Tư vấn Odoo ERP cơ bản (EN/VN)

Tư vấn Odoo ERP cơ bản (EN/VN)

Bạn học về IT hoặc Quản trị kinh doanh. Công ty bạn muốn triển khai Odoo và bạn muốn tìm hiểu và học về giải pháp này? Khoá học này được thiết kế cho bạn

Private Course
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Antoine Dzung
Cập nhật gần nhất 15/10/2021
Completion Time 1 ngày 9 giờ 30 phút
Thành viên 15
Cơ sở
 • Giới thiệu về khoá học
 • Day 1: Introduction about Odoo / Different Odoo Versions
 • Day 2: Basic Odoo Functions & User Access Rights
  • Access Rights | Odoo Configuration
   10 xp
  • Multi company | Odoo Configuration
   10 xp
  • Onnet ERP Functional Consultant Course Day 2
   10 xp
  • Day 2: Basic Odoo Functions & User Access Rights
 • Day 3: Working with Data in Odoo
  • Contacts and Importing Data | Odoo Getting Started
   10 xp
  • Data Standardization
  • Onnet ERP Functional Consultant Course Day 3
   10 xp
  • Day 3: Working with data in Odoo
 • Day 4: CRM Module
  • Leads | Odoo CRM
   10 xp
  • Lead Generation | Odoo CRM
   10 xp
  • CRM Basics and Pipelines | Odoo CRM
   10 xp
  • Sales Teams | Odoo CRM
   10 xp
  • Onnet ERP Functional Consultant Course Day 4
   10 xp
  • Day 4: CRM Module
 • Day 5: Topic 2: Purchase Module Part 1
  • Purchase Basics and Your First Request for Quotation | Odoo Purchase
   10 xp
  • Units of Measures | Odoo Purchase
   Mới
  • Day 5 - Topic 2- Purchase Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
  • Day 5: Odoo Purchase (Part 1)
 • Day 6: Topic 2: Purchase Module Part 2
  • Call for Tenders | Odoo Purchase
   10 xp
  • Integrate Landed Costs | Odoo Purchase
   Mới
  • Day 6 - Topic 2 - Purchase Module Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 7: Topic 3: Sales Module Part 1
  • Sales Basics and Your First Quotation | Odoo Sales
  • Day 7 - Topic 3 - Sales Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 8: Topic 3: Sales Module Part 2
  • Dropshipping | Odoo Sales
  • Day 8 - Topic 3 - Sales Module Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
   Mới
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 8
   Mới
 • Day 9: Topic 4: Invoicing Module
  • Invoicing Basics - Sales Invoice | Odoo Invoicing
  • Day 9 - Topic 4 - Invoicing Module (Onnet Odoo FC Course)
   Mới
 • Day 10: Business Case 1
  • Branded T-shirts: Use Case | Odoo Use Cases
  • Convert your Prospects with a Great Demo
   Mới
  • Cách thực hiện một buổi Demo ấn tượng
   Mới
  • Thuyết phục khách hàng bằng 1 Demo Odoo xuất sắc
   Mới
  • Day 10 - Business Case 1 (Onnet Odoo FC Course)
   Mới
  • Team 1 - Project 1 - Custom Ink
   Mới
  • Team 2 - Pollar Bear T-Shirt Odoo Solution
   Mới
  • Team 3 - Business case 1 - DEME
   Mới
 • Day 11: Topic 5: Inventory Module Part 1
  • Inventory Basics & Your First Warehouse Operations | Odoo Inventory
   Mới
  • Managing Lots | Odoo Inventory
   Mới
  • Managing Serial Numbers | Odoo Inventory
   Mới
  • Picking Methods | Odoo Inventory
   Mới
  • Using Routes | Odoo Inventory
   Mới
  • Day 11 - Topic 5 - Inventory Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
   Mới
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 11
   Mới
 • Day 12: Topic 5: Inventory Module Part 2
  • Push & Pull Rules | Odoo Inventory
   Mới
  • Removal Strategies | Odoo Inventory
   Mới
  • Inventory Adjustment Techniques | Odoo Inventory
   Mới
 • Day 19: Business Case 2 (Topic 5,6,7,8,9)
  • Business Case: Multi-Warehouse Inventory Management
   Mới