How to Import and Export data in Odoo

Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Nhập và xuất dữ liệu là một trong những chức năng cơ bản trong Odoo vì nó được ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau trong quá trình hoạt động.

Nhập và xuất dữ liệu là một trong những chức năng cơ bản trong Odoo vì nó được ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau trong quá trình hoạt động.

Hệ thống báo cáo và phân tích của Odoo ERP thường quan tâm đến thông tin và dữ liệu mà nó thu thập từ khách hàng. Odoo lưu trữ và xử lý thông tin của một doanh nghiệp một cách có hệ thống để cung cấp đầu ra chính xác. Trong trường hợp triển khai Odoo, doanh nghiệp muốn nhập tất cả dữ liệu trước đây vào hệ thống.

Trong Odoo, người dùng có thể nhập bất kỳ loại dữ liệu nào ở các định dạng khác nhau. Theo mặc định, Odoo nhập dữ liệu về bất kỳ doanh nghiệp nào bằng định dạng Excel (.xlsx) hoặc CSV (.csv). Người dùng có thể dễ dàng nhập các thông tin chi tiết như danh bạ, sản phẩm, bảng sao kê ngân hàng, sổ nhật ký và đơn đặt hàng vào Odoo.

Trong bài viết này, Onnet Consulting sẽ hướng dẫn cho bạn cách các tính năng nhập và xuất dữ liệu trong Odoo.

Cách xuất dữ liệu trong Odoo 15

Hãy bắt đầu với “EXPORT”, để xuất một tập hợp dữ liệu sang Odoo, bạn chỉ cần chọn tệp dữ liệu tương ứng ở định dạng .csv hoặc .xlsx và tải nó lên.

Các bước thực hiện: Chuyển đến Phân hệ bán hàng> Đơn hàng> Hành động> Xuất. Để tham khảo, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Khi bạn nhấp vào nút xuất, bạn có thể thấy biểu mẫu sẽ bật lên, để tham khảo, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu mới vào các tệp đã xuất.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Vì vậy, tệp được xuất ra sẽ như thế này và chúng tôi sẽ thêm dữ liệu mới vào đó.

Cách nhập dữ liệu trong Odoo 15

Để làm điều này, hãy chuyển đến Mô-đun bán hàng và xem trang tổng quan. Để tham khảo, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Sau đó, chuyển đến tùy chọn yêu thích, bạn sẽ thấy tùy chọn “Nhập bản ghi”. Để tham khảo, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Chúng ta có thể tải tệp Excel hoặc tệp CSV để nhập dữ liệu vào Odoo.

nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15

Sau đó nhấp vào nút “Tải tệp lên” để tải tệp lên.

Thông qua quá trình này, bạn có thể nhập và xuất dữ liệu trong Odoo.

Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu trong Odoo 15
Minh Ngoc 5 January, 2022

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại