AHT Tech (Onnet Consulting) và Liferay tài trợ DX Summit 2024

AHT Tech (Onnet Consulting) và Liferay trở thành nhà tài trợ Triển lãm DX Summit 2024

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới, hướng tới phát triển bền vững.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai chuyển đổi quan trọng nhất để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045. Số hoá toàn diện sẽ là nền tảng của một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và có sức chống chịu cao. Chuyển đổi số tạo ra kinh tế số và kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng chính.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực khác chính là hiện đại hóa.

Năm 2024, với mục tiêu đồng hành cùng Đảng và Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và truyền thông với chủ đề “Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh - Phát triển kinh tế số” trong hai ngày 28-29/5/2024 tại Hà Nội. 

Diễn đàn sẽ cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số xanh, xây dựng, kết nối, thông tin chính sách, tiêu chuẩn xanh trong khu vực và trên thế giới, thảo luận về các lĩnh vực Chuyển đổi số chuyển đổi xanh và Công nghệ tạo ra những giá trị mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế số và bền vững.

Các hoạt động chính gồm: 

  • Phiên khai mạc và 06 hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực trọng tâm như: 
  • Quản trị và vận hành hiệu quả trong doanh nghiệp, tổ chức dựa trên dữ liệu, Chuyển đổi số - xanh trong sản xuất công nghiệp.
  • Tài chính xanh,Thương mại điện tử, Digital Trust.
  • Hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn, AI & IoT, Hạ tầng 5G và các giải pháp công nghệ về kết nối và phân tích dữ liệu.

Bên cạnh các phiên hội nghị còn có các hoạt động bên lề như: Triển lãm Nền tảng giải pháp số và Hoạt động kết nối cung cầu/ Tư vấn chuyển đổi số.

AHT Tech (Onnet Consulting) và Liferay - với vai trò đơn vị tài trợ sẽ có những chia sẻ và gian hàng trưng bày sản phẩm tại Triển lãm DX Summit 2024. Trân trọng kính mời Quý Khách hàng/ Đối tác tham dự Diễn đàn với thông tin như sau:

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
AHT Tech (Onnet Consulting) và Liferay trở thành nhà tài trợ Triển lãm DX Summit 2024
Minh Ngoc 27 tháng 5, 2024

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại