Giải pháp quản lý ngành giáo dục và đào tạo

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hệ thống Odoo ERP giúp cho nhà trường giảm tải khối lượng giấy tờ, thúc đẩy bảo vệ môi trường thì công nghệ tiên tiến được cho là sẽ giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, hiện đại hóa việc xử lý dữ liệu, tăng cường quy trình lập kế hoach – quản lý sinh viên, học sinh, giáo trình giảng dạy , các khóa học, thư viện, y tế….

 ĐỌC CÂU CHUYỆN TRIỂN KHAI ODOO ĐẶT LỊCH TƯ VẤN NGAY HÔM NAY

1
Hệ thống
200+
Ứng dụng
↗45%
Năng suất lao động
↗64%
Trung bình mức độ hài lòng của khách hàng sau khi triển khai thành công

Giải pháp quản lý khách hàng

   Lưu trữ, phân loại theo từng trạng thái hay cấp độ học viên giúp các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết, quản trị các trải nghiệm cũng như Up-sell, Cross-sell trở nên dễ dàng.

  Nhắc lại, duy trì với khách hàng về cơ sở giáo dục, đào tạo thúc đẩy sử dụng dịch vụ và trải nghiệm những ưu đãi.

  Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng tính chuyên nghiệp trong quá trình xử lý công việc.

   Giúp quản lý danh sách khách hàng, học viên một cách khoa học và linh hoạt.

ONNET THẤU HIỂU NHU CẦU QUẢN LÝ PHỨC TẠP

của các doanh nghiệp giáo dục & đào tạo

Chuyển đổi số doanh nghiệp của bạn cùng với Onnet

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch 2 giờ tư vấn miễn phí ngay hôm nay