tác động tài chính của chuyển đổi số: Một quá trình chuyển đổi số thành công đòi hỏi nguồn vốn đủ, vì vậy các giám đốc tài chính cần xem xét tác động tài chính của cam kết đó.

  2. Không đồng bộ chuyển số với mục tiêu kinh doanh: Chuyển đối số nên được chiến lược hóa và đồng bộ với mục tiêu kinh doanh để thành công. Nếu không, nó có thể trở thành một quá trình tốn kém và tốn thời gian mà không mang lại lợi ích cụ thể.

  3. Đánh giá thấp mức độ phức tạp của chuyển đổi số: Tuỳ theo quy mô và đặc thù của công ty nhưng nhìn chung chuyển đổi số là một hoạt động phức tạp đến rất phức tạp. Vì vậy giám đốc tài chính cần đảm bảo họ hiểu rõ tất cả các yếu tố đang cần thay đổi trước khi bắt đầu. Hơn nữa, hãy chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể phát sinh.

  4. Quên đi yếu tố con người: Một quá trình chuyển đổi số có thể đòi hỏi thay đổi cách làm việc của nhân viên, vì vậy xem xét yếu tố con người khi lập kế hoạch và triển khai chiến lược là vô cùng quan trọng. Đảm bảo toàn bộ công ty tham gia, nếu không có sự ủng hộ từ tất cả mọi người, việc triển khai công nghệ và quy trình mới sẽ khó thành công.

Kết luận

Vai trò của giám đốc tài chính đang thay đổi nhanh chóng khi các doanh nghiệp trải qua quá trình chuyển đổi số. Để bắt kịp với những thay đổi liên tục, các giám đốc tài chính phải đảm nhận các trách nhiệm mới và tham gia một vai trò chủ động hơn trong quá trình chuyển đổi.  Dẫn dắt thành công công ty qua giai đoạn khó khăn này có thể mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp muốn duy trì ưu thế trong môi trường cạnh tranh ngày nay.

Trong khi nhiều ngành công nghiệp đã trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa quy trình kinh doanh của họ thì bộ phận tài chính và kế toán của các công ty lại thay đổi tương đối chậm chạp. Tuy nhiên, điều này đang bắt đầu thay đổi khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc số hóa quy trình tài chính của mình. 

Có một số lợi ích khi số hóa các bộ phận tài chính và kế toán: 

  • Giúp cải thiện độ chính xác và hiệu quả bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ được thực hiện thủ công theo cách truyền thống.
  • Giúp giảm chi phí bằng cách loại bỏ nhu cầu về tài liệu giấy và lưu trữ.
  • Giúp cải thiện việc ra quyết định bằng cách cung cấp cho nhân viên khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Tại Onnet Consulting, chúng tôi cung cấp giải pháp giúp số hoá doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi tại đây!

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Vai trò của giám đốc tài chính trong chuyển đổi số
Minh Ngoc 31 tháng 8, 2023

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại