Tuyển dụng nhân viên trong mùa đại dịch cùng với Odoo | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner

Tuyển dụng nhân viên trong mùa đại dịch cùng với Odoo

Blog này sẽ mô tả quá trình tuyển dụng có thể hoạt động như thế nào với Odoo trong đại dịch này.

Tác động của đại dịch đã làm gián đoạn thế giới như chúng ta biết và đã áp đặt một bình thường mới cho hoạt động của các hoạt động. Ngày nay, chúng tôi duy trì cách xa xã hội, thực hành tự vệ sinh cùng với một cuộc sống hoàn toàn hướng về gia đình bằng cách chỉ ra khỏi nhà vào những thời điểm cần thiết, hy vọng rằng điều này sẽ sớm kết thúc và chúng tôi sẽ có thể trở lại hoạt động bình thường. Tính đến ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua hơn một năm với tình hình đại dịch trên thế giới và các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã thích nghi với điều kiện bình thường mới và đang tiếp tục hoạt động.

Các chiến lược kinh doanh mới, cũng như phương pháp luận chức năng, đã được các tổ chức áp dụng để phấn đấu hướng tới sự xuất sắc trong đại dịch này.

Một khía cạnh khác mà thế giới đang phải đối mặt với một tác động lớn là khía cạnh việc làm của công dân và việc thuê nhân viên cho tổ chức. Quá trình phỏng vấn đã thích ứng với các cuộc gọi Zoom cũng như các cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Tuy nhiên, các tổ chức đang gặp phải tình trạng khó quản lý trong quá trình tuyển dụng do danh sách dài các ứng viên đăng ký cho các vị trí công việc. Ngày nay, chúng tôi có nhiều công cụ phần mềm nổi bật khác nhau có thể được sử dụng để quản lý các hoạt động tuyển dụng của các công ty.

Phần mềm lập kế hoạch doanh nghiệp và nguồn lực là các giải pháp quản lý kinh doanh nổi bật cung cấp cho bạn các công cụ quản lý có khả năng cũng như các tùy chọn hoạt động để thực hiện các hoạt động nhân sự và chức năng tuyển dụng. Với phần mềm này, bạn có thể thực hiện các quy trình tuyển dụng trực tuyến không phức tạp với nhiều giai đoạn phỏng vấn cũng như quy trình tuyển dụng để tiếp cận ứng viên phù hợp cho hoạt động của bạn.

Odoo là một trong những giải pháp ERP cho phép bạn xác định một quy trình tuyển dụng hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ quản lý nhân sự được chỉ định. Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở với thiết kế mô-đun cho các hoạt động do đó cung cấp cho chúng các mô-đun chuyên dụng để hoạt động. Các mô-đun hoạt động chuyên dụng này sẽ cung cấp cho bạn khả năng hoạt động trên tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty. Các hoạt động nhân sự của tổ chức của bạn được kiểm soát với Odoo bằng cách sử dụng mô-đun Tuyển dụng chuyên dụng có sẵn trong nền tảng Odoo.

Blog này sẽ mô tả quá trình tuyển dụng có thể hoạt động như thế nào với Odoo trong đại dịch này.

Các khía cạnh của giải pháp phần mềm quản lý hoạt động nhân sự Odoo là phù hợp nhất cho bất kỳ công ty nào vì các mô-đun xử lý sẽ hữu ích cho quá trình tuyển dụng vào bảng lương nhân viên cũng như các khía cạnh từ chức. Tác động của đại dịch đã làm gián đoạn quy trình tuyển dụng bình thường và các tổ chức đã bật các phương tiện trực tuyến để thực hiện các cuộc phỏng vấn cũng như thực hiện quy trình tuyển dụng.

Với Odoo, bạn có thể tiến hành tuyển dụng nhân viên trực tuyến và quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng. Để tiến hành đăng tuyển dụng trực tuyến và thực hiện quy trình tuyển dụng, ban đầu bạn nên bật tùy chọn đăng tuyển trực tuyến có sẵn trong menu cài đặt của mô-đun tuyển dụng như được mô tả trong ảnh chụp màn hình sau và cuối cùng, lưu menu.


