Kick-off Dự án Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Đạt Phương Group

Kick-off Dự án Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Tập đoàn Đạt Phương


Ngày 28/02/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (Đạt Phương Group) và Công ty cổ phần tư vấn Onnet Việt Nam (Onnet Consulting) đã tổ chức buổi lễ Kick-off Dự án Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Tập đoàn Đạt Phương. Tham dự sự kiện có đại diện Ban lãnh đạo cùng các thành viên đội dự án của hai bên.Thành lập ngày 12/3/2002, trải qua hơn 2 thập kỷ phát triển, Đạt Phương là Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Bất động sản Bền vững với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư năng lượng, tiên phong kiến tạo các sản phẩm bất động sản hòa hợp với thiên nhiên. Đạt Phương ghi dấu ấn bởi chất lượng toàn diện về công trình và dịch vụ, mang lại sự hài lòng và giá trị đích thực cho cư dân, nhà đầu tư, cộng đồng, môi trường và xã hội.

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang thay đổi mọi khía cạnh của đời sống kinh doanh, Đạt Phương Group quyết không để mình bị bỏ lại phía sau. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, quản lý và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả là mục tiêu quan trọng mà Tập đoàn đã đề ra cho giai đoạn này.

Để đạt được mục tiêu đó, Đạt Phương Group đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp và trao đổi với các đơn vị tư vấn triển khai hàng đầu tại Việt Nam. Cuối cùng, ban lãnh đạo của công ty đã quyết định hợp tác với Onnet Consulting vì năng lực và kinh nghiệm đã được chứng minh của công ty trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và trong khu vực chuyển đổi số thành công.Trong khuôn khổ buổi lễ Kick-off, đại diện Onnet Consulting và Đạt Phương Group đã trao đổi và thống nhất về tổng quan, mục tiêu, phạm vi và kế hoạch khung của Dự án. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của từng cá nhân trong dự án này cũng là nội dung quan trọng được thông qua.

Với dự án này, Onnet Consulting và Đạt Phương Group đã đề ra 2 mục tiêu chính cần đạt được gồm: 

  • Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Đạt Phương Group, từ đó xây dựng lộ trình trong ngắn, trung và dài hạn của việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất công việc, tăng cường quản trị và lợi thế cạnh tranh.
  • Đánh giá được hiện trạng các nhu cầu của Tập đoàn Đạt Phương trong công tác tổ chức, quản trị & khai thác dữ liệu (trên các tiêu chí như hạ tầng, hệ thống & con người). Tư vấn về giải pháp xây dựng, tổ chức và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Về phạm vi, dự án sẽ bao gồm các hạng mục nghiệp vụ liên quan sau:

  • Khối thi công xây dựng: Khảo sát đánh giá chuỗi nghiệp vụ quản lý Kế toán, Hợp nhất dữ liệu, đấu thầu dự án xây lắp, Tài sản, nhân sự,...
  • Khối bất động sản: Khảo sát đánh giá Chuỗi nghiệp vụ QL đầu tư dự án bất động sản, kinh doanh bất động sản.
  • Dữ liệu & Quản trị: Hệ thống Data warehouse, báo cáo quản trị & mô hình dự báo.


Dự án Xây dựng chiến lược chuyển đổi số của Đạt Phương Group dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 tháng. Sau khi hoàn thành, hai bên kỳ vọng sẽ có được trong tay Danh sách sáng kiến số, Lộ trình chuyển đổi số và Đề án chuyển đổi số cho các sáng kiến số thuộc giai đoạn 1 cho Tập đoàn.

Triển khai thành công Dự án là bước đi quan trọng trong chiến lược tái cơ cấu và phát triển kinh doanh, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số mạnh mẽ đang diễn ra tại Đạt Phương Group.

Ngay sau buổi lễ, các thành viên liên quan của cả Onnet Consulting lẫn Đạt Phương Group đã bắt tay vào công việc để đảm bảo đúng tiến độ dự án đã đề ra.

Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Kick-off Dự án Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Tập đoàn Đạt Phương
Minh Ngoc 28 tháng 2, 2024

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại