ERP Solution For Food and Beverage (F&B) Industry

Odoo helps manage the entire food & beverage business with a comprehensive system for customer service, inventory, finance, production, human resources and more..

Request for a demo

Giải pháp ERP ngành thực phẩm và đồ uống

Challenges in F&B

 Lãng phí trong mua hàng khi không kiểm soát được nhu cầu sản xuất, hạn sử dụng của nguyên liệu, sản phẩm

 Không nắm được tình hình tồn kho khi có quá nhiều lô hàng với hạn sử dụng khác nhau

 Khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành.

 Không truy nguyên được nguồn gốc chất lượng sản phẩm

 Khó kiểm soát tình hình kinh doanh, nợ xấu của khách hàng...

Quản lý ngành thực phẩm và đồ uống với giải pháp Odoo

Inventory management

Smart inventory management with QR code & Barcode technology. Optimizing raw material and food inventory in each production stage.

Purchase management

Providing traceability of ingredients makes the process of recalling and handling defective and damaged foods easy .

Production Management 

Management of marine recipes, production stages. Generate standards to meet food safety requirements.

Sales Management​

Manage quotes, orders, sales team and distributors. Modern POS integration for retail stores​

eCommerce

Professional website builder to help F&B businesses with full ecommerce functionality​

Human Resource Management​

Effective human resource management: timekeeping, overtime, work, allowances, etc. Reduce data entry errors in the timekeeping and payroll process. .

Marketing

Integrated Social marketing, Email marketing, SMS marketing. Maximum support for food & beverage businesses to reach and attract potential customers effectively.

Financial management​

ng...củaManage cash flow, revenue, customer debt, etc. of food & beverage businesses effectively. Support real-time report viewing and exporting.

Our Strategic Partners

Success Stories:

Cuoi Corner

Cuội Corner có mô hình hoạt động đa dạng gồm: Cuội Coffe & Juice (Chuỗi cà phê), Cuội Snack & Beer (Nhà hàng beer và fastfood), Cơm nhà Cuội. Chính vì vậy BLĐ công ty hiểu được tầm quan trọng của việc có được một hệ thống quản lý có tính đồng bộ để quản lý hiệu quả nhất.

Together with Onnet Consulting, they have implemented Odoo's modules including: POS, CRM, Sales, Inventory, Accounting, Invoice, Purchase, Project, Timesheet, Website, Events, Studio, Approvals, Time-off, Planning, Helpdesk, Elearning, Appraisals, Manufacturing.

This implementation has brought positive results for Cuoi Corner in managing and managing all its production and business activities.


Tìm hiểu thêm

Feedbacks of Our F&B Clients

Food & Beverage brands have successfully digitalized
with Odoo 


ONNET THẤU HIỂU NHU CẦU QUẢN LÝ PHỨC TẠP

of food & beverage manufacturing and providing enterprises

Chuỗi nhà hàng
 Restaurants
Chuỗi cửa hàng thực phẩm
Food Providers
Bakery
Bakery
Chăn nuôi và chế biến thực phẩm
Animal husbandry and food processing 
Sản xuất nước giải khát, bia, rượu
 Producing soft drinks, beer, wine
Processing of seafood for export​
Processing of seafood for export​
Producing convenience food​
Producing convenience food​
Sản xuất phụ gia, hương liệu thực phẩm
Production of additives, food flavorings