Khoá đào tạo tư vấn nghiệp vụ Odoo
Tư vấn Odoo ERP cơ bản (EN/VN)

Tư vấn Odoo ERP cơ bản (EN/VN)

Bạn học về IT hoặc Quản trị kinh doanh. Công ty bạn muốn triển khai Odoo và bạn muốn tìm hiểu và học về giải pháp này? Khoá học này được thiết kế cho bạn

Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 06/01/2022
Thời gian hoàn thành 2 ngày 15 giờ 55 phút
Thành viên 78
Cơ bản
 • Giới thiệu về khoá học
  • Tổng quan về khoá học
 • Day 1: Introduction about Odoo / Different Odoo Versions
 • Day 2: Basic Odoo Functions & User Access Rights
 • Day 3: Working with Data in Odoo
  • Contacts and Importing Data | Odoo Getting Started
   10 xp
  • Data Standardization
  • Onnet ERP Functional Consultant Course Day 3
   10 xp
  • Day 3: Working with data in Odoo
 • Day 4: CRM Module
  • Leads | Odoo CRM
   10 xp
  • Lead Generation | Odoo CRM
   10 xp
  • CRM Basics and Pipelines | Odoo CRM
   10 xp
  • Sales Teams | Odoo CRM
   10 xp
  • Onnet ERP Functional Consultant Course Day 4
   10 xp
  • Day 4: CRM Module
 • Day 5: Topic 2: Purchase Module Part 1
  • Purchase Basics and Your First Request for Quotation | Odoo Purchase
   10 xp
  • Units of Measures | Odoo Purchase
   10 xp
  • Day 5 - Topic 2- Purchase Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
  • Xem trước
 • Day 6: Topic 2: Purchase Module Part 2
  • Call for Tenders | Odoo Purchase
   10 xp
  • Integrate Landed Costs | Odoo Purchase
   10 xp
  • Day 6 - Topic 2 - Purchase Module Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 7: Topic 3: Sales Module Part 1
  • Sales Basics and Your First Quotation | Odoo Sales
   10 xp
  • Day 7 - Topic 3 - Sales Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 8: Topic 3: Sales Module Part 2
  • Dropshipping | Odoo Sales
   10 xp
  • Day 8 - Topic 3 - Sales Module Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 8
 • Day 9: Topic 4: Invoicing Module
  • Invoicing Basics - Sales Invoice | Odoo Invoicing
   10 xp
  • Day 9 - Topic 4 - Invoicing Module (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 10: Business Case 1
  • Branded T-shirts: Use Case | Odoo Use Cases
  • Convert your Prospects with a Great Demo
  • Cách thực hiện một buổi Demo ấn tượng
  • Thuyết phục khách hàng bằng 1 Demo Odoo xuất sắc
  • Day 10 - Business Case 1 (Onnet Odoo FC Course)
  • Team 1 - Project 1 - Custom Ink
  • Team 2 - Pollar Bear T-Shirt Odoo Solution
  • Team 3 - Business case 1 - DEME
 • Day 11: Topic 5: Inventory Module Part 1
  • Inventory Basics & Your First Warehouse Operations | Odoo Inventory
   10 xp
  • Managing Lots | Odoo Inventory
   10 xp
  • Managing Serial Numbers | Odoo Inventory
   10 xp
  • Picking Methods | Odoo Inventory
   10 xp
  • Using Routes | Odoo Inventory
   10 xp
  • Day 11 - Topic 5 - Inventory Module Part 1 (Onnet Odoo FC Course)
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 11
 • Day 12: Topic 5: Inventory Module Part 2
  • Push & Pull Rules | Odoo Inventory
   10 xp
  • Removal Strategies | Odoo Inventory
   10 xp
  • Inventory Adjustment Techniques | Odoo Inventory
   10 xp
  • Day 12 - Topic 5 - Inventory Module Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 12
 • Day 13: Topic 6: Basic Accounting Knowledge
  • Accounting Overview | Odoo Accounting
   10 xp
  • Reports and Financial Statements | Odoo Accounting
   10 xp
  • [ACCOUNTING 101] The accounting logic
  • [ACCOUNTING 101] The debit/credit concept
  • Kế toán tài chính Session 1
  • Kế toán tài chính Session 1
  • Day 13 - Topic 6 - Basic Accounting Knowledge (Onnet Odoo FC Course)
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 13
 • Day 14: Topic 6: Financial Account Part 1
  • Accounting Basics | Odoo Accounting
   10 xp
  • Multi-currencies | Odoo Accounting
   10 xp
  • Closing The Fiscal Year | Odoo Accounting
   10 xp
  • Import your contacts & opening balances
  • [ACCOUNTING 101] Chart of Accounts & Account Types
  • [ACCOUNTING 101] The basic journal entries
  • [ACCOUNTING 101] The financial reports and the impact of journal entries on them
  • Kế toán tài chính Session 2
  • Kế toán tài chính Session 2
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 14
 • Day 15: Topic 6: Financial Account Part 2
  • Bank Statements and Reconciliation | Odoo Accounting
   10 xp
  • Vendor Bills and Rounding Methods | Odoo Accounting
   10 xp
  • Let's create some customer and supplier invoices
  • [BASIC FEATURES] Inventory valuation
  • [ADVANCED FEATURES] Asset management
   10 xp
  • [ADVANCED FEATURES] Deferred revenue and expenses
   10 xp
  • Kế toán tài chính Session 3
  • Kế toán tài chính Session 3
  • Kế toán tài chính Session 4
  • Day 15 - Topic 6 - Financial Accounting Part 2 (Onnet Odoo FC Course)
 • Day 16: Topic 7: POS Module
  • PoS Configuration for Retail | Odoo Point of Sale
   10 xp
  • PoS Configuration for Restaurant | Odoo Point of Sale
   10 xp
  • Return and Refund Products | Odoo Point of Sale
   10 xp
  • Control Your Cash | Odoo Point of Sale
   10 xp
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 16 - POS Management
  • Day 16 - Topic 7 - POS Management (Onnet ODOO FC Course)
 • Day 17: Topic 8: eCommerce Module
  • Managing Your Website Catalog Price | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Product Variants - Frontend | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Coupon Programs | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Allow Several Payment Methods in eCommerce | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Day 17 - Topic 8 - ODOO eCommerce - FC Onnet Course (VI)
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 17
 • Day 18: Topic 9: Marketing Module
  • Campaigns | Odoo Marketing
   10 xp
  • Email Marketing | Odoo Marketing
   10 xp
  • Marketing Automation | Odoo Marketing
   10 xp
  • Khóa đào tạo Onnet FC- Day 18- Marketing Module
  • Onnet ERP Functional Consultant Day 18- Marketing Module
 • Day 19: Business Case 2 (Topic 5,6,7,8,9)
  • Business Case: Multi-Warehouse Inventory Management
  • Onnet Business Case 2- Day 19