Bây giờ bạn có thể tạo một tin tuyển dụng mới bằng cách chọn menu Tin tuyển dụng có sẵn trong tab Cấu hình và bạn sẽ được mô tả với cửa sổ như được mô tả trong hình sau. Tại đây, tất cả các tin tuyển dụng đang diễn ra cũng như trước đó sẽ được mô tả và bạn có thể tạo một tin tuyển dụng mới bằng cách chọn tùy chọn Tạo sẵn.


Trong cửa sổ tạo tin tuyển dụng, bạn có thể cung cấp tên của Vị trí công việc và thiết kế mô tả tương tự. Hơn nữa, trong menu tuyển dụng, bạn có thể chỉ định công ty, trang web, phòng ban và Vị trí công việc. Ngoài ra, có thể xác định Nhân viên mới dự kiến, Mẫu hợp đồng, Mẫu phỏng vấn cũng như Người tuyển dụng.


Sau khi lưu Tin tuyển dụng, bạn có thể xem công việc tương ứng đang được mô tả trên trang web của công ty. Trong cửa sổ Công việc như được mô tả trong hình ảnh sau đây. Trong trường hợp bạn chưa có trang Việc làm, bạn có thể tạo một trang mới bằng cách chọn tùy chọn mới có sẵn và chọn để tạo một trang. Và sau đó các tin tuyển dụng được mô tả ở phần cuối của nền tảng sẽ được tự động gán cho nó.


Tại đây, các ứng viên có thể chọn tin tuyển dụng tương ứng và chọn nó để có được đầy đủ thông tin liên quan đến nó đã được bạn mô tả ở phần cuối phía sau của nền tảng. Hơn nữa, họ có thể chọn các tùy chọn Áp dụng ngay và sẽ được chuyển hướng đến cửa sổ biểu mẫu đăng ký.


Hình ảnh sau đây mô tả cửa sổ ứng dụng của công việc tương ứng. Các hằng số của ứng dụng có thể được mô tả bằng cách sử dụng tùy chọn chỉnh sửa trang web. Tại đây các thành phần mới có thể được thêm vào và các thành phần hiện có có thể được gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa.


Bây giờ trong menu Tin tuyển dụng của mô-đun Tuyển dụng, ứng dụng tương ứng sẽ được cung cấp sẽ được mô tả dưới tin tuyển dụng tương ứng như được mô tả trong hình ảnh sau đây.


Bạn có thể chọn tin tuyển dụng tương ứng và sẽ được mô tả cùng với ứng dụng về công việc đã được mô tả dựa trên các giai đoạn mà họ đã hoàn thành. Hơn nữa, các giai đoạn được mô tả ở đây có thể được thêm, bớt cũng như sửa đổi. Ngoài ra, mỗi ứng dụng có thể được chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác chỉ bằng cách xem và kéo. Các giai đoạn khác nhau của quy trình tuyển dụng nhân viên có thể do bạn xác định và quy trình này có thể theo nhu cầu của bạn và quy trình phỏng vấn đã xác định.


Hơn nữa, mô-đun tuyển dụng Odoo có một menu báo cáo nâng cao, nơi các báo cáo khác nhau về quá trình tuyển dụng được xác định. Tại đây, báo cáo có thể được lọc và nhóm lại để có được các báo cáo định lượng mong muốn.


Ngoài ra, bạn có thể cấu hình nhiều phương tiện khác nhau cho các ứng dụng việc làm như Email, Facebook, Linkedin hoặc bất kỳ trang web đăng tuyển nào khác được cấu hình với Odoo. Do đó, khi các ứng viên nộp đơn thông qua các phương tiện đó, đơn xin việc cũng sẽ được mô tả trong nền tảng Odoo. Khía cạnh báo cáo mà phương tiện thông qua đơn xin việc nhận được cũng được mô tả.

Tất cả các mục đích và hoạt động tuyển dụng đều được thực hiện trực tuyến bằng nền tảng Odoo bằng cách sử dụng các công cụ được cấu hình khác nhau và các tùy chọn chức năng có sẵn trong chính Odoo ERP.

Nguồn: Cybrosys

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.


Tuyển dụng nhân viên trong mùa đại dịch cùng với Odoo
Minh Ngoc 4 June, 2021

Chia sẻ bài viết này