Quản lý sản xuất là gì?

Quản lý sản xuất là gì?


Quản lý sản xuất hiệu quả giúp cắt giảm chi phí, giúp chủ doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng hài lòng. Tuy nhiên quản lý sản xuất bao gồm những gì và làm cách nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Hãy cùng Onnet Consulting tìm hiểu qua bài viết này.

Quản lý sản xuất là gì?

Quản lý sản xuất  bao gồm mọi thành phần của quá trình sản xuất từ thời điểm sản phẩm còn nằm trên bản thiết kế cho đến khi xuất xưởng. Vì vậy cần một quy trình làm việc liền mạch để quản lý hiệu quả. Ngoài ra, lãnh đạo cũng cần giúp mọi nhân viên hiểu được vai trò của mình và sự liên hệ giữa vai trò đó với mục tiêu chung của doanh nghiệp.


Các yếu tố chính trong quản lý sản xuất bao gồm:

  • Lập kế hoạch bố trí thiết bị và dòng nguyên liệu
  • Lập kế hoạch chạy sản xuất
  • Đáp ứng mục tiêu về số lượng và chất lượng

Mục tiêu của người quản lý sản xuất là:

  • Sản xuất sản phẩm chất lượng cao
  • Làm việc với hiệu quả cao nhất
  • Cung cấp sản phẩm với giá thấp nhất có thể.

Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, theo dõi và điều chỉnh liên tục cũng như lập ngân sách chặt chẽ.

Quản lý quy trình sản xuất

Quản lý vận hành bao gồm việc giám sát thiết kế một tổ hợp có hiệu quả và giữ chi phí ở mức tối thiểu.

Quản lý hàng tồn kho vô cùng quan trọng giúp cho việc thiếu nguyên liệu thô không làm gián đoạn quá trình sản xuất. Mặc khác, n. Tiuyhà quản lý cũng cần đám bảo rằng nguồn vốn của công ty cũng không bị bó buộc vào việc lưu trữ hàng tồn kho trong một thời gian dài.

Một trong những thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất là xử lý chất thải. Tuy nhiên, đây là một chi phí không cần thiết, vì kiểm soát chặt chẽ các phương pháp sản xuất thường có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ nó. Đây là một lĩnh vực mà hệ thống MRP có thể hữu ích vì quản lý sản xuất có thể theo dõi mọi khía cạnh của quy trình sản xuất trong thời gian thực.

Tầm quan trọng của quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là đề cập quá trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao. Nó liên quan đến một số chức năng riêng biệt.


Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng

Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng bao gồm việc xác định mục tiêu của công ty về chất lượng sản phẩm. Tiếp theo cần phải xác định chi tiết cách để đạt được điều đó. Trong nhiều trường hợp, người quản lý sản xuất cũng phải xem xét các tiêu chuẩn ISO liên quan.

Tiêu chuẩn ISO là tập hợp các công thức giúp nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao một cách nhất quán. Họ cũng đặt ra các tiêu chuẩn về sức khoẻ và an toàn để bảo vệ người lao động bằng cách tối thiểu tai nạn nơi làm việc. Họ cũng có thể giúp các công ty đạt được mục tiêu về bảo vệ môi trường.

Kiểm soát và đảm bảo chất lượng

Kiểm soát chất lượng thực hiện các kế hoạch được tạo ra trong giai đoạn đầu tiên. Nó bao gồm các yếu tố như: 

  • Kiểm tra thực tế hàng hóa
  • Kiểm tra
  • Lấy mẫu ở từng công đoạn của quá trình sản xuất
  • Xác định và giải quyết các vấn đề sản xuất

Đảm bảo chất lượng mang tính chủ động và nhằm mục đích tránh những khiếm khuyể mà kiểm soát chất lượng phát hiện. Nó bao gồm việc lựa chọn công cụ, đào tạo nhân viên và cải thiện các quy trình sản xuất.

Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả


Sản xuất sử dụng máy móc phức tạp, bao gồm cả robot, trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên con người vẫn là tài sản quý giá nhất.

Quản lý nhân sự không chỉ là về việc tuyển dụng và sa thải. Khi hoạt động tốt, nó có thể giúp giảm thiểu chi phí kinh doanh. Các chức năng nhân sự hiệu quả là thành công tuyển dụng, đào tạo và giữ chân các nhân viên tài năng.

Giúp sản xuất luôn tiến về phía trước

Trong ngành sản xuất, nhân sự thường sử dụng các công cụ như máy chấm công. Điều này cho phép quản lý biết mọi người đang ở đâu vào một thời điểm nhất định. Nhưng, quan trọng hơn cả, nó đảm bảo rằng mọi phần của quy trình sản xuất đều có đủ nhân công.

Sản xuất thường phụ thuộc vào việc hoàn thành từng phần của quy trình sản xuất trước khi phần tiếp theo có thể bắt đầu. Do đó, quản lý nguồn nhân lực bao gồm giám sát ngày nghỉ và quản lý bảo hiểm bệnh hiệu quả. Điều này sẽ đảm bảo rằng quá trình sản xuất không bị đình trệ.

Sức khoẻ và sự an toàn

Sức khỏe và an toàn là mối quan tâm hàng đầu. Mọi doanh nghiệp nên đặt mục tiêu không có tai nạn tại nơi làm việc.

Đào tạo hiệu quả là rất quan trọng. Nó giúp mỗi nhân viên hiểu cách giữ an toàn cho bản thân và những người khác.

Quản lý sản xuất tốt hơn với Acumatica

Từ tổng quan về quy trình quản lý sản xuất, rõ ràng là đó là một quy trình phức tạp bao gồm nhiều bộ phận vận hành cùng nhau. Ngoài ra, một số nhà quản lý có thể chịu trách nhiệm về các chức năng khác nhau. Vậy làm thế nào bạn có thể duy trì tiêu chuẩn chất lượng và theo dõi mọi đơn hàng?

Hiện nay trên thị trường có nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý sản xuất hiệu quả hơn và Acumatica Cloud ERP là một trong những giải pháp nổi bật nhất.


Acumatica Manufacturing Edition là một bộ ứng dụng kinh doanh được kết nối mở rộng cung cấp khả năng sản xuất, ước tính, kỹ thuật, lập kế hoạch vật liệu, lập kế hoạch và cấu hình sản phẩm cho quy trình sản xuất hàng loạt và rời rạc. Tích hợp với quản lý tài liệu, CRM, kế toán dự án, thương mại, quản lý chi phí và dịch vụ tại hiện trường.

Acumatica hỗ trợ nhiều phương pháp sản xuất, bao gồm sản xuất theo lệnh (MTS), sản xuất theo đơn đặt hàng (MTO), sản xuất theo đơn kỹ sư (ETO), lắp ráp theo đơn đặt hàng (ATO), cấu hình theo đơn đặt hàng (CTO), dự án tập trung, cơ sở sản xuất theo đơn hàng, lô và sản xuất lặp đi lặp lại.

Nếu bạn quan tâm đến giải Acumatica cho việc quản lý sản xuất của doanh nghiệp mình, hãy liên hệ chuyên gia Onnet Consulting để được tư vấn. Chúng tôi hiện là đối tác Vàng của Acumatica với sự am hiểu về phần mềm cũng như thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam mắc phải

trong DX Blog
Quản lý sản xuất là gì?
Minh Ngoc 2 tháng 4, 2024

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại