Odoo 15 Marketing: New Features

Odoo 15 Marketing: Tính năng mới

Odoo 15 bổ sung các tính năng mới hỗ trợ email marketing, sms marketing

Các ứng dụng marketing của Odoo trong Odoo 15 không có nhiều thay đổi lớn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, nhiều cải tiến kỹ thuật đã được thực hiện để gửi e-mail và tin nhắn SMS hiệu quả hơn.

Những cải tiến về việc phân tích hiệu quả về các email, tin nhắn đã được gửi cũng được bổ sung trong phiên bản này.

Một số tính năng mới trong Odoo 15 được liệt kê dưới đây.

social media

1. Social Marketing

Instagram và Youtube đã được thêm vào các kênh truyền thông xã hội có thể để đăng ảnh hoặc video.

odoo 15 marketing

2. Các blocks dựng web có sẵn trong email marketing

Tất cả các blocks có sẵn cho trang web hiện cũng có thể được sử dụng để tạo chiến dịch tiếp thị qua email. Vì vậy, bạn có nhiều lựa chọn hơn cho thiết kế chiến dịch email của mình.

odoo 15 marketing

3. Template mail tùy chọn

Một mẫu template mail trống giúp bạn thoải mái thiết kế email của mình dựa trên các blocks có sẵn.

4. Các tùy chọn khác

Thực hiện lựa chọn các địa chỉ liên lạc đã được mở rộng với khả năng gửi e-mail đến các địa chỉ liên lạc có đăng ký.

Odoo 15 Marketing: Tính năng mới
Minh Ngoc 5 October, 2021

Chia sẻ bài viết này