Các chức năng mới thú vị trên bản Odoo 14 sắp được ra mắt - Phần 1

Các chức năng mới thú vị trên bản Odoo 14 sắp được ra mắt - Phần 1

Mỗi năm Odoo phát hành một phiên bản mới với các tính năng, chức năng bổ sung và cập nhật, cải tiến các tính năng, chức năng đã có. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu những thay đổi, cải tiến của bản phát hành Odoo 14 Enterprise

So với Odoo 13, Odoo 14 được phát hành vào cuối năm 2020 có nhiều thay đổi phức tạp hơn mà các doanh nghiệp sẽ cần để tăng cường sự hiện diện của họ trên thị trường

Dưới đây là một số cập nhật và thêm mới trong Odoo Enterprise 14

 
 

1. Bán hàng  

- Hoạt động tiếp theo (Next Activity) là nơi hiển thị các giai đoạn của Đơn đặt hàng (Sale Order). Do đó, ngay tại trang chủ của module Bán hàng, ở chế độ xem danh sách Sale Order, Odoo 14 đã cập nhật thêm cột thông tin Hoạt động tiếp theo  để người dùng có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động cần thực hiện, cập nhật kết quả hoạt động và thêm mới hoạt động tiếp theo. Dựa vào đó, họ có thể nhanh chóng xử lý và kiểm soát công việc như gửi mail hoặc nhắn tin cho khách hàng bằng chức năng CRM của hệ thống Odoo thay vì sử dụng các hệ thống bên ngoài


- Ảnh hồ sơ: Cửa sổ trò chuyện sẽ xuất hiện khi người dùng click vào Ảnh hồ sơ giúp cho bạn giao tiếp nhanh hơn

- Báo cáo bảng giá sản phẩm: 

+) Odoo 14 cung cấp cho người dùng tuỳ chọn in bảng giá từ chính danh sách sản phẩm. Tại đây người dùng cũng có thể lựa chọn in bảng giá theo các loại tiền tệ khác nhau nếu người dùng có các loại bảng giá đa tiền tệ 

+) Người dùng chọn in bảng giá từ danh sách sản phẩm


+) Người dùng chọn các bảng giá khác nhau

+) In báo cáo ra PDF file

 

2. Mua hàng:

Trên Dashboars Module Mua hàng trên Odoo 14 , người dùng có thể xem được các yêu cầu báo giá đã bị trễ, cần phải gửi cho nhà cung cấp. 
Các trạng thái của yêu cầu báo giá cũng được Odoo thêm màu sắc để người dùng dễ dàng phân biệt hơn.
Các hoạt động cần thiết cho một đơn báo giá cũng được hiển thị ra ngoài danh sách đơn hàng

3. Chi phí

 Trên Dashboard quản lý chi phí mới giúp người dùng có một cái nhìn tổng quan hơn về các chi tiết giao dịch 

4. Sản xuất

- Với giao diện danh sách Lệnh sản xuất, chúng ta nhận thấy Odoo 14 được cập nhật thêm tình trạng trạng thái đơn sản xuất giúp người dùng kiểm soát được tiến độ thực hiện


- Trong lệnh công việc, Odoo đã sửa trạng thái các giai đoạn hoạt động tương ứng là Tạm dừng hoặc Hoàn thành hoặc Khóa trên giao diện Danh sách công việc


- Chúng ta có thể Chạy kế hoạch đã lên trong menu Kế hoạch để giúp cho Kho chuẩn bị trước nguyên liệu sx- Khóa số lượng cần tiêu thụ: Odoo 14 mang đến một tính năng mới trong mô-đun Sản xuất để khóa số lượng cần tiêu thụ trong các đơn đặt hàng sản xuất sau khi đơn đặt hàng được xác nhận. Tính năng này ngăn người dùng sửa đổi số lượng để tiêu thụ trừ khi người quản lý đã mở khóa tài liệu. Khi bật tính năng này, nó chỉ áp dụng cho các đơn hàng sản xuất mới tạo, không áp dụng cho các đơn hàng cũ.

 

5. Data Cleaning:

Data Cleaning là một trong những mô-đun mới đã được thêm vào phiên bản Odoo 14 Enterprise , đảm bảo loại bỏ dữ liệu trùng lặp để giảm dư thừa dữ liệu. Ứng dụng dọn dẹp dữ liệu là mô-đun mới được thiết kế để quét tất cả các tài liệu và dữ liệu không cần thiết khỏi bộ nhớ máy tính. Ứng dụng dọn dẹp dữ liệu hoạt động như một công cụ phân loại tất cả các tài liệu và tìm ra sự trùng lặp. Dữ liệu trùng lặp có thể dễ dàng được xóa khỏi hệ thống với sự trợ giúp của ứng dụng.

6. Kế toán:

- Kiểm toán:  Đối với Tài khoản, Nhãn, Tham chiếu, Thẻ (lưới thuế), Ngày đến hạn, bạn có thể Theo dõi các sửa đổi trên các mục đã đăng.

- EDI: Nhập / xuất tài liệu EDI ở định dạng UBL.

- Chế độ xem sổ cái: Chế độ xem sổ cái đã được cải thiện. Các cột số dư và số dư lũy kế đã được thêm vào.


7. Kho vận

Trên Odoo 14 trong module Kho vận được bổ sung thêm tính năng Dự báo tồn kho: Báo cáo dự báo tồn kho dự báo để tính toán tài khoản cuối cùng từ hàng hóa đến và sắp xếp lại trong hàng tồn kho.

Vào Kho vận -> Báo cáo -> Dự báo tồn kho

 

8. SLA helpdesk

Chính sách SLA: Đảm bảo ticket được chỉ định trong một khung thời gian cụ thể. Áp dụng chính sách SLA dựa trên tag ticket. Loại trừ thời gian dành cho các giai đoạn cụ thể - mà không ảnh hưởng đến các chỉ số SLA.

Hỗ trợ -> Báo cáo -> SLA Status Analysis

 


Các chức năng mới thú vị trên bản Odoo 14 sắp được ra mắt - Phần 1
Hailey Dương 19 tháng 11, 2020

Chia sẻ bài viết này